Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör

Kimlik Bilgileri

 • İsim, Soyisim: Necdet OSAM
 • Doğum Yeri ve Tarihi: 18 Mayıs 1961, Lefkoşa, Kıbrıs
 • Uyruk: Kıbrıslı Türk
 • Medeni Durum: Evli, bir kızı var
 • Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Dil Eğitimi Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Mersin 10, Turkey
 • Akademik Ünvan: Prof. Dr.
 • Pozisyon: Rektör
 • e-posta: necdet.osam@emu.edu.tr
 • Tel. (İş): +90 392 630 1200
 • Faks (İş): +90 392 630 4044

Eğitim

 • Doktora: Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü (1997)
 • Öğretmen Eğitmeni: Fitzwilliam College, Cambridge University, (1996) Cambridge, UK. (British Council.)
 • Lisansüstü: Hacettepe Universitesi (Ankara), Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü, (1993)
 • Lisans: Selçuk Universitesi (Konya), Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü (1984-1988)
 • Attestato (Sertifika): Universitâ İtaliana Per Stranieri (Perugia), Dipartimento della Lingua İtaliana (1981-1984)

İş Deneyimi:

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Rektör 2016 Haziran -
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Rektör (v) 2014 Ekim - 2016 Haziran
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, Gazimağusa, KKTC, Dekan (2007-2012)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Bölüm Başkanı (2002-2007)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Bölüm Başkan Yardımcısı (2000-2002)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Fen ve Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Bölüm Başkan Yardımcısı (1999-1999)
 • Çankaya Üniversitesi / İngilizce Hazırlık Okulu Ankara, Türkiye, Kurucu Müdür (1997-1998)
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, Yabancı Dil Eğitimi Bölümü, Araştırma Görevlisi / Öğretim Görevlisi (1993-1997)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi / Fen ve Edebiyat Fakültesi, İngilizce Bölümü, Gazimağusa, KKTC, Okutman (1989-91)

Lisansüstü Çalışmalar

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

 • The Attitudes of Iranian University Students towards English Language as a Medium of Instruction (İranlı Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Dili Olarak İngilizce’ye Karşı Tutumları) (Yazar: Maysam Mansoorey; Tamamlandı, Mayıs 2016)
 • The Effects of Dynamic Assesment on Essay Writing Ability of EFL Learners. (Dinamik Değerlendirmenin İngilizce’yi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Becerileri Üzerine Etkileri) (Yazar: Maryam Mahdavi; Tamamlandı, 2012)
 • The Use of Text Headings and Their Effects on High School Female Students’ Reading Comprehension. . (Metin Başlıklarının Kullanımı ve Liseli Kız Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Etkileri) (Yazar: Ronak Khodadi Moghaddam; Tamamlandı, Ocak 2014)
 • An Investigation into Text Quality in Writing by Farsi Learners of English. (Ana Dili Farsça olan İngilizce Öğrencilerinin Metin Yazımı Kalitesine Dair Bir Araştırma) (Yazar: Omid Nassery. Tamamlandı, Eylül 2013)
 • Global English and Culture Teaching in TRNC Secondary EFL Classroom: Teacher Perceptions and Textbooks. (KKTC Orta Dereceli Okullarında İngilizce Yabancı Dil Sınıflarında Küresel İngilizce ve Kültür Eğitimi) (Yazar: Zehra Tözün. Tamamlandı, Eylül 2012, DAÜ)
 • An Investigation into ELT Students’ Academic Achievement and Their Use of Language Learning Strategies across Gender Groups. (İngiliz Dili Eğitimi Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Toplumsal Cinsiyet Gruplarına Yönelik Dil Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma) (Yazar: Özlem Özyılmaz. Tamamlandı, Eylül 2012, DAÜ)
 • English Proficiency Test and Prediction of Academic Achievement: The Case of Eastern Mediterranean University (İngilizce Yeterlilik Sınavı ve Akademik Başarı Öngörülmesi) (Yazar: Nadir Gürtaş. Tamamlandı, Eylül 2004, DAÜ)
 • The Use of Address Forms in Turkish Cypriot Setting. (Kıbrıs Türk Ortamında Hitap Türlerinin Kullanımı). (Yazar: Arzu Cevher. Tamamlandı, Eylül 2004, DAÜ)
 • Turkish Cypriot Students’ Attitudes towards English and English Language Learning (Kıbrıslı Türk Öğrencilerin İngilizce ve İngilizce Dil Öğrenimine Karşı Tutumları) (Yazar: Aytül Dereboylu. Tamamlandı, Eylül 2004, DAÜ)
 • The Problems of Teaching Heterogeneous Classes in EMUEPS (DAÜ İngilizce Hazırlık Okulu’nda Heterojen Sınıflarda Eğitim Verilmesi ile İlgili Problemler) (Yazar: Gül Tokhan. Tamamlandı, Eylül 2003, DAÜ)
 • Turkish Cypriots’ Attitudes Towards English and Bilingualism (Kıbrıslı Türklerin İngilizce ve İki Dilliliğe Yönelik Tutumları) (Yazar: Gülsen Demirciler. Tamamlandı, Eylül 2003, DAÜ)
 • The Impact of Test Taker Characteristics on Test Taker Performance (Sınav Alan Bireylerin Özelliklerinin Test Performansları Üzerine Olan Etkileri) (Yazar: Özge Öğmen. Tamamlandı, Eylül 2003)
 • A Descriptive Study of the Effects of Communicative Approach in Turkish Setting (Türkçe Konuşulan Ortamda İletişimsel Dil Öğrenimi Yaklaşımının Etkileri Üzerine Betimleyici Bir Araştırma) ( Yazar: Mutlu Kale. Tamamlandı, Temmuz 2001, DAÜ)

Doktora Danışmanlığı

 • The Impact of Social Class and Gender on Choosing a Profession: The Case of English Language Teachers in Cyprus. (Sosyal Sınıf ve Cinsiyetin Meslek Seçimi Üzerine Etkisi: Kıbrıs’ta İngilizce Öğretmenlerinin Durumu) ( Mayıs, 2014; devam ediyor; Yazar: Hasan İnkaya)
 • Perceptions of Teachers with Specific Reference to Native Speakerism and Language Teaching: The Case of North Cyprus. (Öğretmenlerin Ana Dilini Konuşan Kişiler ve Dil Öğretimi Konusundaki Algıları: Kuzey Kıbrıs Olgusu) (Haziran, 2014; devam ediyor; Yazar: Zehra Tözün)
 • An Analysis of Learning-Teaching Performance Indicators and Evaluative Indicators Using Data Envelopment Analysis (Veri Zarflama Analizi ile Öğrenme-Öğretme Performans Göstergelerinin ve Değerlendirme Göstergelerinin Analizi) (Yazar:Solmaz Ghaffarian ASL ; 2017 yayın beklemede)
 • A Critical Overview of Foreign Language Medium Instruction in Higher Education: The Context of Turkish Republic of Northern Cyprus (Yüksek Öğrenimde İngilizce Dilinde Eğitim Verilmesine Eleştirisel Bir Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortamı) (Yazar: Erkan Arkın. Tamamlandı, Ocak 2013).
 • An Investigation of Some Gender –Related Sociolinguistic Variables of the Iranian Students. (İranlı Öğrencilerin Cinsiyetle Alakalı Bazı Toplum Dilbilimsel Değişkenleri Üzerine Bir Araştırma) (Yazar, Aman Rausuli. 2014, yayın beklemede)
 • The Evaluation of Linguistic Competency of Students Exposed to English in an EAP Environment Over a Time Interval- A Case Study in the EMU Context. (Belli Bir Zaman Aralığında Akademik Amaçlı İngilizce Öğrenimi Gören Öğrencilerin Dilbilimsel Yeterliklerinin Değerlendirilmesi – DAÜ Ortamında Vaka Çalışması) (Yazar: Gülsün Korun. 2016, tamamlandı).
 • The Role of Sociopolitical Development in Language Change: Language Situation in Azerbaijan (Dil Değişiminde Sosyopolitik Gelişimin Rolü: Azerbaycan’daki Dil Durumları) (Yazar: Javanshir Shibliyev. Tamamlandı, Mart 2005, DAÜ).

Verdiği Dersler:

Lisansüstü Düzey (MA/PhD)

 • ELT 511 : Testing in ELT
 • ELT 513 : Sociolinguistics
 • ELT 501 : Approaches, Methods and Techniques
 • ELT 502 : Language Teaching Methodology 1
 • ELT 503 : Language Teaching Methodology 2
 • ELT 504 : General Linguistics
 • TEFL 1 : Research Techniques in Language Teaching
 • ELT 513 : Research Techniques (Cyprus International University)
 • ELT 514 : Contrastive Analysis of Turkish and English (Cyprus International University)
 • ELT 515 : Seminar in ELT
 • GRAD 503 : Research for Social Sciences and Education
 • ELT 602 : Current Issues in ELT
 • ELT 612 : Studies in Sociolinguistics
 • ELT 620 : Testing and Evaluation in English Language Teaching
 • ELT 611 : Current Studies in Linguistics

Lisans Düzeyi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

 • FLE 121 English Grammar I
 • FLE 122 English Grammar II
 • FLE 123 English Composition I
 • FLE 124 English Composition II
 • FLE 301 General Linguistics

Çankaya Üniversitesi, Ankara

ELL 109 Introduction to Linguistics

Doğu Akdeniz Üniversitesi

 • ELT 127 English Grammar I
 • ELT 211 Introduction to Linguistics I
 • ELT 212 Introduction to Linguistics II
 • ELT 213 Turkish Phonology and Morphology
 • ELT 214 Turkish Syntax and Semantics
 • ELTE 204 Linguistics I
 • ELTE 212 Translation English-Turkish
 • ELT 313 English Language Teaching Methodology I
 • ELT 314 English Language Teaching Methodology II
 • ELT 317 Language Acquistion
 • ELT 342 Language in Society
 • ELT 401 Materials Development and Adaptation in English Language Teaching
 • ELT 414 Testing and Evaluation in English Language Teaching
 • ELT 416 Practice Teaching

Diğer Profesyonel Görevler

İdari

 • DAÜ, Rektör, Haziran 2016-
 • DAÜ, Rektör (v), Ekim 2014-2016
 • DAÜ, Eğitim Fakültesi Dekanı, 2007-2012
 • DAÜ, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Başkanı, 2002-2007
 • DAÜ, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcısı, 2000-2002
 • Çankaya Universitesi, İngilizce Hazırlık Okulu Kurucu Müdürü, 1997- 1998

Danışmanlık Görevleri

 • Rektör Danışmanı, DAÜ, 2012-2014
 • Danışman (Ölçme ve Değerlendirme), Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1999-2001)
 • Danışman (Ölçme ve Değerlendirme), Eğitim Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (2005-2007)
 • Danışman (ve proje yöneticisi) 9. Sınıfa Geçiş Sınavının Standardlaştırılması. (2006)

Projeler

 • Divided Cities and Linguistic Attitudes and Beliefs (2004--2007) Trieste University & Slovene Research Institute [Bölünmüş Şehirler ve Dilsel Davranış ve İnançlar (2004-2007) Trieste University & Slovene Research Institute]
 • Euroinclusion-Eurolingua project (2003-2007): Turkish Language Moderator [Euroinclusion- Eurolingua Projesi (2003-2007) Türk Dili Moderatörü]
 • Program Evaluation and Testing Project: Project Manager (1999-2001) [Program Değerlendirme ve Test Projesi: Proje Yöneticisi (1999-2001) ]
 • Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Müfredat Yenileme Projesi, 1998-1999 (tamamlanmıştır), KKTC.
 • Fakülte ve Üniversite Düzeyinde 1. Sınıf Öğrenci Koalisyonu ve Standartlaştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 1998- 1999 (tamamlanmıştır), Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.
 • Arı Koleji, 8. Yıl Müfredat ve Materyal Geliştirme Projesi, Proje Yöneticisi (tamamlanmıştır) 1997-1998, Ankara, Türkiye.

Kurucusu Olduğu Bölümler, Programlar

 • Müzik Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi -2006
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi -2008
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi -2008
 • Ortaöğretim Alanlar Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi -2009

Akademik ve Diğer Üyelikler

 • Kıbrıs Türk Parlamentosu tarafından Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Seçilmiş Üyesi (2014-2015)
 • Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu Seçilmiş Üyesi (2011-2013). 2013 yılında yeniden seçilmiştir.
 • Rauf Raif Denktaş Kıbrıs Türk Tarihi Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı (2012- )
 • Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği Kurucu Üyesi (2011)
 • EMU Press Başkanı, (2010-2017)
 • Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği (European Association of Language Testers) (2000-2014)
 • Amerika Dilbilimi Topluluğu (Linguistic Society of America) (1997-2000)
 • Türk Dilbilimi Topluluğu (Linguistic Society of Turkey) (1990-present)
 • Member of the Board of Directors, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (2003-2010)
 • EMU Press, Yönetim Kurulu Üyesi. (2003-2010)
 • DAÜ Akademik Personel Disiplin Kurulu Üyesi (2004-2012)
 • Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Kurulu Üyesi, Eğitim Bakanlığı, KKTC (2006-2008)

Editörlük ve Akademik Danışma Kurulu Üyeliği

 • Editör: Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Dergisi (2012-)
 • Editör: Eğitim Fakültesi 10.Yıl Yazıları. DAÜ Yayınları (2011)
 • Editör: 23.Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. DAÜ Yayınları (2010)
 • Editör: İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler 3. DAÜ Yayınevi (2007)
 • Sayı Editörü: The Sociolinguistics of Cyprus II. International Journal of the Sociology of Language . Mouton De Gruyter, Almanya (2006)
 • Baş Editör (Ed.in Chief), Searching for Quality in ELT. Lincom Studies in Second Language Learning, Lincom, Almanya (2005)
 • Baş Editör (Ed.in Chief). Kıbrıs Türk Ağzına Özgü Sözcükler. Lefkoşa: Okder Yayınları. (2006)
 • Akademik Danışman. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Gazi Universitesi, Ankara, Türkiye (2001-2014)
 • Akademik Danışman. Kıbrıs Eğitim Bilimleri Dergisi (2002-)
 • Akademik Danışman. Kıbrıs Türk Milli Eğitim Dergisi, Eğitim Bakanlığı, KKTC (2005-2009)
 • Editör (İngilizce metinler). Türkbilim Araştırmaları, Türkiye (2007-2014)
 • Akademik Danışman. Dil ve Yaratıcılık, Ankara: Türkiye (2006-)
 • Akademik Danışman. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, Boğaziçi Universitesi.(2007-)

Araştırma ve Yayınlar

Uluslararası Endeksli Yayınlar

 • Osam, N. and Korun, G. (2016) A Prototype Study Evaluating the Linguistic Proficiency of Year 1 ELTE Students at Eastern Mediterranean University
 • [Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 1. Sınıf ELTE Öğrencilerinin Dil Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Üzerine Prototip Bir Araştırma], Kuzey Kıbrıs. Anthropologist , 23 (1,2). pp.1-6.
 • Arkın, E. and Osam N. (2014) Eğitim Dilindeki Tartışmaya Derinlemesine Bir Yaklaşım. Bilig. Sayı.71. pp.19-40 Ankara.
 • Rassouli, A. And Osam, N. (2013) An Investigation of Iranian Students’ English Proficiency Test Scores in Relation to Socio-Economic Status and Gender. [Sosyo-Ekonomik Statü ve Cinsiyete Göre İranlı Öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçlarının İncelenmesi] Sino-US English Teaching Vol.10, No.4. pp.1-9. David Pubishing Company.
 • Osam, N.& Kasapoğlu, M.K. (2010). Hellim: Kültürel Bir Değerin Kimlik Çözümlemesi..Milli Folklor Dergisi. Sayı. 87. s. 170-180 Ankara.
 • Pehlivan, A. & Osam, N. (2010). Vehicle Related Expressions in Turkish Cypriot Dialect. [Kıbrıs Türk Ağzında Araçla İlgili İfadeler] Bilig Vol.54. pp.231-242 Ankara.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2009). Kökensel Kimlik Bağlamında Dilsel Tutum Saptaması: Kıbrıslı Türklerin Rumca’ya Yönelik Tutumları. Bilig. Vol.51. pp.11-29 Ankara
 • Osam, N. (2006) Turkish Cypriot Women and Their Attitudes towards Foreign Words: A Case of Language Loyalty. [Kıbrıslı Türk Kadınların Yabancı Kelimelere Karşı Tutumları: Bir Dil Bağlılığı Örneği] IJSL, 181.pp.57-69, Mouton de Gruyter.
 • Osam, N. & Kelepir, M. (2006). Bibliography of studies on Turkish Cypriot dialect. [Kıbrıs Türk Lehçesi ile İlgili Çalışmaların Bibliyografyası] IJSL, 181. pp. 107-120, Mouton de Gruyter.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2004) The Status of Turkish in The Republic of Cyprus and the Attitude of Greek Cypriots. [Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Türkçe’nin Durumu ve Kıbrıslı Rumların Tutumları] Turkic Languages, Vol. 8., 2, pp.271-288, Harrassowitz Verlag.
 • Osam, N. (2003) Language Competency (L2) in Reference to Sex Difference. [Cinsiyet Farkına Göre Dil Yeterliliği (L2)] Dilbilim Araştırmaları, pp.61-69.. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Shibliyev, J. & Osam, N. (2003) Sociopolitical Changes and Language: A Retrospective View of Azerbaijan. [Sosyopolitik Değişiklikler ve Dil: Azerbaycan'a Retrospektif Bir Bakış]Turkic Languages, Vol. 7., 2. pp. 235-245, Harrassowitz Verlag.
 • Osam, N. (2002) A Glosssary of Testing in ELT. [İngilizce Dil Öğretiminde Test Terimleri Listesi] Dilbilim Araştırmaları, pp. 105-120. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Osam, N. (1999). A Call for a Greater Interdependency in Adult Educational English Preparatory Programs in English Medium Universities. [İngilizce Dilinde Eğitim Veren Üniversitelerde Yetişkinlere Yönelik İngilizce Hazırlık Programlarına Daha Fazla Bağlılık Arayışı] Journal of Critical Inquiry into Curriculum and Instruction, 1(3), pp.1-11, Kansas: Wichita State University.
 • Osam, N. (1997). A Few Words on the Article “Code-Switching” in a Turkish
 • Secondary School”. [Bir Türk Ortaokulunda ‘Dil Geçişi’ Makalesi üzerine Birkaç Söz] ELT Journal, 51(3).pp.310-311, Oxford: Oxford University Press. (appeared as a correspondence).
 • Osam, N. & Donaldson, P. H. (1997). Klinik Ortamda Kazanılan Akıcılık ve Aktarım Yetilerinin Gerçek Hayata Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar. Dilbilim Araştırmaları, pp.142-146, Ankara: Kebikeç Publications.
 • Zeyrek, D.; Ruhi., Ş. & Osam, N. (1997). Türkçede Kiplik Belirteçleri ve Çekim Ekleri İlişkisi Üzerine Bazı Gözlemler. Dilbilim Araştırmaları, pp.105-111. Ankara: Kebikeç Publications.
 • Osam, N. (1995). Which Method Should We Use in ELT ? A Real Challenge. [İngilizce Dil Eğitimi’nde Hangi Metodu Kullanmalıyız? Gerçek Bir Zorluk] Dilbilim Araştırmaları ,97-204. Ankara:Hitit Publications.

Uluslararası Bildiriler

 • Arkın. E. & Osam, N.(2013). English-medium Instruction in Higher Education:A Case Study from Turkish University Context. English in Europe:Opportunity or Threat? [Yüksek Öğrenimde İngilizce Dilinde Eğitim: Türk Ünversite Bağlamında Bir Vaka Çalışması] University of Copenhagen: Kopenhag, Danimarka.
 • Osam, N. & Arkın, E. (2012) The Relationship Between Curse Types and Gender. The Taboo Conference. [Küfür Türleri ve Cinsiyet Arasındaki İlişki] Bologna University: Forli, Italya.
 • Arkın.E. & Osam,N. (2009) The Relationship Between Instructional Language and Content Learning: A Case Study in the Turkish University Context. [Öğretim Dili ve İçerik Öğrenimi Arasındaki İlişki: Türk Üniversite Bağlamında Bir Vaka Çalışması] The CLIL Conference, Vaasa University, Vasa, Finlandiya.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2006). The Paradox of Linguistic Rights: The Case of Turkish Language in the Republic of Cyprus. [Dil Hakları Paradoksu: Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türk Dili Örneği] 13th International Conference on Turkish Linguistics. Uppsala: İsveç.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2005). The Status of Turkish Language in the Republic of Cyprus: The issue of being an Official, Foreign or a Minority Language. [Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türk Dilinin Durumu. Resmi, Yabancı ya da Azınlık Dili Olma Durumu] 10th. International Conference on Minority Languages. Trieste: Italya.
 • Osam, N. & Ağazade, A. S. (2004). How Successful will the Teaching of Turkish in The Republic of Cyprus Be?: The Attitudes of Greek Cypriots. [Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Türkçe Eğitimi Ne Kadar Başarılı Olacak?: Kıbrıslı Rumların Tutumları] 3rd Mercator International Conference, Ljouwert, Frisland: Hollanda.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2004). Clarification of the misconceptions: The Case of Turkish Language. [Yanılgıların Netleştirilmesi: Türk Dili Örneği] International Conference on Turkish as a Foreign Language. Cyprus University, Lefkoşa, Güney Kıbrıs. (özet olarak yayınlanmıştır)
 • Osam, N. (2002). Kıbrıs Ağzında Dilsel Tutum Saptaması: Olgu Çalışması.. Current Trends in Turkish Linguistics. EMU Press.
 • Osam, N. (2002). The Dominance of English: Qualitative and Quantitative Borrowing in Turkish Cypriot Dialect. [İngilizce’nin Hakimiyeti: Kıbrıs Türk Ağzında Nicel ve Nitel Aktarım] Globe Conference, Warsaw Institute of Linguistics, Polonya.
 • Osam, N. (2000). Turkish Cypriot Women and The Turkish Language. [Kıbrıs Türk Kadını ve Türk Dili] First International Gender, Culture, Communication and Linguistics Conference. Moscow State University, Moskova.
 • Osam, N. (2000). The Change in Turkish Lexicon: A Historical Study. [Türk Sözlüğündeki Değişiklik: Tarihsel Bir Araştırma] First International Conference on Language Variation in Europe. Barcelona University. Barselona.
 • Osam, N. (1999). The Turkish Courtroom Discourse and Politeness [Türk Mahkeme Söylemi ve Nezaket] A Symposium on Linguistic Politeness. Chulalongcorn University, Bangkok.
 • Osam, N. (1997). The Attitude of Turkish People Towards the Use of Foreign Words in L1 (Turkish) Context. [Türk İnsanlarının L1 (Türkçe) Ortamında Yabancı Kelimelerin Kullanılmasına Yönelik Tutumları] 16th Paris International Congress of Linguistics. Pergamon, Oxford: Elsevier Science Ltd.
 • Osam, N. (1996). Is Turkish Vocabulary Stock Decayed? [Türk Kelime Hazinesi Bozuldu mu?] Proceedings of the 8th International Conference on Turkish Linguistics, Ankara: Ankara University Publications.

Ulusal Makaleler

 • Osam, N.& Çavuşoğlu, C. (2000) Management and Standards Define the Quality in L2 Competency in English Preparatory Schools. TÖMER Dil Dergisi, 92, 65-73. Ankara: Ankara University Publications.
 • Osam, N. (1998). Dünyada Dilbilim.(Linguistics in the world). TÖMER Dil Dergisi, 65, 42-46. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Osam, N. (1996). Anadil Bilinci ve Eğitim Dili.(Mother Tongue Awareness and Medium of Instruction) TÖMER Dil Dergisi, 46, 26-28. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Osam, N. (1995). Türkçe Dilbilgisi Kitaplarında Kip Olgusu. (Mood in Turkish Grammar Books) TÖMER Dil Dergisi, 38, 48-51. Ankara:Ankara Üniversitesi Yayınları.

Ulusal Bildiriler

 • Arkın, E.& Osam, N (2012) Türkçe ve İngilizce Ders Anlatımında Nicel ve Nitel Farklılıklar: Üniversite Baglamında Bir Çalışma. XXVI. Dilbilim Kurultayı.Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları:Isparta
 • Arkın, İ. E. ve Osam, N. (2011). Öğretim Dili ve Matematik Öğrenimi: Üniversite Bağlamında Bir Olgu Çalışması. XXV Dilbilim Kurultayı. Çukurova Üniversitesi Yayınları .
 • Arkın, E.& Osam, N. (2010). Öğretim Dili ve Ders İçeriğini Öğrenme Arasındaki İlişki: Yükseköğretim Bağlamında Bir Durum Çalışması. Context. XXIV. Dilbilim Kurultayı.Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Ankara.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2007). Kıbrıslı Türklerin Rumcaya Yönelik Tutumları. / XXI. Dilbilim Kurultayı. Mersin Üniversitesi: Mersin.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2006). Cinsiyet Bağlamında Kıbrıslı Türk Öğrencilerin Türkçe ve İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçlarının Karşılaştırılması: Sinirdilbilimsel yaklaşım.XX. Dilbilim Kurultayı. Maltepe Üniversitesi: İstanbul.
 • Osam, N. & Ağazade, A.S. (2005). 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası Bağlamında Türkçenin Kıbrıs’taki Konumu ve Kıbrıslı Rumların Türkçeye Yönelik Tutumları. XIX. Dilbilim Kurultayı. Harran Üniversitesi: Şanlıurfa.
 • Osam, N. & Kocaman, A. (2003) İlköğretim-Ortaöğretim Ders Kitaplarında Dilbilgisi Terimlerinin Kullanımı. XVII Dilbilim Kurultayı. Eskişehir.
 • Osam, N. & Kocaman, A. (2002) The Cognizance and the Use of Turkish Scientific Terminology. (Bilimsel Türkçe Terminolojinin İdrakı ve Kullanımı) XVI.Dilbilim Kurultayı. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Osam, N. & Kocaman, A. (2001). New Trends and the Profile of Turkish Linguistics (Yeni Eğilimler ve Türk Dilbilimi Profili). XV.Dilbilim Kurultayı. İstanbul Üniversitesi:İstanbul.
 • Osam, N. (1999). Cinsiyet Değişkeni Sözcüksel Bağlamda Anadile Duyarlık Olarak Nasıl Yansır? XII. Dilbilim Kurultayı. İstanbul: Boğaziçi Universitesi Yayınları.
 • Osam, N. & Çavuşoğlu, C. (1998). The Aspect of Management and Raising the Standards of Language Education (L2) in English Preparatory Schools. (Yönetim Unsurları ve İngilizce Hazırlık Okullarında Dil Eğitimini (L2) Standartlarının Yükseltilmesi) A Miscellany of English Studies Conference. Kayseri: Erciyes Universitesi Yayınları.
 • Osam, N. (1998). Eğitimde Kullanılan Öğretim Dili, Yabancı Sözcüklere Karşı Psikolojik Tutumu Nasıl Etkiler? XII. Dilbilim Kurultayı. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.

Kitaplar

 • Kocaman, A. & Osam, N. (2000). The Dictionary of ELT Terms (ELT Terimleri Sözlüğü.) Ankara: Hitit Yayınları.
 • Osam, N (2003). The Dictionary of Testing and Evaluation. (Test ve Değerlendirme Sözlüğü) İstanbul:Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Osam, N. (yayında) Sınav Terimleri Listesi. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları.
 • Osam N. The Dictionary of Sociolinguistics and the Sociology of Language. (Toplumdilbilimi Sözlüğü ve Dil Sosyolojisi) (2019 yılında tamamlanacaktır)

Kitap Bölümleri

 • Osam, N.& Arkın E. (2015) A Look at the English Medium Higher Education in Turkish Context: The Northern Context. In English in Europe :Threat or opportunity. 177-200. De Gruyter: Roudledge.
 • Osam, N. (2013) Türkçe’nin Kıbrıs Adasındaki Durumuna Derinlemesine Bir Bakış: 2005-2012. 40. Yıl Dilbilim Yazıları:1972-2012. 209-227. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Kocaman, A. & Osam, N., (1999) A Scientific Jargon in Turkish. Anı. 1-23 Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Osam, N. (1996). Dil Kirlenmesine! Sayısal Bir Yaklaşım. Dil Devriminden Bu Yana Türkçenin Görünümü. 59-67. Ankara: Linguistic Association.
 • Osam, N. (1992). An Analysis of a Turkish Recipe. 20.Yıl Dilbilim Yazıları. 60-69. Ankara: Hacettepe University Press.

Diğer Akademik Çalışmalar

Özet Yayınlar (endeksli)

 • Elena Shohamy. (2006). Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. London: Routledge. 209pp. In Journal of Sociolinguistics (2008). Blackwell Publishing.
 • Martin, J. Ball. (Ed.) (2005). Clinical Sociolinguistics. Blackwell Publishing. 320pp. In Journal of Linguistics (2007). Boğaziçi Üniversity Press. İstanbul.
 • Ömer Demircan, (2001). Türkçenin Ezgisi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını, 253 s. içinde Zarf. 2001 DAÜ Yayınları: Doğu Akdeniz Üniversitesi.
 • Kamile İmer, (1998) Turkish Language Planning T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2166 Ankara: Neyir Matbaacılık 219 pp. in Dilbilim Araştırmaları. 2000 Kebikeç Publications: İstanbul.

Ana Konuşmacı Olarak Katıldığı Konferanslar

 • 10th Tellsi Conference, Tehran University, Iran [Ecology of Language and Philosophical Insight of Foreign Language Planning for Education.] [ Dil Ekolojisi ve Eğitim için Yabancı Dil Planlamasına Felsefik Bir Bakış ] (19-21 Ekim 2011).
 • 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University, Rome (5-9 Şubat 2013) [Un Guardo Intenso sui Problemi nell’edeucazine dei Professori e una Proposta di Soluzione Probabile/ Öğretmen Eğitimindeki Problemlere Derinlemesine Bir Bakış ve Çözüm Önerileri
 • 2.ci Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Konferansı (CY-ICER) , Atatürk Öğretmen Akademisi, Kıbrıs (13-15 Şubat 2013) [İngilizce Öğretmenlerini Eğitme Başarısızlığı: Gerçeklerle Yüzleşelim! ]
 • Global Conference on Linguistics and Foreign Language Teaching, (5-8 Aralık 2013) Antalya. (John Hopkins University; Near East University; Bahçeşehir University; Middlesex University işbirliği ile) [İngilizce Öğretmeni Eğitim Sorunları: Öngörülen Müfredat aracılığı ile Öğrenciler Dil Eğitmeni Olmak için Eğitilebilirler mi? / Can students be trained to become language teachers through the prescribed curriculum? ]

Başkanlık Yaptığı Konferanslar

 • (Kurucu Başkan) Uluslararası Türkçe Öğretimi ve Eğitimi Sempozyumu (2007)
 • 2. İngiliz Dili Eğitim Konferansı, Eğitim Fakültesi (2007)
 • 23. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eğitim Fakültesi (2009)
 • 3rd ELT Conference, Eğitim Fakültesi (2010)
 • 3.İngiliz Dili Eğitimi Konferansı (2010)
 • 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı (2011)
 • 22. Ulusal Engelliler Konferansı (2011)
 • 7. Ortak Türk Geçmişinden Ortak Türk Geleceğine Sempozyumu (2012)

Televizyon Konuşmaları

2014-2018 yılları arasında eğitim, dil bozulması, küreselleşme ve bilim, öğrenci hareketliliği ve dil engeli, eğitimde doğanın korunması ve etik, eğitim politikaları ve üniversite eğitimi, akreditasyon ve eğitimde kalite konularında CNN, NTV, TGRT, TRT Int. ve A Tv kanallarındaki programlara konuşmacı olarak katılmıştır.

Çağrılı Konuşmalar

 • Kuzey ortamındaki Üniversitelerdeki İngilizce dilinde eğitime bir bakış. Kıbrıs. DAÜ-Cambridge University ve ODTÜ ortaklığında düzenlenmiştir. Kıbrıs (2018)
 • Accreditation processes and means of evaluation (Akreditasyon süreci ve değerlendirme araçları), Iran, (2016)
 • Anxiety: How can we overcome it? (Kaygı : Nasıl Başetmeliyiz?) Antalya Eğitim Çalıştayı (2011), Turkey
 • An Overview of Miak and Müdek Accerditations (Miyak, Müdek Akreditasyonlarına Bir Bakış). YÖDAK (2011)
 • Individual Development and Education: Coping with Anger. Chief of Police Forces (Bireysel Gelişim ve Eğitim: Öfke Konusuna Yaklaşım.) Polis Emniyet Genel Müdürlüğü (2011)
 • Space, Infinity and Language (Evren, Sonsuzluk ve Dil) (2012) Ankara

Konuştuğu Diller

 • İngilizce
 • İtalyanca

Hobileri - Uğraşıları

 • Açık deniz seyri/yelkenciliği
 • Canlıları Kurtarma ve Koruma
 • At yetiştiriciliği ve Eğitimi

Son Sözler

İnancım:

Futurum humanitatis non illstratio pervenire sine conscientia

İnsanlığın geleceği vicdan olmadan aydınlığa erişemez

The future of humanity does not reach enlightenment without conscience

Il futuro dell’umanita non raggiunge l’illuminazione senza coscienza

Felsefem:

Daha fazla isteme, neye sahipsen paylaş