İçeriğe git

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Dünyada Fizyoterapi özel alanlardaki gelişimi sağlamak amacıyla yüksek lisans programlarının hızlı bir şekilde arttığı görülürken ülkemizde maalesef yeterli düzeyde değildir. Oysa ki toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için toplum sağlığına katkıda bulunabilen, yeterli ve yetkin uzman fizyoterapistlere ihtiyaç vardır. Bu programların amacı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik Türkçe dilinde Yüksek Lisans eğitimi vermektir. Programların bir diğer hedefi de Yüksek Lisans eğitimi veren diğer kurumlardan farklı olarak güncel gelişmeleri takip eden kaliteli bir eğitim vermektir. Ayrıca, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı, alanında ülkemizde açılan ilk yüksek lisans programı olma özelliğini de taşıyacaktır.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı, insan yaşamının daha sağlıklı, aktif ve bağımsız olmasını sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren rehabilitasyon çalışmalarını uygulamak amacıyla konusunda uzmanlaşmış fizyoterapist yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle günümüzde fizyoterapistler çalışmak istedikleri alana yönelik uzmanlaşarak mesleklerini sürdürme şansına sahip olacaklardır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programlarına herhangi bir üniversitede Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü eğitimini başarı ile tamamlamış kişiler başvuru yapabilir.

Yüksek Lisans Programınlarına kabul koşulları şunlardır:

  • İlgili alandan alınmış lisans diploması
  • En az 55 ALES puanı (TC uyruklu öğrenciler için)
  • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olma ya da 4 tam not üzerinden en az 2,5 lisans bitirme genel not ortalaması sağlama
  • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitütüsünün öngördüğü gereklilikleri yerine getirme (EK3)

Araştırma Alanları

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde ise , Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ait anatomi laboratuvarlar (63.20m2), tedavi hareketleri laboratuvarı (63.20m2 ), elektroterapi laboratuvarı (63.20m2 ), sağlıklı yaşam merkezi, protez ortez biyomekanik laboratuvarı, kardiyak rehabilitasyon unitesi (12.18m²), bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 3067
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu