İçeriğe git

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı (Türkçe) (A.D., 2 Yıl)

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Acil Hasta Bakımı - I               (IYAB101)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
Bu dersin amacı, hastane öncesi acil bakım; tıbbi terminoloji; yaşam bulgularının değerlendirilmesi; acil hastada kanama kontrolü, fizik değerlendirme; kardiopulmoner resüsitasyon (CPR; erişkin çocuk bebek) yabancı cisim tıkanmalarında ilk yardım; solunum, kardiovasküler, abdominal acillerde acil bakıma yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Resüsitasyon (IYAB107)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği, katı cisme bağlı boğulmalarda ilk yardim ve acil bakim uygulama, hava yolunu açik tutmak, oksijen tedavisi uygulamak, defibrilasyon ve kardiyoversiyon uygulama

Acil Sağlık Hizmetleri - I (IYAB109)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
yönetmelikler, mevzuatlar, sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ambulans ve acil sağlık araçları, paramediğin yetki ve sorumlulukları, değerlendirme, acil sevisin yapısı ve işleyişi

Anatomiye Giriş (FZTR151)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Bu ders; öğrencilerin, insan anatomisini ve fizyolojisini, vücut sistemlerini ve fonksiyonlarını öğrenmesini amaçlamaktır. Dersin kapsamında; kemikler, eklemler, kaslar, sistemler, organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim incelenmektedir.

Fizyolojiye Giriş (FZTR152)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem), görevleri ve bu bölümler arasındaki iletişim. Hücre fizyolojisi, s,n,r, kas, kan fizyolojisi, merkezi sinir sistemi fizyolojisi ve solunum, dolaşım gibi sistemlerin fizyolojisi.

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme - I (SPRB115)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Antrenman kavramı, Anaerobik koşular, Alt ekstremite kuvvet çalışmaları, Üst ekstremite kuvvet çalışmaları, Üst ekstremite kuvvet çalışmaları, İzometrik çalışma ilkeleri, Abdominal çalışmalar, Vücut tutuşu çalışmaları, Ters vücut tutuşu çalışmaları, Konsantrik çalışmalar teorisi, Egzantrik çalışmalar teorisi

Temel İngilizce I (ENGL161)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -

Dönem 2

Acil Hasta Bakımı - II                 (IYAB102)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
Bu dersin amacı, farmakoloji kırık-çıkık-burkulmalarda değerlendirme ve acil bakım; nörolojik problemler (diabetes mellitus, dispne, felç, epilepsi, konvülsiyon), gastrointestinal, göz, kulak, burun, boğaz, üriner, genital, batın acillerinde hastaya yaklaşım ve acil bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Travma (IYAB110)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Yumuşak doku yaralanmaları, yüz ve boyun travmaları, spinal yaralanmalar, göğüs yaralanmaları, pelvik yaralanmalar, ekstremite yaralanmaları, özellikli travma olguları, çevresel aciller, yanık.

Acil Sağlık Hizmetleri - II (IYAB112)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Afetlerde temel korunma prensiplerine uymak ve acil bakım uygulamak, triyaj, kbrn riskini değerlendirmek ve yangın önleme ve yangınla mücadele etmek konusunda yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır

İlk ve Acil Yardım Özel Farmokoloji (IYAB108)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
Farmakoloji ve toksikolojinin temel kavramları, ilaçlar ve etkileşimleri, farmakolojiye giriş, ilaç-ilaç etkileşmesi, ilaç suistimali ve bağımlılığı, sistemlere yönelik ilaçlar ve etkileri.

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme - II (SPRB116)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 1 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -

Temel İngilizce II (ENGL162)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -

Bilgisayara Giriş (ITEC115)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Bu derste öğrenciye, bilgisayarın temel donanım birimlerinin ve işletim sistemlerinin tanıtılması, internet kullanımı hakkında bilgi verilmesi ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda döküman, elektronik tablo ve sunum hazırlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -

Dönem 3

Yaz Stajı (IYAB200)

Kredi: - Ders Saati (saat/hafta): - Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
I. ve II. Yarıyılda edinilen teorik bilgilerin KKTC ve Türkiye' de bulunan devlet hastaneleri ve özel hastanelerin Acil bölümleri ile Ambulans Hizmetlerinde 4 hafta süresince uygulamalı olarak pekiştirilmesi.

Acil Hasta Bakımı - III (IYAB215)

Kredi: 7 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 6 ECTS: -
Jinekolojik, obstetrik, pediatrik, geriatrik acillerde hastaya yaklaşım ve acil bakım; kanserli hastalarda görülebilecek acil durumlar ve acil bakım; triaj kuralları ve uygulandığı durumlar; klinikte eğitim, labarotuar ve uygulamasına odaklanılır.

Acil Sağlık Hizmetleri - III (IYAB213)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Bu derste jinekolojik, pediyatrik ve geriatrik gibi özel hasta gruplarına yaklaşım, kanserli hastalarda acil durum bakımı; triyaj kuralları ve uygulandığı durumlarda uygulamalara odaklanılır.

Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme - III (SPRB211)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 1 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Antrenmanın temel kavramları, Dayanıklılık kavramı ve ısınma, Kardiyo çalışmaları, Doğru nefes alma teknikleri, Egzersizin sinir, kas ve iskelet sistemine etkisi, Koordinasyon çalışmaları, Antrenmanın nabız ile ilişkisi, Antrenman sezonunun planlanması, Antrenman teknikleri, Sağlıklı yaşam için antrenman ilkeleri.

Sağlık Kurumlarında İletişim Hizmetleri (FZTR160)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
İletişim teorileri, iletişimle ilgili temel kavramlar, terapotik iletişimi kolaylaştıran ve engelleyen durumlar, yardım becerileri, eleştirel düşünme ve problem çözme, mesleki kimlik, profesyonel iletişim, sağlık hizmetlerinde ekip iletişimi, kültürlerarası iletişim, grup içi iletişim, aile içi iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, iletişimin sağlık eğitiminde kullanımı, ekip içi çatışma konuları.

Sağlık Terminolojisi ve Kavramları (FZTR223)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
Bu derste temel tıp terimleri ve kavramları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca hastalıklara ve hastalıkların uluslar arası sınıflandırması sistemine ait genel bilgiler, tıbbi terimleri meydana getiren temel öğeler; kökler, öneler, sonekler ve sağlık ve hastalıkla ilgili kavramlar hakkında bilgi verilecektir.

Psikoloji Bilimi (PSYC111)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 2 ECTS: -
Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji bilimini genel olarak tanıtmak ve psikolojkideki yaklaşımlar, genel kuramlar ve pratik uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Derste işlenecek konular içerisinde bellek, öğrenme, stres, sağlık psikolojisi ve sosyal psikoloji gibi başlıklar yer almaktadır.

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -

Dönem 4

Mesleki Uygulama - I (IYAB210)

Kredi: 10 Ders Saati (saat/hafta): 1 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 18 ECTS: -
Bir akademik dönemi kapsayan ve ünitelerinin bulunduğu, hastanelerin acil servislerinde acil hastalarına yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar.

Mesleki Uygulama - II (IYAB212)

Kredi: 5 Ders Saati (saat/hafta): 1 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 8 ECTS: -
Bir akademik dönemi kapsayan ve ünitelerinin bulunduğu, hastane öncesi, sağlık kuruluşlarında acil hastalarına yönelik teorik bilgileri pekiştirmek için pratik uygulamalar.

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -