İçeriğe git

Bilgisayar Mühendisliği - Yazılım Mühendisliği Lisans Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisinin Yazılım Mühendisliği Müfredatından alacağı Dersler

Course Code

Course Name

Credit

1

CMSE201

Introduction to Software Engineering

4

2

CMSE321

Software Req. Analysis & Specifications

4

3

CMSE322

Software Design

4

4

CMSE323

Human/Computer Interaction

4

5

CMSE326

Software Quality Assurance & Testing

4

6

CMSE423

Embedded System Design

4

7

CMSE473

Software Process & Management

4

8

AE01

Area Elective I

4

9

AE02

Area Elective II

4

10

AE03

Area Elective III

4

Total Credit

40

İletişim

Tel: +90 392 630 1484
Faks: +90 392 365 0711
E-posta: cmpe.info@emu.edu.tr
Web: http://cmpe.emu.edu.tr