İçeriğe git

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Programlar

Bölümümüz Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde iki program yürütmektedir. Lisans programı çerçevesinde öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel bilgiler verilmekte, bu bilgiler alan seçmeli derslerle beslenmektedir. Ayrıca öğrenciye alanının dışında ilgi duyduğu başka alanlardan üniversite seçmeli ders alma fırsatı sağlanmaktadır.

Yüksek Lisans programıyla öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirmek, Türk Dili ya da Edebiyatı alanında herhangi bir konuda uzmanlaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıca Bölümümüz, Türk Cumhuriyetlerinden gelip Üniversitemizin değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerine yönelik Türk Dili yan dal programı da açmıştır. Yan dal programına devam eden öğrenciler, Türk dilleri ve lehçeleri arasında kolayca iletişim kurabilecek ve yazılı metinleri bir lehçeden diğerine aktarabilecek, böylece Türk Cumhuriyetleri arasında bilgi akışı ve kültürel paylaşım sağlanabilecektir.

ProgramDereceYılBölüm
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe)Lisans / B.A.4 Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Türk Dili ve Edebiyatı

Bölüm Misyonu ve Vizyonu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün öncelikli amacı, kökü çok eski tarihlere uzanan, dünyada çok geniş coğrafyalara yayılan Türk dilinin varlığını fark ettirmek ve onun her dönemini temsil eden ürünlerini bilimsel ölçütler çerçevesinde değerlendirebilecek bireyler yetiştirmektir. Dört yıllık eğitim-öğretim süresince bireylerin hem Türk Dünyası edebiyatları, hem de diğer ülkelerin edebiyatları hakkında bilgi sahibi olmaları, karşılaştırmalı bakış açıları kazanmaları, yurt dışındaki Türkoloji çalışmalarından haberdar olmaları hedeflenir. Yaptığı araştırmalarla Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili sorunlara çözümler üreten, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ortamda kendini sürekli yenileyen, etik sorumluluk taşıyan, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, çevreye duyarlı Türkologlar yetiştirmek amaçlanır. Ayrıca, yaptıkları çalışmaları dünyaya tanıtacak, ülkenin bilim ve kültür birikimine katkıda bulunacak, edindikleri bilgileri toplumla paylaşacak; Türk Dilinin korunması, doğru kullanılması ve gelecek kuşaklara doğru aktarılması konusunda duyarlı bireyler yetiştirmek amaçları arasında yer alır.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. ADNAN AKGÜN

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Bölüm İmkanları

Öğrencilerimiz modern dersliklerde, 10 ya da 20 kişilik küçük gruplar içerisinde, kuramsal ve uygulamalı bir eğitim öğretim anlayışıyla yetiştirilmektedir. Küçük gruplarla çalışmak, öğretim üyesine bütün öğrencilerini dinleme, onlarla tek tek ilgilenme ve onları daha yakından tanıma fırsatı sağlamakta; ayrıca ofislerde ayrılan görüşme saatlerinde, öğrenme güçlüğünü aşmak, bilgi eksikliğini tamamlamak üzere, Bölümün kitaplığından da yararlanarak hocalarıyla bire bir çalışabilmektedir. Böylece öğrenci çalışma disiplini kazanmakta, öğrenmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Öğrencilerin araştırmacı kimlikleri geliştirilirken, edebî zevk ve eleştiri gücüne sahip olmaları, edebî metinlerle duygu ve düşünce dünyaları beslenerek insanî değerlerinin olgunlaşması, yeteneklerin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesine olanak sağlanmaktadır. Öğrenciler, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üye oldukları kulüplerde etkin rol alarak kendilerine güven duygularını geliştirmekte, ortak iş yapmanın zevkine varmaktadırlar.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümün amacı, hem geçmiş dönemlerdeki hem günümüzdeki durumu açısından Türk Dilini ve Edebiyatını ele almak ve tanıtmaktır. Bölüm; seçkin bir öğretim kadrosu, yenilikçi lisans ve yüksek lisans programları, çok yönlü bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle ayrıcalıklı bir konumdadır. Türk Edebiyatı alanında; Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı değişik yönleri ve dönemleriyle değerlendirilmekte, Günümüz Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Edebiyatları ve Kıbrıs Türk Edebiyatı tanıtılmaktadır.

Eğitimde Farklılık

Mezunlarımızın, binlerce Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarıyla yarışarak, değişik eğitim-öğretim kurumları kadrosunda yerlerini alabilmeleri, Bölümümüzün eğitimdeki başarı düzeyini göstermektedir. Bölümde, Türk dilinin türetme ve işleyiş mantığı kavratılmakta, ezberci bir eğitimden kaçınılmaktadır. Böylece Eski Türk Lehçeleri ve yaşayan Türk Lehçelerini karşılaştırabilme; dille verilen sanat ürünlerini değerlendirebilme yeteneği geliştirilebilmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Bölümde ezberciliğe kaçmayan, yenilikçi, bilimsel gelişmelere açık bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bölüm farklı ülkelerde yetişen öğretim üyeleriyle çalışmaktadır. Öğrenci yetiştirmenin yanı sıra araştırma faaliyetlerine büyük önem verilmekte, bu amaçla yoğun şekilde konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Öğrencilere yakın ve sıcak bir iletişim ortamı ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü destek sağlanmaktadır.

Neler Başardık

Bölümümüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ilk, dolayısıyla da en eski Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüdür. 21 öğretim üyesi ve 800 öğrencisiyle dünyanın en kalabalık Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olma onuruna sahip olmuş, binlerce mezun vermiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan hemrn hemen bütün ortaöğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı öğretim kadrosunu Bölümümüz mezunları oluşturmaktadır. Öğretmenlik sertifikası alan pek çok mezunumuz Türkiye'de öğretmen olarak çalışmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Doğu Akdeniz Üniversitesinin dışındaki diğer üç üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin doktora öğrencileri de bizim mezunlarımızdandır. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de akademisyen olarak çalışan birçok mezunumuz vardır.

Öğrencilerimizin Değeri

Türkoloji dünyası içinde özel yerini almayı amaçlayan Bölümümüz, öğrencilerini çağımızın ve bilimin gerektirdiği donanımla ve ülkemizin gereksinmesi doğrultusunda mezun etmeye çabalamaktadır. Öğrencilerinin, mezun olduklarında katılacakları alan sınavlarında, yarışacakları meslektaşlarının arasında en iyileri olabilmeleri için çalışmaktadır. Bölüm, başarılı öğrencilerini Lisansüstü eğitim-öğretim için teşvik etmekte, araştırma ruhu aşılamayı görev bilmektedir.

Kariyer Olanakları

Mezunların çalışabilecekleri iş alanları çok geniştir. Lisansüstü öğrenimlerini sürdürüp, akademisyen olabilmekte, değişik üniversitelerden formasyon dersleri alarak öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca kütüphane ve devlet arşivleri gibi kurumlar yanında halkla ilişkiler alanında iş sahibi olabilmektedirler. Mezunlarımız bunların dışında radyo, televizyon; gazete gibi yayın ve basın kuruluşlarında programcı, gazeteci, düzeltmen, metin yazarı, sunucu ve reklam yazarı olarak da çalışabilmektedirler.

Olanaklar

Bölümümüz alanlarındaki yetkin akademisyenleri bünyesinde bulundurmakta, böylece öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. DAÜ Merkez Kütüphanesi, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili zengin bir kitap koleksiyonuna sahiptir. Bölümümüz yeni çıkan yayınları titizlikle takip ederek mevcut kitap koleksiyonunun zenginleştirilmesine katkı sağlamakta ve kütüphanenin bu yöndeki çalışmalarına destek olmaktadır.

İletişim

Adres:
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Aristóteles Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1208
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: adnan.akgun@emu.edu.tr
Web: http://tde.emu.edu.tr