İçeriğe git

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Yüksek Lisans (Türkçe Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Ekonomi Bölümü işbirliği ile oluşturulan “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programının, KKTC’de yer alan diğer üniversitelerin hiçbirinde benzeri veya alternatifi yer almamaktadır. Bu bağlamda “Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” Tezli Yüksek Lisans programı Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Mimarlık, Ekonomi, Medya, Müzik, Sağlık, Hukuk, Mühendislik, Sosyoloji ve Eğitim Bilimleri gibi bilim dallarının mezunlarını bir araya getirebilecek disiplinlerarası bir yüksek lisans programıdır. Bu özelliği, programın çok geniş bir yelpazeden öğrenci kabul etmesine imkân tanır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumda cinsiyet ve kadın konularıyla ilgili artan farkındalıkla birlikte bu alanda çalışmak isteyen kişilerin şekillendirebileceği esnek bir yapıya sahip olan program, yerel, ulusal ve küresel ölçekte cinsiyet çalışmalarına yönelik farklı çalışmalar geliştirebilmelerine imkân sağlayacaktır.

“Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları” yüksek lisans programının genel çerçevesi toplumsal cinsiyet alanında derinlikli, yeterlikli çalışmalara imza atmaktır. Birçok sosyal ve fen bilimi alanlarıyla ilişkili alan araştırmaları yapılabilmekte olan bu program, toplumsal cinsiyet alanında akademisyen ve araştırmacılar yetiştirmenin yanında, birçok uluslararası veya ulusal kurumlara uzman olmaya yönelik kariyer yapmayı düşünen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program aynı zamanda DAÜ, Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi tarafından sürdürülen etkinlikler ve çalışmalar ile de paralel doğrultuda olup, bünyesinde geliştirilen kongre, çalıştaylarla ve kendine ait ululararası dergisi (Kadın/Woman 2000 Journal for Women’s Studies) ile de desteklenecektir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları programına Yüksek Lisans Programına başvurular her dönem başında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilmektedir. kayıt için Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarının karşılanması gerekir.Yüksek Lisans program zorunlulukları lisansta elde edilen yeterliliklere ve başvurulan programa gore değişiklik göstermektedir. Adayların alması gereken sınamalı dersler ve sayıları ilgili bölümün lisansüstü komitesi tarafından belirlenir.

TC uyruklu adayların en az 55 eşit ağırlıklı ALES puanı alması gerekmektedir. İngilizce program için ise adayların TOFEL-IBT 79, IELTS 6.5, YDS/UDS 66 puan almaları veya DAÜ İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. EMU English Language Test). Programa başvuracak adayların online basvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve bununla beraber tüm lisans eğitimleri boyunca aldıkları notları gösteren eksiksiz transcript ve başvuru amaçlarını özetleyen mektubu sunmaları gerekmektedir. KKTC ve TC vatandaşı olmayan adayların eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacak ekonomik fonlara sahip olduklarını gösteren bir belgeyi de sunmaları gerekmektedir.

Araştırma Alanları

Program disiplinlerarası bir yapıya sahip olduğundan, birçok farklı alandan gelen öğrenci kabülü ile diğer programlar arasında fark yaratmaktadır. Program, Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında öğrenci yetiştirmekte, yüksek lisans tezlerinin hazırlanması yoluyla akademide kadın çalışmaları alanının yerleşik ve saygın bir disiplinler arası alan haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. Kadının insan hakları ihlallerini önlemeyi ve cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesine danışmanlık ya da uzmanlık düzeyinde katkı yapmaktadır. Kadın sorunlarının çözümü ve cinsiyet eşitliğinin kamu politikalarına yerleştirilmesini amaçlayan politika, plan, projelerin yönetici, uzman ve uygulayıcılarına yönelik özel eğitim sunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek araştırmaların yapılmasını da desteklemektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1291
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: economics.emu.edu.tr