Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Programlar

Bölümümüzün, lisans seviyesinde İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dört yıllık lisans programı bulunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüzde İngilizce olarak Tezli ve Tezsiz iki yüksek lisans programları da yürütülmektedir.

Bölüm Misyonu

Bölümümüz, mesleğinin evrensel tanımındaki değerlerle zamanın gereksinimlerine göre sürekli yenilenen; eğitim, araştırma, uygulama arasındaki ilişkiyi benimseyen; ilişik tasarım alanlarıyla, farklı kurum / kuruluşlarla ortak çalışmalara açık; öğrenci-öğretim elemanı ilişkisinin güçlü, bire bir eğitim modeliyle; sorgulayıcı, girişimci, çağdaş düşünebilen; teorik alt yapı desteğiyle yaratıcılığı uygulamaya aktarabilen, bilgiye ulaşma yöntemlerine hakim, teknolojiyi kullanabilen, insan ve çevreye duyarlı, mesleki etik değerlere sahip iç mimarlar yetiştirmeye hedeflemektedir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. ZEHRA ÖNGÜL

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. KAMİL GÜLEY

Lisans programı

İç mimarlık mesleği, yapılaşmış çevrenin iç mekan tasarımı konusuna yoğunlaşan çok yönlü bir uzmanlık dalıdır. İç Mimarlık Lisans Programımız’ın amacı, genç İç Mimar adaylarını, insan gereksinmelerine yönelik en iyi çevreleri yaratmak için gereken bilgi ile donatmaktır. Ayrıca program, değişen ve gelişen tasarım dünyası doğrultusunda İç Mimarların; alan analizi, tasarım kararları, projelendirme, malzeme kararları ve detaylandırma, modelleme ve sunum, uygulama ve üretim gibi geniş bir sorumluluğa sahip oldukları ve iç mekana ilişkin tüm kararlarda da söz sahip oldukları gerçeğine yönelik eğitim vermektedir. Bölümümüz, gelecek İç Mimarları rekabetçi çalışma ortamına hazırlarken onlara çok boyutlu, çağdaş ve yüksek standardalra sahip bir program sunar. Ayrıca,öğrenci merkezli, bire bir çalışmaya dayalı eğitim modelimiz öğrencimize keyifli bir öğrenim ortamı sağlar.

Bölüm imkanları

İyi donatılmış stüdyolar, derslikler ve bilgisayar labaratuarları yanında fotoğraf, maket, seramik ve yapı-malzeme labaratuarları, tüm üniversitede kablosuz internet ve zengin kütüphane kaynakları eğitimdeki başarıyı sağlama yolunda gerekli zemini oluşturmaktadır. Her gün artan öğrenci sayısına rağmen stüdyo çalışmalarında, öğrenci-öğretim elemanı arasında birebir diyalog kurabilecek bir düzen yaratılmıştır.

Eğitimde farklılık

Dört yıllık lisans eğitim programlarımızda, stüdyo dersleri ve teorik dersler, donanımlı iç mimarlar yetiştirmek üzere şekillendirilmiştir. Tüm Mimarlık Fakültesi öğretim kadrosu, eğitimsel aktivitelerinde bütünlüğü ve kaliteyi sağlamak için ortak bir biçimde çalışmaktadır. Bu çeşitlilik sayesinde İç Mimarlık veya diğer bölümlerin belirli dalları çerçevesinde ilerlemek isteyen öğrencilerimize alan seçmelileri sayesinde esnek bir eğitim olanağı sunulmaktadır. Bölümümüzde ders programının yanında birçok sanatsal, akademik ve sosyal etkinlik de düzenlenmektedir. Düzenlenen bu etkinlikler, öğrencileri hayata ve mesleğe daha donanımlı bir şekilde hazırlamakta ve dünyaya daha geniş bir vizyondan bakabilen bireyler yetiştirmektedir.

İç Mimarlık eğitiminin belkemiğini oluşturan tasarım derslerinde görsel ve sözlü sunuma dayalı bir değerlendirme yapılırken, öğrencilerin özgüvenlerinin ve sunum yeteneklerinin gelişmesi hedeflenmekte; ayrıca takım çalışması eğitim sistemimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Aktiviteler ve Bölüm Başarıları

İç Mimarlık Bölümü ‘Uluslararası İç Mimarlık Tasarım Kurumu’ – IIDA (International Interior Design Association) tarafından “Uluslararası Tasarım Okulu” kategorisinde, üyeliğe kabul edilmiştir. Ayrıca bu alanda en saygın kuruluş olan ‘Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’ – IFI (International Federation of Interior Architects/ Designers) tarafından da ‘’Eğitimsel Üyelik’’ kategorisinde kabul almıştır.

İç Mimarlık Bölümü’nde ders programının yanı sıra bir çok kültürel, sosyal, sanatsal ve bilimsel etkinlik düzenlenmektedir. Yaz stajları çerçevesinde, öğrencilerimizin, yurtdışı veya yurtiçi teknik/ kültürel/ mesleki gezilere gidebilmeleri için organizasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca Fakültemiz’de tüm yıl boyunca düzenlenen seminerler ve konferansların yanısıra her yıl Uluslararası Tasarım Haftası etkinliği düzenlenmektedir. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimiz gerçekleşen çok farklı ve geniş ilgi alanları kapsayan atölyelerde ve etkinliklerde yurt dışından ve yurt içinden bize katılan bir çok tanınmış tasarımcı ile buluşmak ve onlarla çalışma olanağı bulurlar.

Ders programı içeriği

Bölüm programı tüm fakülte öğrencilerinin ortak dersler aldığı birinci yıldan sonra mesleğe yönelik olarak devam etmektedir. İç Mimarlık Tasarım stüdyoları programın en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu derslerde öğrenciler çeşitli işlevlere yönelik, ve farklı mekansal özelliklere sahip iç mekan tasarım projeleri ile uğraşırken bir İç Mimar olarak karşılaşacakları sorunlarla yüzleşip onlara çözüm üretmeyi öğrenirler. Kavramsal dersler bu süreci desteklemek üzere planlanmıştır. Bilgisayar destekli tasarım ve sunum konusunda sunulan dersler öğrencilerin bu konularda bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Öğrencilerimiz bu konularda çok kapsamlı bir eğitim olanağına sahiptirler. Seçmeli dersler ise öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda ve ilerde bir İç Mimar olarak çalışmak istedikleri alanlarda gelişimlerini desteklemektedir.

Kariyer Olanakları

Almış oldukları eğitimle kazandıkları mesleki görgü, bilgi, gelişmiş dünya görüşü ve vizyonuyla öğrencilerimiz birçok firma tarafından aranılan ve geniş yelpazede servis verebilen iç mimarlar/tasarımcılar olacaklardır. Binaların değişen gerksinimlere göre, sık eskimesi nedeniyle iç mimarlık mesleğinin geniş bir uygulama alanı vardır.İç mimarlar, mimarlık bürolarında, mimar-iç mimar-inşaat mühendisi ve ilgili mesleklerden oluşan bir grupta takım çalışması ile yoktan varedilen tasarımlar yanında, varolan mekanların yenilenmesi ya da işlev değişikliği gerektiren tasarımlarda, bireysel olarak da geniş bir alanda çalışma olanağı bulabilmektedir. Örneğin, vitrin; fuar-sergi; çarşı; sahne-ekran; yat, uçak veya benzer hareketli iç mekan tasarımı; ya da mobilya tasarımcılığı, modüler inşaat ve bitirme malzemesi veya mobilya üreten firmalarda tasarımcı, kontrolör, ve/veya uygulamacı olarak çalışma olanağına sahiptirler.

İletişim Bilgileri

Adres:
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü, Albert Einstein Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1139
Faks: +90 392 630 1127
E-posta: inar@emu.edu.tr
Web: http://inar.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel
Prof. Dr. MAYA ZDRAVKOVA NANITCHKOVA ÖZTÜRK İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2230
Prof. Dr. UĞUR DAĞLI İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2227
Doç. Dr. AFET COŞKUN İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2711
Doç. Dr. ASU TOZAN İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2225
Doç. Dr. AYŞE BANU TEVFİKLER İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 1156
Doç. Dr. HACER BAŞARIR İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2242
Doç. Dr. KAĞAN GÜNÇE İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2576
Doç. Dr. NİL PAŞAOĞLULARI ŞAHİN İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2041
Doç. Dr. ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2252
Doç. Dr. ZEHRA ÖNGÜL İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2040
Yrd. Doç. Dr. AHENK YILGIN DAMGACI İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Yrd. Doç. Dr. GUİTA FARİVARSADRİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2247
Yrd. Doç. Dr. KAMİL GÜLEY İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2229
Öğr. Gör. SEYİT ERMİYAGİL İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel
Öğr. Gör. CANSU DENİZHAN
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. CAVİDE ATUKALP
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. CEM KARA
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. GÖZDE PIRLANTA
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. HALİDE EROĞUL
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. LEYLA ÇINAR ALGÜL
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2228
Öğr. Gör. MELEK ERÇAKICA KEMANECİ
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. MUSTAFA DİNSEV
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2577
Öğr. Gör. NURTANE KARAGİL
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. PINAR SABANCI
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Öğr. Gör. ŞİFA ARI DEMİRCİOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2231
Öğr. Gör. ZEHRA BABUTSALI ALPLER
(Öğretim Görevlisi)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Okutman ELVAN ŞENKAYALAR
(Öğretim Elemanı)
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ