İçeriğe git

Akademik Değerlendirme Komisyonu

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Akademik atama ve yükseltmelerde adayın yeterliğinin değerlendirilmesinde Rektörlüğe görüş sunmak üzere kurulur.

ADEK, Üniversite Yönetim Kurulu'nun (ÜYK) önerisi ve Senato’nun onayı ile 3 yıl için atanan 4 Üniversite Profesörü ile Komisyon’un başkanlığını da yapacak olan Akademik İşler’den sorumlu Rektör Yardımcısı’ndan oluşur. Boşalan bir üyelik için, aynı yöntemle ve ayrılan üyenin normal süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin atanmalarına ve yükseltilmelerine esas teşkil etmek üzere "Akademik Değerlendirme Kıstasları" Fakülte Kurulları’nın görüşleri alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ADEK Web Sitesi