İçeriğe git

Akreditasyonlar, Denklikler, Sıralamalar, Uluslararası Üyelikler, Sertifikalar ve İşbirlikleri

DAÜ Dünya Üniversiteler Sıralamasında 501-600 Bandında

Üniversitemiz, yüksek öğrenim kurumu olmanın gereği olarak eğitim kalitesinin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Uluslararası akreditasyon, denklik ve üyelikler vizyonunun bir parçası olan üniversitemiz, tüm akademik ve yönetsel birimlerinde bu doğrultuda başarılar elde etmiş veya bu yönde çalışmalarına devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu’nun 15/384-1 sayılı kararı ile, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin "Avrupa Bölgesindeki Yüksek Öğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeyi" prensip olarak kabul etmesine ve bu sözleşmenin gereklerinin mevzuata uygulanabilmesi için gerekli çalışmayı başlatmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Akreditasyonlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin toplam 47 programı 12 farklı uluslararası akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca, 6 program da şu an aktif olarak akreditasyon süreçlerine başlamıştır.


ABET
http://www.abet.org
Bilgi Sayfası

Mühendislik Fakültesi’nde eğitim veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Lisans programlar ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu’nca akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
https://www.aqas.eu
Bilgi Sayfası

Eğitim Fakültesi’nde eğitim veren Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe lisans programı ve İngilizce Öğretmenliği lisans programı ile Mimarlık Fakültesi’nde eğitim veren İç Mimarlık lisans programı (hem Türkçe hem İngilizce programları) AQAS tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de
Bilgi Sayfası 1 - Bilgi Sayfası 2

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda eğitim veren Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Bilgisayar Programlama, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans ve teknisyenlik programları, Harita ve Kadastro önlisans programı, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Türkçe lisans programı, Bilişim Teknolojileri lisans programı ve Bilişim Teknolojileri tezsiz master programı ve bunlara ek olarak, Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı ile Medikal Biyoteknoloji tezsiz master programı ASIIN tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


EPDAD: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://epdad.org.tr
Bilgi Sayfası

Eğitim Fakültesi’nde eğitim veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Türkçe lisans programı EPDAD tarafınca akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


Euro-Inf Label: Euro-Inf Bachelor Quality Label (Bachelor Awarded by EQANIE-European Quality Assurance Network for Informatics Education e.V.)
https://eqanie.eu
Bilgi Sayfası

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda eğitim veren Bilişim Teknolojileri lisans programı ve Bilişim Teknolojileri tezsiz master programı EQANIE tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
http://www.fibaa.org
Bilgi Sayfası-1 Bilgi Sayfası-2

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Finans ve Bankacılık, Uluslararası Finans, İşletme Yönetimi (İngilizce), İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve İşletme (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri, Pazarlama, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi lisans programları ile Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Turizm Fakültesi’nde eğitim veren Turizm İşletmeciliği lisans ve İngilizce tezli master programı FIBAA tarafından akredite edilmiştir.
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nda eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programı ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans ve teknikerlik programları FIBAA tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
http://www.miak.org
Bilgi Sayfası

Mimarlık İngilizce lisans programı MİAK tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


NAAB: National Architectural Accrediting Board
http://www.naab.org
Bilgi Sayfası

Mimarlık İngilizce lisans programı NAAB tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


PCN: Pharmacists Council of Nigeria
https://www.pcn.gov.ng

Eczacılık (B. Pharm) ve Eczacılık (Pharm D.) lisans programı PCN tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


SABAK: Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://www.sabak.org.tr
Bilgi Sayfası

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim veren Beslenme ve Dietetik Türkçe lisans programı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe lisans programı SABAK tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


TEDQUAL: Teaching Education Quality in Tourism
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual
Bilgi Sayfası

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim veren Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği önlisans programı ve Turizm İşletmeciliği lisans programı TEDQUAL tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar


TPD: Türk Psikologlar Derneği
http://www.psikolog.org.tr
Bilgi Sayfası

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde eğitim veren Psikoloji İngilizce lisans programı TDP tarafından akredite edilmiştir.

Akredite Edilmiş Programlar
Akreditasyon Belgesi (PDF)

Denklikler


YÖK: Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu
http://www.yok.gov.tr

DAÜ’ nün tüm programları YÖK denkliğine sahiptir.


YÖDAK: Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu
http://www.yodak.gov.ct.tr

DAÜ’ nün tüm programları YÖDAK denkliğine sahiptir.


UK ENIC: (former UK NARIC) The UK National Information Centre for global qualifications and skills
https://www.enic.org.uk

DAÜ’ nün tüm programlar UK ENIC denkliğine sahiptir.


ECFMG: Educational Commission for Foreign Medical Graduates
https://www.ecfmg.org

DAÜ Tıp Fakültesi programları ECFMG denkliğine sahiptir.


ICE: Institution of Civil Engineers
https://www.ice.org.uk

DAÜ İnşaat Mühendisliği programları ICE denkliğine sahiptir.

Sıralamalar


THE: Times Higher Education

https://www.timeshighereducation.com

Dünya Üniversite Sıralaması
Times Higher Education 2023 Dünya Üniversite Sıralaması, 104 ülke ve bölgeden 1799 üniversiteyi içermektedir. Söz konusu sıralama günümüze kadarki en büyük ve en çok çeşitliliğe sahip üniversite sıralaması niteliğini taşımaktadır.

DAÜ, sıralamanın 501 - 600 bandında yer almaktadır. DAÜ KKTC'de birinci, Kıbrıs genelinde ve Türkiye'de ikinciliği paylaşmaktadır.

Genç Üniversiteler Sıralaması
THE 2022 Genç Üniversiteler Sıralaması, 50 yıllık veya daha genç olan dünyanın en iyi üniversitelerini sıralamaktadır.

DAÜ, dünya genelinde 153. genç üniversite olarak sıralanmıştır.
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2022/young-university-rankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Etki Sıralaması
THE Etki Sıralaması, üniversiteleri Birleşik Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda değerlendiren tek küresel performans tablolarından oluşur.

DAÜ, 2022 yılı sıralamalarında 17. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (Amaçlar için Ortaklıklar) için 201 - 300 bandında yer alırken, SKA 1 (Yoksulluğa Son) için 22. sırada, SKA 4 (Nitelikli Eğitim) için 52 sırada ve SKA 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) kategorisinde 101 - 200 bandında yer almıştır. DAÜ KKTC ve Kıbrıs genelinde birinci, olup, Türkiye'de de ikinciliği paylaşmaktadır.
https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined

Alan Sıralaması
THE Alan Sıralaması, 11 farklı konu alanı için sıralama tabloları yayınlamaktadır.

DAÜ, İşletme ve Ekonomi alanında dünya genelinde en iyi 201 - 250 üniversite arasında, Mühendislik alanında 251 - 300 bandında ve Fen Bilimleri alanında ise 201 - 250 bandında yer almaktadır.

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

QS STARS: Quacquarelli Symonds

https://www.topuniversities.com/qs-stars

QS Stars üniversite değerlendirme sistemi, üniversiteleri sıralama listelerine kıyasla daha ayrıntılı olarak değerlendiren bir sistemdir. Sekiz farklı kategoride verilen Stars değerlendirmesi ve kurumun genel performans değerlendirmesi ile, QS Stars üniversitelerin güçlü oldukları yönlerini vurgulamalarını ve nispeten daha zayıf oldukları alanları belirleme ve geliştirmelerini sağlamaktadır.

2020 QS Stars değerlendirmesinde, DAÜ genel olarak 4 yıldız almış, sekiz kategorinin beşinden (eğitim ve öğretim, istihdam, uluslararasılaşma, kampüs olanakları ve donanım, kapsayıcılık) 5 tam yıldız almaya hak kazanmıştır.

QS: Quacquarelli Symonds

https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2022

The QS EECA (Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ve Orta Asya) Sıralamaları bahsigeçen bölgedeki en iyi üniversiteleri öne çıkarmaktadır.

DAÜ, Gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ve Orta Asya 2022 sıralamasında 175. üniversite olarak yer almaktadır.

USN: U.S. News & World Report Best Global University Ranking
(En İyi Küresel Üniversite Sıralaması)

U.S. News & World Report tarafından yapılan En İyi Küresel Üniversiteler sıralaması, dünya üniversitelerini her yıl sıralayan bir sıralama sistemidir.

DAÜ, dünya genelinde 782. sırada yer alırken, Asya'da 196. sırada ve Türkiye genelinde ise 13. sırada yer almaktadır.
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/asia

Alan Sıralaması
DAÜ, Mühendislik alanında dünya genelinde en iyi 729. ve Sosyal Bilimler ve Halk Sağlığı alanında dünya genelinde en iyi 381. sırada yer almaktadır.
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/eastern-mediterranean-university-529692

Shanghai Rankings

https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022

GRAS: Global Ranking of Academic Subjects
(Akademik Alan Küresel Sıralaması)

2022 GRAS, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp Bilimleri ve Sosyal Bilimler genelinde 54 farklı konuda üniversite sıralamalarını içerir. 93 farklı ülke ve bölgeden 4,000 üniversiteden 1,800'den fazlası bu sıralamalarda yer almaktadır.

DAÜ, Turizm ve Otelcilik Yönetimi alanında dünya genelinde 40. sırada ve ayrıca, Ekonomi alanında da 401 - 500 bandında yer almaktadır.

URAP: University Ranking by Academic Performance
(Akademik Performansa göre Üniversite Sıralaması)

https://newtr.urapcenter.org
URAP, akademik yayınların kalite ve miktarını yansıtan akademik performans göstergelerince dünya üniversitelerini sıralayan bir sistemdir. URAP, Yüksek Öğretim Kurumları Dünya Sıralaması'nı her yıl açıklamaktadır. En güncel sıralamalar, dünya genelinden 3,000 Yüksek Öğretim Kurumu'nu içermekte ve 61 farklı alanı incelemektedir.

DAÜ, dünya genelinde 1,499. üniversite olarak sıralanmaktadır.

uniRank: World University Ranking & Review
(Dünya Üniversite Sıralaması ve Değerlendirmesi)

https://www.4icu.org
Dünya Üniversiteleri ve Yüksek Okullar Yüksek Öğretim Rehberi uniRank, 200 ülkede 13,800'den fazla üniversite değerlendirmesi ve web sıralaması içermektedir.

DAÜ, dünya genelinde 1,528. sırada yer alırken, Kıbrıs'ta ise 2. en iyi üniversite olarak belirtilmiştir.

Webometrics: Ranking Web of Universities(Üniversite Sıralama Ağı)

http://www.webometrics.info
Aynı zamanda Üniversite Sıralama Ağı olarak da bilinen Webometrics Dünya Üniversite Sıralaması dünya üniversitelerini, Web içeriği hacmi (web sayfa ve dosya sayısı) ve dış bağlantı sayılarına bağlı olarak söz konusu web yayımlarının görülebilirlik ve etkilerini ele alan bir birleşik gösterge üzerinden sıralayan bir sıralama sistemidir.

Dünya Sıralaması
DAÜ, dünya genelinde en iyi 1,308. üniversite olarak sıralanmaktadır.

Kıta Sıralaması
DAÜ, bulunduğu kıtada en iyi 514. üniversite olarak sıralanmaktadır.
https://www.webometrics.info/en/detalles/emu.edu.tr

Ülke Sıralaması
DAÜ, Kuzey Kıbrıs'ta en iyi üniversite olarak sıralanmaktadır.
https://www.webometrics.info/en/detalles/emu.edu.tr

Eduniversal: Masters Ranking

http://www.best-masters.com
Eduniversal, 150'den fazla ülkede işletme okulları ve üniversiteleri yıllık olarak sıralayan bir sistemdir.

DAÜ Enerji Ekonomisi ve Finans Yüksek Lisans programı ile Ekonomi ve Bankacılık programları, 2021 yılında dünya genelindeki en iyi 200 Yüksek Lisans programı arasında sıralanmıştır.

Uluslararası Üyelikler (DAÜ)


CMU: Community of Mediterranean Universities
http://www.cmungo.eu

DAÜ CMU üyesidir.


EAIE: European Association for International Education
https://www.eaie.org

DAÜ EAIE üyesidir.


ECCTIS: Education Counseling and Credit Transfer Information Service
https://www.ecctis.com

DAÜ ECCTIS üyesidir.


EUA: European University Association
http://www.eua.be

DAÜ EUA üyesidir.


EUA-CDE: European University Association
https://eua-cde.org

DAÜ EUA-CDE üyesidir.


FUIW: The Federation of the Universities of the Islamic World
https://www.fumi-fuiw.org/fuiw/en

DAÜ FUIW üyesidir.


IAU: International Association of Universities
http://www.iau-aiu.net

DAÜ IAU Üyesidir.


UKENIC (former UK NARIC)
https://www.enic.org.uk

DAÜ UKENIC Üyesidir.

Uluslararası Üyelikler (Fakülte)


AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of Business
http://www.aacsb.edu

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi AACSB üyesidir.


ACSA: Association of Collegiate Schools of Architecture​
https://www.acsa-arch.org

DAÜ Mimarlık Fakültesi ACSA üyesidir.


ADEE

ADEE: Association for Dental Education in Europe
http://www.adee.org

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ADEE Üyesidir.


AEHT: European Association of Hotel and Tourism Schools
http://www.aeht.eu/en

DAÜ Turizm Fakültesi AEHT Üyesidir.


ALTE: Association of Language Testers in Europe
https://www.alte.org

DAÜ Yabancı Diller Okulu ALTE üyesidir.


AMFORHT: The World Association for Hospitality and Tourism Education and Training
https://amforht.groupment.com/platform/welcome

DAÜ Turizm Fakültesi AMFORHT Üyesidir.


AMS: The American Mathematical Society
https://www.ams.org

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi AMS Üyesidir.


ATLAS: Association for Tourism, and Leisure, Education and Research
http://www.atlas-euro.org

DAÜ Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu ATLAS üyesidir .


COHEHRE: Avrupa Sağlık ve Rehabilitasyon Yüksek Öğretim Enstitüleri Konsorsiyumu
http://www.cohehre.com

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi COHEHRE üyesidir.


Cumulus Association
https://cumulusassociation.org

DAÜ İletişim Fakültesi Cumulus Associationüyesidir.


EAAE: European Association for Achitectural Education
https://www.eaae.be

DAÜ Mimarlık Fakültesi EAAE üyesidir.


ECPR: European Consortium for Political Research
http://www.ecpr.eu

DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ECPR üyesidir.


ECREA: European Communication Research and Education Association
https://www.ecrea.eu

DAÜ İletişim Fakültesi ECREA üyesidir.


ELFA: European Law Faculties Association
https://elfa-edu.org

DAÜ Hukuk Fakültesi ELFA üyesidir.


EMT: Türkiye Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği
https://turkiyeemt.com

DAÜ Mühendislik Fakültesi EMT üyesidir.


EPSA: European Pharmaceutical Students Association
https://www.epsa-online.org

DAÜ Eczacılık Fakültesi EPSA üyesidir.


ESTIEM: European Students of Industrial Engineering and Management
http://www.estiem.org

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü ESTIEM üyesidir.


EUCEN: European University Continuing Education Network
http://www.eucen.eu

DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi EUCEN üyesidir.


EUPRERA: The European Public Relations Education and Research Association
http://www.euprera.org

DAÜ İletişim Fakültesi EUPRERA üyesidir.


EURHODIP: International Association supporting Hospitality and Tourism Education and Training
https://www.eurhodip.com

DAÜ Turizm Fakültesi EURHODIP Üyesidir.


FIP: International Pharmaceutical Federation
https://www.fip.org

DAÜ Eczacılık Fakültesi FIP üyesidir.


HOSCO: Hospitality Network
https://www.hosco.com

DAÜ Turizm Fakültesi HOSCO Üyesidir.


IAMCR: International Association for Media and Communication Research
https://iamcr.org

DAÜ İletişim Fakültesi IAMCR üyesidir.


IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language
http://www.iatefl.org

DAÜ Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Okulu IATEFL üyesidir.


Ico-D: International Council of Design
https://www.theicod.org/en

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ico-D üyesidir.


IFI: International Federation of Interior Architects/Designers
http://www.ifiworld.org

DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI üyesidir.


ILA: International Language Association
https://icc-languages.eu/about-us

DAÜ Yabancı Diller Okulu ILA üyesidir.


ILTA: International Language Testing Association
https://www.iltaonline.com/page/AboutILTA

DAÜ Yabancı Diller Okulu ILTA üyesidir.


IPB: Institut Paul Bocuse
https://en.institutpaulbocuse.com

DAÜ Turizm Fakültesi IPB Üyesidir.


IPSF: International Pharmaceutical Students Federation
https://www.ipsf.org

DAÜ Eczacılık Fakültesi IPSF üyesidir.


PRME: Principles for Responsible Management Education
https://www.unprme.org

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi PRME üyesidir.


TESOL: International Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages
https://www.tesol.org

DAÜ Eğitim Fakültesi TESOL üyesidir.


TUSEM: Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi
https://tusemkonseyi.org.tr

DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi TUSEM üyesidir.


WACS: World Association of Chefs Societies
https://worldchefs.org

DAÜ Turizm Fakültesi WACS Üyesidir.


WDOMS: World Directory of Medical Schools: World Federation of Medical Schools (WFME) & Foundation for Advancement of International Medical Education (FAIME)
https://www.wdoms.org

DAÜ TIP Fakültesi WDOMS Üyesidir.


WWD SIE & IE: Worldwide Directory of Systems Engineering and Industrial Engineering Programs
https://wwdsie.org

DAÜ Mühendislik Fakültesi WWD SIE & IE Üyesidir.

Merkezler


City & Guilds: DAÜ Yabancı Diller Okulu ve Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü City & Guilds üyesidir.
http://www.cityandguilds.com


EDEXCEL: Higher National Diploma-HND-UK
http://www.edexcel.com

DAÜ Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu ile Turizm Fakültesi yetkili EDEXCEL merkezleridir.


IWSA: (International Wine & Spirits Academy)
https://iwsa.com.tr

DAÜ Turizm Fakültesi tescilli IWSA merkezidir


LCCI: London Chamber of Commerce Industrial Qualifications
https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/lcci.html

DAÜ Turizm Fakültesi LCCI yetkili sınav merkezidir.


EDEXCEL (Pearson)
https://qualifications.pearson.com/en/home.html

DAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tescilli EDEXCEL (Pearson) merkezidir


TOLES: TEST of Legal English Skills
https://toleslegal.com/tolescentres

DAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tescilli TOLES sınav merkezidir


WSET: Wine & Spirit Education Trust
https://www.wsetglobal.com

DAÜ Turizm Fakültesi tescilli WSET merkezidir

Sertifikalar


ISO: DAÜ TS EN ISO 90001 2015 ,TS ISO 10002 2014,TS ISO 45001 kalite belgelerine sahiptir.


Observatory Magna Charta Universitatum
http://www.magna-charta.org

İşbirlikleri


PLDC: Professional Lighting Design Convention
http://www.pld-c.com/

DAÜ Mimarlık Fakültesi PLDC üyesidir


Elektrik/Elektronik Alanında İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği)


Akademik ve Bilimsel İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & KKTC Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı)


İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & Limak Cyprus Deluxe Hotel)


Devlet Hastaneleri'nde Yürütülecek Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerini İlişkin İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & KKTC Sağlık Bakanlığı)


Gazimağusa Devlet Hastanesi Moleküler Araştırma Laboratuarları'nda Yürütülecek Tanı, Araştırma ve Eğitim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & KKTC Sağlık Bakanlığı)


İşbirliği Anlaşması
(Doğu Akdeniz Üniversitesi & Yabancılar için İtalyan Aşçılık Enstitüsü)