İçeriğe git

Makine Mühendisliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Mühendislik biliminin temellerini öğrenip uygulayabilen ve mühendislik ilkelerini kullanarak mühendislik sorunlarına çözüm üretebilen mezunlar yetiştirmek Makine Mühendisliği programının misyonudur. Makine Mühendisliği eğitimi süresince, öğrencileri takım çalışmasına yönlendirilerek, liderlik vasıflarının gelişmesine katkı sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası rekabet ortamında, profesyonel ve etik anlayış çerçevesinde liderlikyapabilecek bireyler yetiştirmek de Makine Mühendisliği programının vazgeçilmez amaçlarındandır. Öğrencilerin, mühendisliğin toplum üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, mühendislik bilgilerini en yararlı şekilde kullanabilmeleri, toplumumuz ve dünya yararına çalışmalar yapabilmeleri programın temel ilkelerindendir.

Genel Bilgi

Makine Mühendisliği, dört yıllık lisans programı sunuyor. Lisans programı süresince öğrencilerin aldıkları mühendislik derslerinden yola çıkılarak, kendi tasarım ve üretimlerini gerçekleştirebilecekleri bir eğitim sistemi takip edilmektedir. Makine Mühendisliği lisans programı, mezunlara profesyonel mühendislik uygulamalarına veya yüksek lisans eğitimine hazırlanma fırsatı vermektedir. Lisans eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan staj programı, öğrencilerin endüstride fiilen çalışmalarına ve mühendislik bilgilerini pekiştirmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Endüstriyel ihtiyaçlara ve mühendislik problemlerine çözüm aramak, varolan bilim ve teknolojinin takip edilerek, bilime katkıda bulunmak da Makine Mühendisliği programlarının temel ilkelerindendir.

Akreditasyonlar

Eğitim / Öğrenim

Makine Mühendisliği lisans programında temel mühendisliği öğretmenin yanında, öğrencileri yüksek lisans programlarına hazırlayarak, bilim ve teknolojiye katkı sağlamalarını destekleyecek bir eğitim sunmaktadır. Programa katılan öğrencilerin %50' sinin uluslararası ülkelerden olması, iletişim dilinin İngilizce olmasını da zorunlu hale getirmektedir. Makine Mühendisliği programında temel olarak verilen teorik makine mühendisliği eğitiminin yanında, pratik çalışmalar da sürdürmek üzere modern laboratuvarlar bulunmaktadır. Bölümdeki mevcut laboratuvarlar olan Otomotiv, Termodinamik, Katı Cisim Dinamiği ve daha birçok laboratuvar, teknolojik gelişmeleri sürekli yakından takip etmektedir. Lisans programındaki mezuniyet projesi, günümüzün tasarım problemlerinin öğrenciler tarafından takım çalışmaları ile irdelenmekte ve çözümler üretilmektedir.

Olanaklar

Makine Mühendisliği lisans programını destekleyici moden laboratuvarlarla donatılmıştır. Makine Mühendisliği binasında, en yeni teknolojinin kullanıldığı 150 kişilik kapasiteye sahip bir seminer odasına ve bunun yanında derslerin verildiği sınıflara ve 20 kişilik kapasiteye sahip ikinci bir seminer odasına sahiptir. Lisans programında yer alan pratik dersler ve projeler için tasarım çalışmalarının yapıldığı CAD/CAM, Bilgisayar ve Autocad laboratuvarları ile tasarımların çoğunun hayata geçirildiği bir makine atölyesi sunulmaktadır. Makine atölyesinde, on yılı aşkın tecrübeleriyle, öğrencilere yardımcı olan ve destek veren teknisyenler bulunmaktadır. Her öğrenci için akademik danışmanlık hizmetinin yanında laboratuvar sorumluları ve asistanlar bulunmaktadır. Üniversite kütüphanesinin yanı sıra, bölümde bulunan kütüphane, içerdiği mühendislik kitapları ve günümüze kadar yazılmış mezuniyet projelerinin dökümanlarıyla donatılmış ve öğrencilerin bu kütüphaneden yararlanması sağlanmıştır.

Kariyer Olanakları

Dört yıllık temel Makine Mühendisliği lisans eğitimi sonunda öğrencilere lisans (B.S) diploması verilmektedir. Mezunlarımızın büyük bir kısmı lisans eğitimleri sonrası iş bulmakta veya yüksek lisans çalışmalarına başlamaktadır. Makine Mühendisleri, özel ve kamu sektörlerinde geniş bir çalışma alanına sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda, mezunlarımızın büyük bir bölümünün idari konumda çalıştıkları tespit edilmiştir. Mezunlarımız, Makine Mühendisliği ile ilgili alanlarda aldıkları görevlerin yanında işletme, finans alanlarında ve danışmanlık hizmetlerinde de görev almaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1210
Faks: +90 392 365 3715
E-posta: me.info@emu.edu.tr
Web: http://me.emu.edu.tr