İçeriğe git

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programı, elektronik, haberleşme, bilgisayar, genel mühendislik, fizik, matematik, kimya gibi bilimlerden oluşan bir mühendislik alanıdır. Özellikle hızla gelişen elektronik ve haberleşme endüstrisinde daha özel alanlara yoğunlaşmış Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanının kendi özgün yapısı, ders, laboratuvar ve diğer uygulama alanlarında konuya özel örneklemeler ve projeler yardımıyla mühendisler yetiştirilmesi, mezunların iş hayatında başarı şanslarını da artıracaktır. ABET gibi en üst düzey akreditasyon kurumlarının kriterlerine uygun olarak hazırlanan bu program uluslararası mühendislik alanının beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Eğitim / Öğrenim

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programının en önemli hedeflerinden biri, hızla gelişen elektronik ve haberleşme endüstrilerinde ihtiyaç duyulan, küresel mühendislik araç ve yöntemlerini başarıyla kullanabilen, yeni haberleşme yöntemleri ve araçları tasarlayabilme becerilerine sahip, uluslararası dil ve kültürlerle donatılmış, takım halinde çalışabilen, öz güveni gelişmiş ve girişimci mühendisler yetiştirmektir. Daha detaylı olarak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nin temel amaçları şunlardır:

 • Mühendislik ve Temel bilimler alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen,
 • Elektronik ve haberleşme cihazları tasarlayabilecek, kurup çalıştırabilecek, periyodik bakımını yapabilecek, gerektiği zamanlarda kalibrasyonunu yapabilecek,
 • Endüstride bu amaçla görev yapan firmalara veya elektronik ve haberleşme teknolojilerini yaygın olarak kullanan firmalara danışmanlık yapabilecek,
 • Yeni elektronik ve haberleşme cihazları tasarımı yapabilecek yetkin, bilimsel üretim gücüne sahip,
 • Bilim ve uygulamayı esas kabul eden,
 • Katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip,
 • Kendi başına öğrenebilen ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen,
 • Sorumluluk almaktan kaçınmayan,
 • Uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve
 • Etik davranış bilinciyle hareket eden
 • Liderlik ruhuna sahip, motivasyonu yüksek

mühendisler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri, elektronik ve haberleşme teknolojileriyle uğraşan veya yoğun bir şekilde özellikli elektronik ve haberleşme cihazları kullanan

 • üniversiteler,
 • hastaneler,
 • mobil ve sabit haberleşme hizmet sağlayıcıları,
 • internet hizmet sağlayıcıları,
 • limanlar,
 • ulaşım sektörü,
 • sanayi ve üretim sektörü gibi alanlarda istihdam edilebilirler.
 • işletmelerde bakım-onarım birimleri
 • gelişen teknolojinin çalışma ortamlarına aktarılmasında, cihaz seçimi, teknik şartname hazırlama ve değerlendirme, son kullanıcı eğitimi
 • otomasyon sisteminin kurulması, geliştirilmesi, çalıştırılması,
 • güvenlik sistemleri kurulması ve geliştirilmesi süreçlerinde mühendis olarak görev alabilirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1301
Faks: +90 392 365 1648
E-posta: infoee@emu.edu.tr
Web: http://ee.emu.edu.tr