İçeriğe git

Fizik Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Dünya standartlarında Fizik lisansüstü eğitimi vermek amacıyla tasarlanan DAÜ Fizik Bölümü, yüksek lisans (program kodu: 542) ve doktora (program kodu: 642) programlarına sahiptir. Öğrencilerinin araştırma yapmalarını teşvik etmek ve ilgi alanları doğrultusunda çalışmalarını şekillendirmelerini sağlayan lisansüstü dersler esnek olarak tasarlanmış olup sürekli yenilenmektedir. Fizik Bölümü, her yıl SCI/SCIE indeksli fizik dergilerinde önemli sayıda kaliteli yapan aktif Genel Relativite ve Kozmoloji, Kuantum Yerçekimi, Kuantum Mekaniği ve Hesaplamalı Kuantum araştırma gruplarına sahiptir. Son zamanlarda, teorik biyofizik ve sıvı kristal fizik konularında da araştırma faaliyetleri başlatılmıştır.

Fizik Yüksek Lisans (M.S.) Programından (program kodu: 542) mezun olabilmek için en az toplam 21 kredilik dersleri [4 zorunlu ders, 3 (daha fazla olabilir) seçmeli (bunlardan biri lisans derslerinden seçilebilir) ve bir seminer dersi] ve tezi başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Zorunlu dersler: Fen ve Mühendislikler için Matematiksel Metodlar - I, Klasik Mekanik - I, Elektromanyetik Teori - I ve Kuantum Mekaniği -I; Seçmeli dersler, öğrencinin araştırma çıkarlarına bağlı olarak ve danışmanın onayına bağlı olarak fizik veya ilgili konularda olabilir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S) Programı: Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen adayların tercihen Fizik lisans (B.S.) diplomasına sahip olması beklenmektedir. Ancak diğer yakın disiplinlerden (Matematik, Fen ve Mühendislik gibi) lisans diplomasına sahip olanlarında programa kabul alması (bölümün uygun görmesi halinde başvuru sahibinin bazı yeterlik dersleri alması şart koşulabilir) mümkündür.

Araştırma Alanları

Genel Relativite ve Kozmoloji, Kuantum Yerçekimi, Kuantum Hesaplama, Kuantum Mekaniği, Biyofizik ve Sıvı Kristal Fiziği. (Daha fazla bilgi için lütfen https://physics.emu.edu.tr/en/apply-master-phd/research/physics-departments-research-fields adresini ziyaret ediniz).

İletişim

Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: physics@emu.edu.tr
Web: https://physics.emu.edu.tr

Bölüm Sosyal Medya:
Facebook LinkedIn InstagramYouTube