İçeriğe git

Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi

Bankacılık ve finans sektörünün düzenleyici kurumlar tarafından proaktif bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi, ekonominin sağlıklı biçimde işlemesini sağlamak, finansal krize yol açabilecek faktörlere karşı gerekli tedbirleri almak ve fon akışının en uygun şekilde gerçekleşmesini temin etmek açısından bir zorunluluktur.

Öte yandan, söz konusu düzenleme ve denetleme faaliyetlerinin küresel standartların gelişimine ve finansal piyasalardaki çeşitli dinamiklere bağlı olarak sürekli olarak güncellenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda, Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi’nin amaçları şunlardır:

  1. Küresel düzeyde Basel Bankacılık Denetim Komitesi'nin ortaya koymuş olduğu bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemeleri ve finans sektörüne yönelik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya konmuş olan diğer güncel düzenleme ve ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda bilimsel çalışmalar yürütmek ve düzenleyici otoriteler ile ortak faaliyetler gerçekleştirmek,
  2. Finansal düzenlemelere ilişkin olarak "RegTech", "SupTech" ve "FinTech" alanlarındaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bu alanlardaki uygulamalar konusunda KKTC bankacılık ve finans sektörüne rehberlik etmek ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bilgilendirici eğitim ve öğretim faaliyetleri organize etmek,
  3. Bankacılık ve finans sektörüne yönelik düzenlemeler konusunda gerek kamu kurumları gerekse de bankalar ve diğer kuruluşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kurumlar ve araştırma merkezleri ile akademik işbirliği faaliyetlerinde ve fikir alışverişinde bulunmak ve ortak konferans ve seminerler düzenlemek,
  4. İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesindeki doktora ve yüksek lisans öğrencilerine bankacılık ve finans alanındaki düzenlemeler ve risk yönetimine ilişkin akademik araştırma konusu belirleme ve yürütme konusunda destek olmak,
  5. Bankacılık ve finans sektöründe risk yönetimine ilişkin küresel düzeydeki en son gelişmeleri takip etmek, bu alanda politika belirlemeye önderlik edecek bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yürütmek ve KKTC bankacılık ve finans sektöründeki risk yönetimi uygulamalarına rehberlik etmek, ve;
  6. Küresel bankacılık düzenlemeleri ve finans sektörüne yönelik olarak ortaya konmuş olan diğer güncel uluslararası düzenleme, denetim ve gözetim faaliyetlerinin KKTC'de uygulanabilmesine ışık tutacak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirerek bu çalışmaların bulgularının ışığında yasal mevzuatlarda değişiklik önerileri ortaya koymaktır.

İletişim

Adres:
Finansal Düzenleme ve Risk Yönetimi Merkezi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Mete Feridun
Tel:

Faks:
E-posta: mete.feridun@emu.edu.tr
Web: https://cfrrm.emu.edu.tr