İçeriğe git

Ebelik Bölümü

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararsı gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda karşılayabilen lisans düzeyde profesyonel ebeler yetiştirmektir

Bölümü'nün Vizyonu

Bölümümüzün vizyonu; ülkemizde açılan ilk paramedik lisans programı olmasının gruru ile, mezunları kamu kurumları ve özel sektörde öncelikle istihdam edilen, ürettiği eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve paramedik eğitimi alanında yenilikçi anlayışı ile öncü olan eğitim kurumu olmaktır.

Bölüm İmkanları

Ebelik Bölümü öğrencileri, çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanırlar. Laboratuvarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim,öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Eğitimde Farklılık

DAÜ, Ebelik Bölümünde, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında yenilikçi, girişimci, sorumluluk sahibi, etik değerleri özümsemiş, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek değişim yaratabilecek öğrenciler yetişirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenim yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla, Türkiye'deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize mesleki uygulama alanına yönelik geniş olanaklar sağlamak için KKTC Sağlık Bakanlığı ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Üniversitemizde, öğrenciler, mesleğe hazırlanırken uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümümüzün, KKTC ‘de eğitim veren kurumlar arasında teknolojik olarak gelişmiş en iyi laboratuar donanımına sahip olması ve öğrencilerimizin klinik uygulamaya çıkmadan önce tüm Ebelik girişimleri konusunda bu laboratuarlarda eğitim görerek klinik ortama hazırlanıyor olması ebelik eğitiminin önemli bir aşamasıdır. Ayrıca bölümümüzün alanında uzman klinik deneyimi olan eğitim kadrosu öğrencilerimizi değerli kılmaktadır.

Programlar

ProgramDereceYılBölüm
EbelikLisans / B.S.4 Ebelik

Kariyer Olanakları

Program mezunları; doğum hastaneleri, yataklı tedavi kurumları, doğum ve jinekoloji hizmetleri, doğum öncesi bakım ve poliklinikler, yeni-doğan hizmetleri, aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı merkezleri, infertilite merkezleri, doğum öncesi eğitim sınıfları gibi tüm kurumlarda iş bulabilirler. Mezunlar, aynı zamanda serbest meslek sahibi ebe olarak da çalışabilirler.

Mezunlarımız ayrıca devlet, özel ve üniversite hastanelerinde yönetici, sorumlu ebe, klinik ebe ve eğitimci ebe olarak da çalışabilmektedir. Özel sağlık kabinleri açarak mesleklerini özgürce yapabilirler.

Bütün bunlara ek olarak lisansüstü eğitimini tamamlayan ebeler ebelik bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.

İletişim

Adres:
Ebelik Bölümü
Ebelik Bölümü, İbn-i Sina Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr