İçeriğe git

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (Türkçe) (B.S., 4 Yıl)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programının iki temel amacı vardır:

  1. Psikolojik danışman adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak
  2. Başta eğitim kurumları olmak üzere sağlık ve endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmek.

Genel Bilgi

RPD Programı öğrencilerimizin hem kişisel hem de profesyonel alanlarda gelişip uzmanlaşmaları için kuram ve uygulama odaklı bilgiye ağırlık vermektedir. Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, dönem içinde verilen ödevler, iki ara sınavı ve bir dönem sonu sınavı ile yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini geliştirmek için takım çalışmalarıyla desteklenen projeler verilmektedir. Üçüncü ve son sınıflarda öğrenciler gerçek okul ortamına dahil edilerek kendilerini profesyonel alanda geliştirmeleri için ürün dosyaları hazırlamaktadırlar.

Akreditasyonlar

EPDAD: Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://epdad.org.tr

Eğitim / Öğrenim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda öğrenim gören öğrenciler rehber ve psikolojik danışman olarak yetiştirilmektedir. Öğrenimleri süresince mesleki bilginin yanı sıra, öğretim konularına ve günlük yaşamda olup bitenlere çevresel ve evrensel yaklaşabilmeleri için analitik düşünme becerileri de kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin uygulama derslerinde, rehberlik hizmetleri ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmalarını sağlamak için KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişim kurulmaktadır. Böylece, öğrencilerimizin kuramsal bilgilerini gerçek okul ortamında uygulamaya koymaları sağlanmaktadır.

Olanaklar

Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının kullanımına sunulmuş olan referans niteliğinde yayınları içeren bir Bölüm Kitaplığı bulunmaktadır. Öğrencilerinin öğrendiklerini uygulayabilmeleri, değişik eğitim kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde, farklı düzeylerde staj ve alan çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için Eğitim Bilimleri Bölümü tüm öğrencilerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencilerinin, uzman psikolojik danışmanlar gözetiminde, bireysel veya grup içinde psikolojik danışma tekniklerini uygulayabilecekleri, video çekimlerinin yapılabileceği bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma Odası da bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan mezun olan öğrencilerimiz okullarda, özel kurum ve iş yerlerinde ve hatta kendi şahsi bürolarında temel rehberlik hizmetleri verebilmektedirler. RPD Programını başarı ile bitiren mezunlarımız meslek sınavlarında ve kendi bireysel girişimlerinde üstün başarı göstermektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 2430
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr