İçeriğe git

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Okul Öncesi Öğretmenliği Programımız {contentdata_Department_Title}nün 2007 yılında kurulması ile birlikte faaliyet göstermeye başlamıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının amacı nitelikli okul öncesi öğretmeni yetiştirmektir.

Genel Bilgi

Programın ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık verilirken, özellikle beşinci yarıyıldan itibaren uygulama dersleri, araştırma projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta hem de topluma hizmet konusunda tecrübeler edinmektedirler. Uygulama dersleri dışında genel olarak dönem içinde ödevler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelerine aracı olabilecek birçok öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirilebileceği çeşitli araştırma projeleri, bir veya iki ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır.

Akreditasyonlar

AQAS: Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs
http://www.aqas.de

Eğitim / Öğrenim

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Programda drama, sanat, müzik, oyun gibi teorik hem de pratik derslere yer verilmekle birlikte pedagojik formasyon dersleri de yer almaktadır.

Olanaklar

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kadroyla ders saatleri dışında da bilimsel görüşme imkanına sahip olan öğrencilerimizin, kütüphane hizmetlerine, konularıyla ilgili kitaplara, ansiklopedilere, sözlük ve süreli yayınlara ulaşabilme olanağı da mevcuttur. Bunlara ek olarak, {contentdata_Department_Title}; öğrencilerin öğrendiklerini gerçek ortamlarda uygulayabilmeleri, değişik eğitim kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde ve farklı düzeylerde staj ve alan çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için tüm öğrencilerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler teknik ve teknolojik araç-gereçlerle donatılmış ortamlarda öğrendiklerini, okul deneyimi ve öğretmenlik deneyimi derslerinde uygulayabilme fırsatına sahiptirler.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetlere bağlı resmi ve özel anaokulları, ilköğretime bağlı anasınıfları kreş ve gündüz bakımevlerinde okul öncesi öğretmeni olarak görev almaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ilgili projelerde mezunlarımız aktif görev almaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 4034
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr/