İçeriğe git

Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER)

Girişimcilik ve İnovaston Merkezi (DAÜ-GİMER) Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından kurulmuştur. DAÜ-GİMER, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, bulunan yatırımcıyı, sanayiyi, sanayiciyi, ticareti ve toplumu, girişimcilik konusunda cesaretlendirmek, üretken bir toplum oluşturmak amacı ile kurulmuştur. Bu hedef doğrultusunda merkez, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kendine görev edinmiştir.

DAÜ-GİMER, 7 Şubat 2012 tarihinden itibaren İşletme ve Ekonomi Fakültesi binasında faaliyet göstermektedir. DAÜ-GİMER, var oluş sebebi itibarı ile temelini akademik duruşundan aldığı kadar, iş dünyasının ihtiyaçlarına da cevap vererek çok önemli bir boşluğu doldurmaya çalışmaktadır. KKTC’de bu özelliği ile ilk olma niteliğini taşıyan DAÜ-GİMER, bireylere nasıl yenilikçi, üretici ve inovatif olunabileceğini öğretmeyi hedeflemektedir. Merkezin hedefleri arasında; iş planı hazırlama konusunda sanayiciye yardım etmek ve KKTC ‘de faaliyet gösteren küçük işletmelerin gerek AB, gerekse Türkiye ‘deki hibe ve kredi imkanlarından etkin faydalanabilmeleri için danışmanlık hizmeti sağlayarak ekonomiyi canlandırmaktır. Ayrıca, KKTC genelinde yenilikçi, üretime ve üretmeye bağlı bir ekonomi yaratmak GİMER’in en önemli hedefleri arasında bulunmaktadır. GİMER, kurulduğu günden bugüne kadar, aktif olarak birçok iş planı hazırlamış, projeleri başarı ile yürütülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Tüm bunların yanında merkez, iş dünyası ile üniversite arsında köprü kurmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda merkez,”akademik bilgi birikimi”ni kamu ve özel sektöre aktarmak için birçok girişimde bulunmuştur.

Bugün Merkez Başkanlığı görevini DAÜ İşletme Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tümer sürdürmektedir. GİMER, “Avrupa Küçük İşletmeler Konseyi” üyeliğine başvurmuş ve kabul edilmiştir. GİMER, Napoli Üniversitesi ile yapılan akademik anlaşmayla DAÜ İşletme Fakültesi Yüksek Lisans öğrencilerini iki hafta boyunca İtalya’da “İnovasyon Yönetimi” yaz okulu çerçevesinde eğitim düzenlemiştir. İtalya’da gerçekleştirilen yaz okulunda, akademik eğitime ek olarak İtalya’da faaliyet gösteren işletmeler, yeni kurulan turizm, rekreasyon ve inovasyon merkezinin ziyareti de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, girişimcilik merkezi ile işbirliği çerçevesinde programlar gerçekleştirmek üzere California Devlet Üniversitesi ile anlaşmıştır.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER), lise öğrencilerine yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı” düzenlemiştir. Eğitim, Limasol Kooperatif Bankası ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından destek görmüştür. GİMER, kendi işini kurmak isteyenlerle, aile şirketinde çalışmayı planlayanları düşünerek eğitim programı düzenlemiştir. “Yeni kurulacak veya hali hazırda faaliyette olan küçük işletmelerde yetkili olarak çalışacak kişilere teorik ve pratik temel bilgiler aktarmak, lise seviyesindeki gençleri bir işletmede çalışma ortamına

hazırlamak, gençler arasında girişimciliği artırmak ve desteklemek, gençlerin lise sonrası kariyer planlarına destek olmak” eğitim kapsamında hedeflenmiştir. Eğitim programı atölye çalışmaları ile ziyaretleri de içermiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İnnovasyon Merkezi (DAÜ-GİMER) ile Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. (LTKB) arasında gerçekleşen işbirliği protokolü çerçevesinde 3 haftalık Limasol Bankacılık Akademi (Limasol Banking Academy) eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) adına DAÜ-GİMER ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi (KVİ) arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER), KVİ’nin kurumsal, mali, idari, hukuki ve insan kaynakları yapısını inceleyerek bir değerlendirme raporu hazırlamış ve KVİ’nin yeniden yapılandırma çalışmalarına katkı sağlamıştır.

DAÜ-GİMER ve KOOP SÜT arasında bir proje gerçekleştirilmiştir. DAÜ-GİMER tarafından ortaya konan proje ile kapanma noktasında bulunan KOOP SÜT, çok daha verimli çalışmaya ve sürdürülebilir bir gelişme göstermeye başlamıştır.

İletişim

Adres:
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi (GİMER),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Mustafa TÜMER
Tel:
(+90) 392 630 1343
E-posta: mustafa.tumer@emu.edu.tr
Web: http://gimer.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu