İçeriğe git

Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.U.D., 1 - 1.5 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı mimarlık, peyzaj mimarlığı veya tasarımcılık alanlarında eğitim almış bireylere 12 aylık bir süre zarfında yoğun ve odaklı olarak ileri düzeyde eğitim olanakları sunan, proje bazlı ve disiplinler arası programdır.

Program şehir, şehrin farklı bölümleri veya kentsel unsurların tasarımı ve inşası üzerine odaklanırken, aynı zamanda farklı tasarımcılara daha büyük kentsel alanların gelişimi sürecinde aynı dili kullanarak tasarım yapmalarını sağlayacak gerekli olan bilgileri sağlamaktadır. Program aynı zamanda gerçek tasarım süreçlerinde kullanılacak idari, hukuki ve mali araçlar hakkında da bilgi verme amacını taşımaktadır.

Program, öğrencilere zengin tarihi, geleneksel ve doğal özelliklere sahip olan Kıbrıs ortamında bulunan unsurlardan yararlanarak planlama ve stüdyo bazlı projelerde kentsel tasarım laboratuvarları olarak kullanılabilecek olan adamızın değişmekte olan yerleşim mekanlarını keşfetme olanakları sağlamaktadır. Program, öğrencileri uluslararası düzeyde araştırmalar yapmaya da teşvik etmektedir. Eğitimleri sırasında öğrenciler farklı alanlarda uzmanlaşmış akademik kadro eşliğinde, kendi çalışma yöntemlerini paylaşmakta, yeni beceriler kazanmakta ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmektedirler.

Kayıt-Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını ve Bölüm koşullarını sağlamaları beklenir. Mimarlık yüksek lisans programına (M.S.) kayıt yaptırmak isteyen adayların Mimarlık veya ilgili bir alandan alınmış lisans diplomasına (B.Arch.) sahip olmaları gerekmektedir.

Mimarlık Bölümü Tarafından Sunulan Programlara Başvuru için İstenen Belgeler:

Mimarlık Bölümü başvuru formunda belirtilen dökümanlara ek olarak aşağıda listelenen belgeleri de başvuru sırasında istemektedir:

  • Portföy [Portföy lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında alınan derslerde üretilen bütün araştırma ve mimarlık projelerini ve adayın diğer profesyonel beceri ve performansını sergileyecek belgeleri içerir (A4, A3 kağıdına basılmış veya CD formatında olması gerekmektedir)]
  • Özgeçmiş (CV),
  • Referans Mektubu (Mektupları),
  • En son edinilen diplomanın kopyası,
  • Diploma/ların not dökümleri,
  • Niyet Mektubu (Bu belgede adayların programa katılma amacı ve gerekçeleri belirtilmelidir)
  • Yüksek lisans tezi özeti (sadece Doktora Programı başvuru sahipleri için geçerli)
  • Bilimsel Yayınlar (varsa)(sadece Doktora (PhD) program başvuru sahipleri için geçerli)

Fakülte Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimalık Tasarım Teorisi, Mimarlık Eğitimi, Mimarlık Tarihi, Geleneksel Mimari,Turizm Mimarisi, Yerel Kimlik, Konut Eğitimi,Mimarlık ve Kent,Kentsel Temsiliyet,Kent Kültürü, Mimarlık ve Politika,Tarihi Kültürel Yapı, Restorasyon, Kentsel Tasarım(teori ve eğitim),Kentsel Dönüşüm ve Yenileme, Koruma, Sürdürülebilirlik, Çevresel Koruma, Yeşil Mimari, Yapı Bilgisi,Akıllı Bina Tasarımı,Strüktür, Risk Yönetimi,Çevresel Faktörler,Entegre Bina Sistemleri,Deprem, İçmimarlık, Mobilya Tasarımı, Tasarımda Aydınlatma ve Renk, İç mimari ve İnsan Davranışları, Engelli Tasarımı.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 1049
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: arch@emu.edu.tr
Web: http://arch.emu.edu.tr