İçeriğe git

Mimarlık Lisans Programı (B.Arch., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Mimarlık Lisans programı, teorik derslere ek olarak yapılaşmış çevreyi tartışma, tasarlama, inşa etme, kısaca yaşamın mekansal boyutunun canlandırılmasına ilişkin etkinliklerin yer aldığı modern proje stüdyolarında gerçekleşmektedir. Sürekli olarak güncelleştirilmesine özen gösterilen esnek ders programı, öğrencilerin hem Mimarlık Fakültesi’nin diğer programlarından hem de farklı bölümlerden seçmeli dersler alarak ufuklarını genişletmelerine olanak tanımaktadır.

Eğitim; tasarım odaklı mimari proje geliştirme çevresinde odaklanmakta, kuramsal bilgi ve servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin araştırma, özgür düşünme, yaratıcılık ve karar oluşturma süreci renkli stüdyo çalışmaları ve çeşitli uygulamalarla, akılcı, sanatsal ve sonuçta haz ve gurur duyulan bir mimari ürüne dönüştürülmektedir. Ders programı sürekli olarak gözden geçirilmekte ve günümüz koşullarının gereği olan değişiklikler yapılarak güncelleştirilmektedir. Mimarlık Programı, MIAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) tarafından "3.yılda özelleşmiş değerlendirme yapılan altı yıl süre" ile akredite edilmiştir. DAÜ Mimarlık Bölümü, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta bulunan 60'ı aşkın mimarlık programı arasında ulusal akreditasyonu başarıyla tamamlanan 4. program, vakıf üniversitelerinde bulunan programlar arasında 6 yılla akredite edilen ilk ve tek program olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'taki mimarlık programları arasında da ilk ve tek akredite edilmiş programdır.

Akreditasyonlar

MİAK: Mimarlık Akreditasyon Kurulu
http://www.miak.org

NAAB: National Architectural Accrediting Board
http://www.naab.org

Eğitim / Öğrenim

Yenilikçi eğitim anlayışı ve uygulamaları ile çağdaş yaşam çevrelerini oluşturacak önder mimarlar yetiştirmektedir. Verdiği eğitim ile öğrencilerini insani değerlerin bilincinde, doğal ve tarihi çevre duyarlılığı ile mesleki yetkinliğe sahip, akılcı, dinamik, sorumluluk duygusu ve liderlik vasfı gelişmiş katılımcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımızın; hem kendi mesleklerinde hem de ilgili diğer meslek dallarında, problemleri doğru saptayıp analiz eden, formül geliştirip yerinde kararlarla çözüm üreten, günümüz iş yaşamının doğal bir gereği olan grup çalışmalarında önemli roller alabilecek mimarlar olması amaçlanmaktadır.. Eğitim program mimari tasarım ve proje geliştirme çevresinde odaklanan, kuramsal bilgi ve servis dersleri ile desteklenen bütünleşik bir ders programı ile, öğrencilerin çok yönlü mimarlar olarak topluma kazandırılmalarına yöneliktir.

Olanaklar

Üniversite kütüphanesinde sanat ve mimarlıkla ilgili çok zengin bir kitap ve dergi koleksiyonu yanı sıra fakültenin birçok kitap ve dergiyi barındıran bir özel kütüphanesi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin hizmetinde olan üç CAD laboratuvarı ile birlikte malzeme, çevre, maket ve fotoğraf laboratuvarları da bulunmaktadır. Mimarlık Bölümü’nde araştırmaya çok büyük önem verilmektedir. Bölüm öğrencilerinin gerek eğitim gerekse uygulama olanakları açısından yararlanabilecekleri fakülte bünyesinde Tasarım - Araştırma Merkezi (TASAR) ve Konut, Eğitim, Danışma, Araştırma - Merkezi (KEDA-M), Rektörlük bünyesinde Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (Kent-AG) faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kariyer Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, EAAE üyesi bir mimarlık okulundan mezun olma ayrıcalığını taşımaktadırlar. Mimarlık Bölümü mezunları mimarlıkla ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda görev almakta veya serbest olarak çalışmaktadırlar. Bireysel olarak geniş bir yelpazeye yayılan, ilgili diğer meslek dallarını da içeren tasarım, kontrol ve uygulama alanlarının tümünde çalışma olanağı bulabilmektedirler. Akademik hayatı seçen mezunlarımız DAÜ’de ve Türkiye'de olduğu kadar Amerika ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli üniversitelerde araştırma görevliliği, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarıyla sürdürme olanağı bulmaktadırlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1049
Faks: +90 392 365 2365
E-posta: arch@emu.edu.tr
Web: http://arch.emu.edu.tr