İçeriğe git

Akreditasyonlar, Denklikler, Sıralamalar, Uluslararası Üyelikler, Sertifikalar ve İşbirlikleri

Türkiye Genelinde 2., Dünyada 201-300 Bandında

Üniversitemiz, yüksek öğrenim kurumu olmanın gereği olarak eğitim kalitesinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Uluslararası akreditasyon, denklik ve üyelikler vizyonunun bir parçası olan üniversitemiz, tüm akademik ve yönetsel birimlerinde bu doğrultuda başarılar elde etmiş veya bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun 15/384-1 sayılı kararı ile, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin "Avrupa Bölgesindeki Yüksek Öğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeyi" prensip olarak kabul etmesine ve bu sözleşmenin gereklerinin mevzuata uygulanabilmesi için gerekli çalışmayı başlatmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Akreditasyonlar


ABET: The Accreditation Board For Engineering and Technology
http://www.abet.org
Bilgi Sayfası

DAÜ Mühendislik Fakültesi’ndeki Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği programları ABET akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
https://www.aqas.eu
Bilgi Sayfası

DAÜ İngiliz Dili Eğitimi (ELT) Bölümü, İç Mimarlık Bölümü ve Temel Eğitim Bölümü AQAS akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de
Bilgi Sayfası 1 - Bilgi Sayfası 2

DAÜ Bilgisayar Teknolojisi Yüksek Okulu'nda bulunan çeşitli programlar, Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz) Programları ASIIN akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


EPDAD: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://epdad.org.tr
Bilgi Sayfası

DAÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı EPDAD akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


Euro-Inf Label: Euro-Inf Bachelor Quality Label (Bachelor Awarded by EQANIE-European Quality Assurance Network for Informatics Education e.V.)
https://eqanie.eu
Bilgi Sayfası

DAÜ Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Lisans Programı ve Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Euro-Inf Label sertifikasına sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
http://www.fibaa.org
Bilgi Sayfası

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Turizm Fakültesi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile İşletme ve Finans Yüksekokulu FIBAA akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
http://www.miak.org
Bilgi Sayfası

DAÜ Mimarlık Bölümü MİAK akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


NAAB: National Architectural Accrediting Board
http://www.naab.org
Bilgi Sayfası

DAÜ Mimarlık Lisans Programı NAAB akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


PCN: Pharmacists Council of Nigeria
https://www.pcn.gov.ng

DAÜ Eczacılık Fakültesi PCN akreditasyonuna sahiptir.

View Accredited Programs


SABAK: Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://www.sabak.org.tr
Bilgi Sayfası

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı SABAK akreditasyonuna sahiptir.

View Accredited Programs


TEDQUAL: Teaching Education Quality in Tourism
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual
Bilgi Sayfası

DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu FIBAA akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar


TPD: Türk Psikologlar Derneği
http://www.psikolog.org.tr
Bilgi Sayfası

DAÜ Psikoloji Lisans Programı TPD akreditasyonuna sahiptir.

Akredite Edilmiş Programlar

Akreditasyon Belgesi (PDF)

Denklikler


YÖK: Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr

DAÜ’ nün tüm bölümleri YÖK denkliğine sahiptir.


YÖDAK: Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr

DAÜ’ nün tüm bölümleri YÖDAK denkliğine sahiptir.


UK NARIC: The National RecognitionInformation Centre for the United Kingdom
https://www.naric.org.uk/naric/Default.aspx

DAÜ UK NARIC denkliğine sahiptir.

Sıralamalar


THE: Times Higher Education
https://www.timeshighereducation.com

Times Higher Education (THE) yüksekokullar hakkındaki haberleri ve gelişmeleri bildiren Londra kaynaklı haftalık dergi olup bu alanda Birleşik Krallık'ta önde gelen bir yayındır.

WEBOMETRICS: Ranking Web of Universities
http://www.webometrics.info
Doğu Akdeniz Üniversitesi dünya’daki 25,000’ne yakın üniversite arasında yapılan sıralamada dünyanın en iyi ilk %5 üniversitesi arasında yer almıştır. Üniversite Avrupa’da değerlendirmeye alınan 6,000 üniversite arasında ilk %7’dedir.

URAP: University Ranking by Academic Performance
http://www.urapcenter.org
Doğu Akdeniz Üniversitesi URAP tarafından açıklanan 2015 yılı değerlendirme sonuçları doğrultusunda dünyanın en iyi ilk 2000 universitesi arasında yer almaktadır.

Eduniversal: Masters Ranking
http://www.best-masters.com
Eduniversal, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim tezli yüksek lisans programını 2014–2015 eğitim yılında üçüncü kez en iyi iki yüz İletişim yüksek lisans programı arasına aldı.

Uluslararası Üyelikler


AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of Business
http://www.aacsb.edu

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi AACSB üyesidir.


ACM: Association for Computing Machinery Student Chapter
http://www.acm.org

DAÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ACM üyesidir.


ACSA: Association of Collegiate Schools of Architecture​
https://www.acsa-arch.org

DAÜ Mimarlık Fakültesi ACSA üyesidir.


ADEE

ADEE: Association for Dental Education in Europe
http://www.adee.org

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADEE Üyesidir.


AEC: Association European des Conservatories Academies de Musique et Musikhochhulen
http://www.aec-music.eu

DAÜ Müzik Bölümü AEC üyesidir.


AMS: American Mathematical Society
http://www.ams.org

DAÜ Matematik Bölümü AMS üyesidir.


ASEE: American Society for Engineering Edu.
http://www.asee.org

DAÜ Mühendislik Fakültesi ASEE üyesidir.


ASME: American Society of Mechanical Engieers Student Branch
http://www.asme.org

DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü ASME üyesidir.


ATLAS: Association for Tourism and Leisure Education
http://www.atlas-euro.org

DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ATLAS üyesidir .


City & Guilds: DAÜ Yabancı Diller Okulu ve Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü City & Guilds üyesidir.
http://www.cityandguilds.com


CMU: Community of Mediterranean Universities

DAÜ CMU üyesidir.


COHEHRE: Avrupa Sağlık ve Rehabilitasyon Yüksek Öğretim Enstitüleri Konsorsiyumu
http://www.cohehre.com

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi COHEHRE üyesidir.


ECFMG: Educational Commission For Foreign Medical Graduates
https://www.ecfmg.org

DAÜ Tıp Fakültesi ECFMG üyesidir


EAAE: European Association for Architectural Education
http://www.eaae.be

DAÜ Mimarlık Fakültesi EAAE üyesidir.


EAEEIE: The European Association for Education in Electrical and Information Eng.
http://www.eaeeie.org

DAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü EAEEIE üyesidir.


ECPR: European Consortium for Political Research
http://www.ecpr.eu

DAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ECPR üyesidir.


ECREA: European Communication Research and Education Association

DAÜ İletişim Fakültesi ECREA üyesidir.


EESTEC: Electrical Engineering Students’ European Association Student Branch
http://eestec.net

DAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü EESTEC üyesidir.


ELFA: European Law Faculties Association
https://elfa-edu.org

DAÜ Hukuk Fakültesi ELFA üyesidir.


ESTIEM: European Students of Industrial Engineering and Management
http://www.estiem.org

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü ESTIEM üyesidir.


EUA: European University Association
http://www.eua.be

DAÜ EUA üyesidir.


EUPRERA: The European Public Relations Education and Research Association
http://www.euprera.org

DAÜ İletişim Fakültesi EUPRERA üyesidir.


FUIW: The Federation of the Universities of the Islamic World
FUIW Websitesi

DAÜ FUIW üyesidir.


IAU: International Association of Universities
http://www.iau-aiu.net

DAÜ IAU Üyesidir.


IIE: Institute of Industrial Engineers Student Chapter
http://www.iienet2.org

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü IIE üyesidir.


ICOGRADA: International Council of Design
http://www.icograda.org

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ICOGRADA üyesidir.


IFI: International Federation of Interior Architects/Designers
http://www.ifiworld.org

DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI üyesidir.


IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language
http://www.iatefl.org

DAÜ Yabancı Diller Okulu IATEFL üyesidir.


LCCI: London Chamber of Commerce Industrial Qualifications
http://www.lcci.org.uk

DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ve DAÜ Yabancı Diller Okulu LCCI yetkili sınav merkezidir.


OECD-NEA: Nuclear Energy Agency, Data Bank Membership
http://www.oecd-nea.org

DAÜ OECD-NEA üyesidir.


TOLES: TEST of Legal English Skills
http://www.toleslegal.com/find-examination-centre/turkey/

DAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tescilli TOLES sınav merkezidir


World Directory of Medical Schools

https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0000273

Tıp (Marmara Universitesi Ortak Programı) (M.D.) is a member of World Directory of Medical Schools

Sertifikalar


ISO: DAÜ TS EN ISO 90001 2015 ,TS ISO 10002 2014,TS ISO 45001 kalite belgelerine sahiptir.


Observatory Magna Charta Universitatum
http://www.magna-charta.org

İşbirlikleri


PLDC: Professional Lighting Design Convention
http://www.pld-c.com/

DAÜ Mimarlık Fakültesi PLDC üyesidir


Elektrik/Elektronik Alanında İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği)


Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & KKTC Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı)


İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & Limak Cyprus Deluxe Hotel)


Devlet Hastaneleri'nde Yürütülecek Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerini İlişkin İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & KKTC Sağlık Bakanlığı)


Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuarları'nda Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & KKTC Sağlık Bakanlığı)


İşbirliği Anlaşması
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & Yabancılar için İtalyan Aşçılık Enstitüsü)

Merkezler


EDEXCEL: Higher National Diploma-HND-UK
http://www.edexcel.com

DAÜ Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu ile Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu yetkili EDEXCEL merkezleridir.