İçeriğe git

Mimarlık Bölümü

Programlar

ProgramDereceYılBölüm
MimarlıkLisans / B.Arch.4 Mimarlık
Mimarlık (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.Arch.1 - 1.5 Mimarlık
Mimarlık (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Mimarlık
Kentsel Tasarım (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Mimarlık
MimarlıkDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Mimarlık
Kentsel Tasarım (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.U.D.1 - 1.5 Mimarlık
Kültürel Miras Çalışmaları (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Mimarlık
Koruma ve Restorasyon (Türkçe Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Mimarlık
Koruma ve Restorasyon (Türkçe Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Mimarlık

Akreditasyonlar

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
http://www.miak.org
Akredite Edilmiş Programlar: Mimarlık (B.Arch.)

NAAB: National Architectural Accrediting Board
http://www.naab.org
Akredite Edilmiş Programlar: Mimarlık (B.Arch.)

Misyonumuz

Mimarlık Bölümünün amacı çağdaş eğitim anlayışı ve uygulamaları ile çağdaş yaşam çevrelerini oluşturacak çağdaş mimarlar yetiştirmektir.

Verdiği eğitim ile öğrencilerini insani değerlerin bilincinde, doğal ve tarihi çevre duyarlılığı ile mesleki yetkinliğe sahip, akılcı, dinamik, sorumluluk duygusu ve liderlik vasfı gelişmiş katılımcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. RAFOONEH MOKHTAR SHAHI SANI

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. ÖZNEM ŞAHALİ KOVANCI

Mimarlık Bölümü mezunlarının, hem kendi mesleklerinde, hem de ilgili diğer meslek dallarında, problemleri doğru saptayıp, analiz eden , formül geliştirip yerinde kararlarla çözüm üreten, günümüz iş yaşamının doğal bir gereği olan grup çalışmalarında önemli roller alabilecek, kişilikli mimarlar olması amaçlanmaktadır. Görevleri arasında, gereksinime bağlı olarak, tasarım kararları, projelendirme ve detaylandırma olduğu kadar uygulamaya yönelik işlevler de yer alır.

Bu amaçlar doğrultusunda planlanmış olan eğitim programı, mimari tasarım ve projelendirme çevresinde odaklanan, kuramsal bilgi ve servis dersleri ile desteklenen bütünleşik bir ders programı ile, öğrencilerin değişik konularda eğitilmesi ve yaşam kalitesine katkıda bulunabilecek çok yönlü mimarlar olarak toplumlarına kazandırılmalarına yöneliktir. 4 yıllık program, teorik derslere ek olarak, yapılaşmış çevreyi tartışma, tasarlama, inşa etme, kısaca yaşamın mekansal boyutunun canlandırılmasına ilişkin etkinliklerinin yer aldığı modern proje stüdyolarında gerçekleşmektedir. Sürekli olarak güncelleştirilmesine özen gösterilen esnek ders programı, öğrencilerin hem Mimarlık Fakültesinin diğer programlarından hem de DAü'deki farklı bölümlerden, seçmeli dersler alarak ufuklarını genişletmelerine olanak tanımaktadır.

Bölüm İmkanları

Doğu Akdeniz üniversitesi kütüphanesinde sanat ve mimarlık konularında çok zengin bir kitap ve dergi koleksiyonu vardır. Bunun dışında Mimarlık Bölümü'nde de değerli mesleki malzemeyi içeren özel bir okuma odası mevcuttur. Ayrıca kendi stüdyolarına ilave olarak öğrencileri-mizin hizmetinde bulunan iki modern donanımlı CAD laboratuvarıyla birlikte malzeme, maket, çevre kontrol sistemleri ve fotoğraf laboratuvarları da vardır. Bunlara ek olarak Bölüm öğrencilerinin gerek eğitim gerekse uygulama olanakları açısından yararlanacağı, Tasarım - Araştırma Merkezi (TASAR) ve Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akreditasyonlar

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
http://www.miak.org
Akredite Edilmiş Programlar: Mimarlık (B.Arch.)

NAAB: National Architectural Accrediting Board
http://www.naab.org
Akredite Edilmiş Programlar: Mimarlık (B.Arch.)

Eğitimde Farklılık

Mimarlık Bölümü, yaklaşık 450 lisans ve 60 yüksek lisans öğrencisi ile Doğu Akdeniz üniversitesi'nin en büyük bölümlerinden biri olup, bölgedeki mimarlık bölümleri arasında en geniş olanaklara sahip olanıdır. Gerek Türkiye gerekse üçüncü ülkelerde giderek daha fazla tercih edilmesine bağlı olarak artan öğrenci sayısına rağmen, stüdyo ortamında öğrenci-öğretim elemanı arasında bire bir ilişki sürdürülebilmekte ve demokratik, tartışmaya dayalı ve yaratıcılığı teşvik eden bir eğitim ortamı sağlanmaktadır. Bu ortam, konferans, seminer vb.çeşitli akademik ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilerek Bölümün çok yönlü kişilik geliştirme amacına hizmet etmektedir.

Bölümde YöK tarafından tanınan üç farklı düzeyde (lisans, yüksek lisans ve doktora) program bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin Değeri

Mimarlık Bölümü mezunları mimarlıkla ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda, ve akademik ortamlarda görev almakta, veya serbest olarak çalışmaktadırlar. Bireysel olarak geniş bir yelpazeye yayılan, ilgili diğer meslek dallarını da içeren tasarımcılık, kontrol ve uygulama alanlarının tümünde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca mimarlık mesleğinin çok boyutluluk avantajlarını kullanarak, farklı kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, uluslararası organlarda çalışma imkanlarını da yakalayabilmektedirler.

Kariyer Olanakları

Mimarlık Bölümü, Avrupa Birliği ülkelerindeki mimarlık okullarının çoğunluğunun üyeliği ile oluşan Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE)'nin 2002 yılından bugüne üyesidir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, EAAE üyesi bir mimarlık okulundan mezun olma ayrıcalığını taşıyacaklardır.

Buna bağlı olarak mezunlarımızın Bölümümüzde aldıkları eğitimle mesleki uygulama alanları genişlemekte, ve ayrıca, akademik hayatı seçen mezunlarımız DAü'de ve Türkiye'de olduğu kadar Amerika ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde araştırma görevliliği, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarıyla sürdürme olanağı bulmaktadırlar.

İletişim

Adres:
Mimarlık Bölümü
Mimarlık Bölümü, Albert Einstein Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1049
Faks: +90 392 630 1127
E-posta: arch@emu.edu.tr
Web: http://arch.emu.edu.tr