İçeriğe git

Bilgisayar Mühendisliği - Bilişim Sistemleri Mühendisliği Lisans Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisinin Bilişim Sistemleri Mühendisliği Müfredatından alacağı Dersler

Course Code

Course Name

Credit

1

INFE221

Electrical Circuits

4

2

INFE242

Electronics

4

3

MATH252

Mathematical Methods for Engineers

4

4

INFE360

Communication Systems I

4

5

INFE420

Digital Signal Processing

4

6

INFE362

Digital Communications

4

7

INFE421

Client Server Computing

4

8

INFE467

Information Theory

4

9

AE01

Area Elective I

4

Total Credit

36

İletişim

Tel: +90 392 630 1484
Faks: +90 392 365 0711
E-posta: cmpe.info@emu.edu.tr
Web: http://cmpe.emu.edu.tr

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu