İçeriğe git

Rektörün Mesajı

Prof. Dr. Aykut HOCANIN

1979 yılında eğitim hayatına başlayan Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1986 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi adını alarak bir devlet üniversitesine dönüştürülmüştür. DAÜ, kırk yılı aşkın kurumsal yapısı, kaliteli eğitim olanaklarının yanında, araştırmaya, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere verdiği değer ile hem Gazimağusa kentinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öncül bir kurumu olmuştur. DAÜ, KKTC’nin en nadide, en özel kurumlarından bir tanesidir. Üniversitenin hem topluma karşı hem de gelecek nesillere karşı sorumlulukları bulunmaktadır.

Bugün, DAÜ uluslararası alanda göstermiş olduğu başarıları ile dünyada değer gören akademik kurumların arasında yerini almıştır. Aydınlık yüzü ile başarılarına her gün bir yenisini eklemektedir. Üniversitemizin başarıları, büyük bir ekip çalışması, güven ve bağlılık sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bizler ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edebilmek için çalışmalarımıza büyük bir hızla devam etmekteyiz.

Dünyanın yüz on farklı ülkesinden gelen öğrencileri ile çok uluslu bir eğitim, öğretim olanağı sunmaktayız. Küresel sistem ile bütünleşmiş bir yapıda, bir dünya üniversitesi olarak yolumuza devam ediyoruz.

İnsan ve doğa arasındaki dengeyi koruyarak, tüketimden çok üretime önem veren, geçmişin değerini bilen, koruyan ve gelecek kuşakların haklarını saklı tutan, sürdürülebilir sistemler için üniversitemiz var gücü ile çalışmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi hangi bilim alanından olursa olsun, çağın gereklerine ayak uyduran, teknolojik gelişmelerle paralel, gelişmiş altyapısı ve geniş kampüs olanakları ile kişisel gelişime destek veren çağdaş bir bilim yuvasıdır. Yükseköğrenim alanında küresel değişimlere ayak uyduran, sorgulayan, rekabetçi, girişimci, yeniliklere öncülük eden, düşünen, üreten, öğrencilerinin toplumları, ülkeleri ve insanlık için çalışmalarına olanak sağlayan bir kurumdur.

Öğrencilerine dünya çapında kabul gören bir eğitim vermek, araştırma imkânı sunmak, bilimin önemini ve değerini bilerek çalışmalar gerçekleştirmek, mezunları ile yakın temasta bulunarak onlara destek vermek bizler için önemlidir. Öğrenmenin sınırlarını zorlayan, demokratik değerlere bağlı, evrensel insan haklarına ve çevreye saygılı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Bireysel farklılıkların, farklı düşüncelerin zenginlik olduğu bilinci ile hareket ediyoruz.

Bizler, öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu güçlü ekip ruhu ile, birlik ve dayanışma içerisinde büyük bir çalışma ortamı sunulmasının değerini biliyoruz. Eşit, adil, şeffaf ve bütüncül yönetim anlayışı ile kurumun sürdürülebilir bir yapıda, ortak akıl, etik değerleri ve sosyal sorumlulukları ile çalışmalarımızı her gün daha da ileriye taşıyacağız. Bu inanç ile çalışarak, başarının mutlak sonuç olacağından şüphemiz yoktur.

Prof. Dr. Aykut Hocanın
Rektör