İçeriğe git

İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

İletişim ve Medya Çalışmaları Bölümü, İletişim ve Medya Çalışmaları alanında Yüksek Lisans (M.A.) derecesinde tezli lisansüstü program aracılığıyla öğrencilerine eğitim olanakları sunmaktadır. İletişim, bilgi teknolojileri ve küresel iletişim ağlarının dünya çapında politik, ekonomik ve sosyal kurumlar üzerine geniş etkileri olmuş ve yakın bir gelecekte de bu kurumsal ve sosyal ilişkilerin şekil almasında büyük bir rol oynayacakları inkar edilemez bir gerçektir. Bu doğrultuda, İletişim ve Medya Çalışmaları lisansüstü programının misyonu, öğrencilerini bilgi ve iletişim çağında ve etik kurallar çerçevesinde hem uzman hem de bilim adamı olarak etkili çalışmalarını sağlayacak teorik ve profesyonel bilgilerle donatmaktır. Birden fazla disiplin arasında etkileşimi gerektiren program esnek bir yapıda olup, öğrencilerine teorik bilginin yanında uygulamaya yönelik de eğitim olanakları da sağlamaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Başvuru sahiplerinin İletişim ve Medya Çalışmaları veya ilgili bir alandan edinilmiş lisans düzeyinde bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. İletişim alanı ile ilgili diğer alanlarda (Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı) edinilmiş lisans diploması olmayan öğrencilerin ilgili lisans programından üç ders (İletişim Çalışmalarına Giriş, Kitle İletişimi Teorileri ve Kültürel Araştırmalar) almaları koşulu vardır.

Araştırma Alanları

İletişim Teorileri ve Araştırma Metodları, Yayın ve Film Araştırmaları, Gazetecilik Araştırmaları, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Küresel İletişim Ağları, Kitle İletişimi ve Demokrasi, Cinsiyet ve İletişim, Siber Uzay, Sanal Gerçeklik, İletişim Etiği, Fikir ve Telif Hakkı, Kültürel Araştırmalar, İletişimin Politik Ekonomisi, Bileşik Pazar İletişimi, Medya Temsili, Barış Gazeteciliği, Kültürlerarası İletişim, Medya Etnografyası, Medya Tarihi, Yeni İletişim Teknolojileri, İletişim Eğitimi, Medya Etkileri, Politik İletişim.

İletişim

Tel: +90 392 630 1044
Faks: +90 392 630 2317
E-posta: nilufer.turksoy@emu.edu.tr
Web: http://fcms.emu.edu.tr