İçeriğe git

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Önlisans Programı (Türkçe) (A.B.E.T., 2 Yıl)

Amacı, KKTC ve Türkiye`de hastahaneler ve diğer sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu, kuramsal ve uygulamalı beceriler ile donatılmış, bilgisayar ve teknolojiyi işinin gerek duyduğu her alanda kullanabilen, alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, yabancı dil bilen, değişime ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, kültürlü, çevresi ile iletişim kurabilen, üstün iş ahlakına sahip ve motivasyonu yüksek Teknolojik Çağın ara elemanlarını yetiştirmektir. Tıbbi cihaz bakım, tamir ve kullanımı konusunda eğitim alacak olan öğrencilerimizin ilgili alanlarda iş kalitesini artırmak ve sıkıntısı çekilen bu alandaki teknik elemanları piyasamıza kazandırmak da yine ayrı bir misyonumuzdur.

Genel Bilgi

Birinci yıl büyük ölçüde yabancı dil geliştirme, meslek içerisinde bulunan alanları tanıma ve bu alanları sahalarında inceleme imkanları bulan, temel elektrik, elektronik,sayısal elektronik ve biyolojik işaretlerin oluşumu,EEG,EMG,EOG ve EKG işaretlerinin ölçülmesi ile bilgisayar uygulama becerilerini iyileştirmeye yönelik dersler içermektedir. İkinci yılda öğrenciler kuramsal ve uygulamalı altyapıya yönelik geliştirilmiş tıbbi enstrümantasyon, biyomedikal sistemlerde arıza, tıbbi görüntüleme sistemleri bilgilerini alırlar. Üçüncü yılda ise hastahane organizasyonu, daha ileri seviye elektronik ve miroişlemci alırlarken son dönemde ise laboratuvar ve teşhis takip cihazları bilgileri ile birlikte tıbbi uygulama ile kamuya ait hastahanelerdeki uygulamaları ile okuldaki deneyimlerini birleştirerek hayata geçirme fırsatı bulmaktadırlar.

Akreditasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programları ASIIN akreditasyonuna sahiptir. ASIIN (Mühendislik, Bilişim, Doğa Bilimleri ve Matematik Akreditasyon Derecesi Programları Konusunda Uzmanlaşmış Akreditasyon Ajansı), teknik ve bilimsel çalışma programları için en önemli kalite güvence kurumlarından biridir.

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

Eğitim / Öğrenim

Program, YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı akademik programı, seçkin öğretim elemanı kadrosu ve çağdaş teknolojik olanakları ile, tüm biyomedikal teknisyeni adaylarını gelişmiş bilgi ve beceri dünyası ile bütünleştirmek için kucak açmaktadır. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri, gerek kendi laboratuvarlarımızda gerek yaz stajlarında kapsamlı çalışmalar yapabilme imkanı da bulmaktadır.

Olanaklar

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümünde iki adet elektronik laboratuvarı, herbir laboratuvar içerisinde bulunan tek kişilik deney masalarında osiloskop, güç kaynağı ve işaret üreticileriyle donatılmış, 20 kişilik düzenekler, Biyomedikal Cihaz laboratuvarında kan basıncı ölçüm seti, EKG Eğitim Seti, EKG Simülatör Eğitim Seti, Solunum Hızı Monitörü Eğitim Seti, EMG Eğitim Seti, EEG Eğitim Seti ve EOG Eğitim Seti. Mikroişlemciler Laboratuvarı içerisisinde Arduino eğitim setleri ve PLC uygulama düzeneği üzerinde uygulamalara müsait ortam. Ayni zamanda LPFK hızlı PCB prototipleme cihazıda bulunmaktadır.

Eğitim Amaçları

Programının eğitim hedefleri aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • tıbbi cihazların işletimi, muayenesi, kurulumu, onarımı, bakımı ve güvenliğinden sorumlu giriş seviyesi teknisyenler olarak yetiştirilir.
 • etkili sözlü ve yazılı iletişim ve ekip tabanlı projelerin planlanması ve yürütülmesine etkin bir şekilde katılma ve yaşam boyu öğrenmenin faydaları konusunda mesleki tutum ve farkındalığı geliştirme becerileri geliştirir.
 • açık etkileşime dayalı bir öğrenme ortamına ve BET alanındaki gelişmeleri takip eden ve iş gerekliliklerine uygun pratik bilgiler içeren bir müfredata sahiptir.

Öğrenme Çıktıları

Programının öğrenme çıktıları aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • biyomedikal cihaz endüstrisinde kullanılan sistemleri ve cihazları analiz etmek,bakım ve onarımlarını yapmak için teorik ve pratik bilgi ve becerileri kullanır.
 • edindiği becerileri uygulayabilir ve yaşam boyu öğrenmeye katılarak yeni beceriler edinir.
 • verimli ve sorumlu bir ekip üyesi olarak çalışabilir
 • pratik becerilerini kullanarak değişen iş gereksinimlerine uyum sağlayabilir
 • biyomedikal cihaz teknolojisi alanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
 • sözlü ve yazılı iletişim için gerekli olan temel İngilizce bilgisine sahiptir.
 • biyomedikal cihaz teknolojisi alanında meslek etiğinin öneminin farkındadır.

Kariyer Olanakları

Bölümümüz mezunu öğrenciler piyasanın öncelikli olarak aradığı ve iş hiyerarşisinin önemli bir halkasını tamamlayan kaliteli teknik ara elemanlardır. Piyasadaki iş kalitesinin yükseltilmesi ve buna bağlı olarak uluslar arası standartlara uygun bir iş yapısının oluşmasına çok olumlu bir etki yapmaktadır. Mezunlarımız kamu veya özel hastahanelerde, laboratuvarlarda veya tıp cihazı satan veya servis veren şirketlerde teknisyenlik yapabilmektedir.

Mezunların çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

 • Devlet Hastaneleri ve özel hastaneler
 • Poliklinikler
 • Tıbbi Labaratuvarlar
 • Tıbbi cihaz üreticileri
 • Tıbbi cihaz firmalarının yetkili servisleri

Ek Bilgiler

Öğrenci El Kitabı

Dersler ile ilgili detaylı bilgi için Ders Tanımları

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: https://sct.emu.edu.tr