İçeriğe git

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Matematik Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurulmasından kısa bir süre sonra açılan bir bölümdür. Başlangıçta, servis derslerini sağlayan bir bölüm olarak kurulmuştur. 30 yıl boyunca, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin en büyük ve Ortadoğu'nun en rekabetçi Matematik Bölümleri’nden biri olmuştur. Bölümün bugünkü temel görevi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile rekabet edebilecek, ülkesine ve dünyaya uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet verecek öğrenciler yetiştirmektir. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı Matematik Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Genel Bilgi

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı, öğrencilerine Matematik ve Bilgisayar Bilimleri olmak üzere iki dalda eğitim imkanı sağlamaktadır. Ortak program sunma eğilimi yaklaşık olarak çeyrek asır önce ortaya çıkmıştır ve mezunlarına özel ve kamu sektörlerinde hemen hemen her alanda iş bulma konusunda iyi bir imkan sağladığından - çok tercih edilen bir program türüdür. Matematik Bölümü, dünyanın önde gelen üniversitelerinin öğrencilerine sağladığı imkanları, kendi öğrencilerine de sağlamaktadır. Bu alandaki gelişmeleri ve eğilimleri takip etmekte ve müfredatını güncellemektedir.

Eğitim / Öğrenim

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’nda lisans öğrenimi gören başarılı öğrenciler; ağırlıklı olarak alacağı Matematik ve Bilgisayar derslerinin yanında, Ekonomi veya Bankacılık ve Finans Bölümleri’nde yandal yapma şansına sahiptirler. Yandal programı kapsamında alınması gereken üçü zorunlu ve üçü seçmeli olan toplam altı dersten başarılı olması halinde öğrenciler; İdari Ekonomi ve Finans Yönetimi alanlarında sertifika belgesi almaya hak kazanırlar. Bu programda lisans öğrenimi gören her başarılı öğrenci Pedagojik Formasyon alarak Matematik veya Matematik / Bilgisayar öğretmeni olabilir.

Olanaklar

Matematik Bölümünde, 4 profesör, 5 doçent, 10 yardımcı doçent olmak üzere toplam 19 öğretim elemanından oluşan, kendini araştırmaya ve eğitime adamış seçkin, uluslararası bir akademik kadro görev yapmaktadır. 19 tam zamanlı öğretim elemanımız çeşitli, tanınmış üniversitelerde doktora öğrenimi görmüş öğretim üyeleridir. Bununla birlikte 11 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinden oluşan 19 araştırma görevlisi de Matematik Bölümü bünyesinde çalışmaktadır.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde başarı ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’ndan mezun olanlar aşağıdaki alanlarda kariyer yapabilmektedirler: Bilimsel Araştırma, Dizayn ve Geliştirme Uzmanlığı / Akademisyenlik-Öğretmenlik / İstatistik / Risk Yönetimi / Finans Yönetimi / İdari Ekonomi /Yönetim Hizmetleri / Yazılım Gelişimi / Vergi Müfettişliği / Bankacılık / Muhasebecilik.

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 1314
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: http://math.emu.edu.tr