İçeriğe git

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksekokul Hakkında

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, uluslararası rekabetin artığı, ekonominin geliştiği, teknolojik gelişmelerin hızlandığı çağımızda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizm sektörüne, ekonomik ve sosyal katkıda bulunacak, üst ve ara kademe, nitelikli insangücü yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kuruluş amacı; turizm sektörüne, günümüzün gerektirdiği bilgi, beceri ve bilinç düzeyine sahip insangücü yetiştirmektir.

1990 yılında kurulan ve sadece ön lisans eğitimi verilen yüksekokulda, 1992 yılında turizm ve otel işletmeciliği, 2002 yılında da rekreasyon yönetimi alanında lisans eğitimine başlanmıştır. Bilgisayar ve yabancı dil eğitimi, Yüksekokulun önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir.

Okulun önem verdiği bir diğer konu da, öğrencileri, pratik ve deneyimin ayrılmaz bir parçası olan turizm sektörüne, uygulamalı eğitim ile hazırlamaktır. Bu amaçla kurulan uygulama mutfağı ile Tower Restoran ve Beach Club'ın yanı sıra, dünya çapında geniş kullanım alanı olan bilgisayar programları FIDELIO, GALILEO ve AMADEUS ile öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgiler de alarak, çağdaş bilim ve teknolojinin ihtiyaçlarına uygun, en üst düzeyde eğitim ve öğretimle hayata hazırlanmaktadır.

Okulun bir diğer amacı da öğrencilerin düşünce, fikir ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak düzgün ve açık bir şekilde ifade etmelerini, seçtikleri alan ile ilgili değerleri koruyabilmelerini ve kendilerine olan güvenlerini artırmayı sağlayacak eğitim ve öğretimi vermektir.

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Rekreasyon Yönetimi, Ağırlama Hizmetleri eğitiminde bilgi üreten ve bu bilgiyi geliştirip uygulayabilecek beceri ve yetenekle donanımlı yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik bir eğitim sunmaktadır. Bu konuda, Akdeniz bölgesinin lideri olma konumunda bir öğretimi hedeflemektedir. Yüksekokulun bir diğer hedefi de öğrencileri geleceğin en gözde sektörüne hazırlamaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek ve eğitim kalitesini yükseltebilmek amacıyla, uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanmış akademisyenlerle beraber, uzun yıllar sektörde görev almış deneyimli bir akademik kadronun okulumuzda hizmet vermesi sağlanmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=55Cf4e3Qf9wTurizm Fakültesi ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yüksekokul Broşürü (PDF)Web Sitesi

Yönetim

Müdür:
Doç. Dr. MİNE HAKTANIR

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. MEHMET GÜVEN ARDAHAN
Yrd. Doç. Dr. İLKAY YORGANCI MALONEY

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/
Akredite Edilmiş Programlar: Turizm İşletmeciliği (B.S.)

TedQual: Teaching Education Quality in Tourism
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual
Akredite Edilmiş Programlar: Turizm ve Otel İşletmeciliği (A.A.S) Turizm İşletmeciliği (B.S.)

Üyelikler

ATLAS: Association for Tourism, and Leisure, Education and Research
http://www.atlas-euro.org
Üye Olan Birimler: Turizm ve Otelcilik

Merkezler

City & Guilds: Vocational Education and Apprenticeships
http://www.cityandguilds.com
Üye Olan Birimler: Gastronomi ve Mutfak Sanatları (B.A.) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe) (B.A.)

EDEXCEL: Higher National Diploma-HND-UK
http://www.edexcel.com
Üye Olan Birimler: Turizm ve Otelcilik

İletişim

Adres:
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1269
Faks: +90 392 365 1584
E-posta: tourism@emu.edu.tr
Web: https://tourism.emu.edu.tr

Yüksekokul Sosyal Medya:
Facebook Twitter Instagram