İçeriğe git

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.Tech., 1 - 1.5 Yıl)

Bilişim Teknolojileri (BT) Tezsiz Yüksek Lisans programının genel amacı, en son bilgi işlem teknolojileri ile yüksek lisans düzeyinde eğitim sağlamaktır. Program, BT projelerini tasarlamak, uygulamak, sürdürmek ve yönetmek için teknik ve teorik becerilerin benzersiz bir kombinasyonunu kullanabilen BT uzmanları için artan küresel talebi karşılamaya çalışmaktadır. Program, BT'de proje tabanlı kurslar sunmaktadır ve sadece çalışan profesyonellerin lisans sonrası gelişimini değil, aynı zamanda BT sektöründe kariyer kurmak isteyen yeni mezunların ihtiyaçlarını da karşılamak için tasarlanmıştır. BT tezsiz yüksek lisans programına, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar Bilimi, Bilgi Sistemlerinin Yönetimi veya ilgili herhangi bir alanda akredite bir kurumdan lisans derecesine sahip öğrenciler kayıt yapabilir. Mezunlar, BT alanında analiz ve etik uygulamaları ile birlikte sistem ve veritabanı tasarımı, istemci/sunucu uygulamaları, masaüstü uygulamaları, web uygulamaları, web hizmetleri ve bilgisayar ağlarını inceleme fırsatı bulacaklar. BT tezsiz yüksek lisans programında dört temel ders, altı seçmeli ders ve bir dönem projesi bulunmaktadır.

Akreditasyonlar

Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programı ASIIN akreditasyonu ve Euro-Inf kalite belgesine sahiptir. ASIIN (Mühendislik, Bilişim, Doğa Bilimleri ve Matematik Akreditasyon Derecesi Programları Konusunda Uzmanlaşmış Akreditasyon Ajansı), teknik ve bilimsel çalışma programları için en önemli kalite güvence kurumlarından biridir. Euro-Inf kalite belgesi ise, çerçeve standartları ve akreditasyon kriterlerine uygun derece programlarına verilmektedir.

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

EQANIE: Euro-Inf Master awarded by EQANIE
Euro-Inf Master Quality Label (Awarded by EQANIE-European Quality Assurance Network for Informatics Education e.V.)
https://eqanie.eu/quality-label/accredited-programmes/

Kayıt - Kabul Koşulları

Başvuru sahiplerinin Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya ilgili herhangi bir alanda akredite bir kurumdan lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Diğer adayların yüksek lisans programına kabul edilmek için bazı bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu derslerinin sayısı adayın lisans disiplinine bağlıdır ve Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Komitesi tarafından kararlaştırılır. Kabul koşullarını karşılamayanların Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Komitesi tarafından yapılacak olan mülakatlara katılmaları istenecektir. Bu durumda mülakattan sonra öğrencinin kabulüne karar verilecek ve kabul edilirse bilimsel hazırlık derslerinin sayısı buna göre belirlenecektir.

Eğitim Amaçları

Yüksek lisans programı, bilişim teknolojilerinin seçimi, oluşturulması, uygulanması, entegrasyonu ve yönetimi yoluyla kullanıcıların örgütsel ve toplumsal bir bağlamda ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans programının eğitim hedefleri aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar

 • Kanıtlanmış uzmanlığa sahip geniş eğitimli, etkileyici, etik ve sorumlu vatandaşlar olarak topluma katkıda bulunabilirler.
 • Araştırma ve bilgi teknolojilerinde etik konuların nasıl yönetileceği konusunda bilgi sahibidirler.
 • Bilişim teknolojisi bilgisini belirli sorunlar için etkili tasarımlar ve çözümler üretmek için uygulayabilirler.
 • Mevcut teknolojileri, araçları ve yazılım sistemlerini kullanabilir ve belirli sorunlara yönelik gerçekçi çözümleri geliştirilebilirler.
 • Nitel, nicel ve karma yöntemleri kullanarak araştırma yapabilirler.
 • Özellikle kablosuz ve optik ağlar üzerine en yeni ağ teknolojileri ile donatılmıştır.
 • Teknoloji projelerini yönetmek için gereken yönetim rolleri, sorumlulukları ve teknikleri tam olarak anlarlar.
 • Daha ileri mesleki gelişim ve bilişim teknolojilerinde gelecekteki değişiklikleri karşılamak için teorik ve pratik problemleri çözmek için gerekli hesaplama becerilerine sahiptirler.

Öğrenme Çıktıları

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans programının öğrenme çıktıları aşağıda listelenmiştir.

Yüksek lisans programının her mezunu:

 • Uzmanlık alanlarındaki ana temaları ve güncel bir araştırma problemini özetler
 • Çalışmalarında veya disiplinlerinde etik sorunların ortaya çıkabileceği alanları belirler
 • Çalışma hayatı boyunca kendi uzmanlık alanlarında uzman ve geliştirici olarak hareket eder
 • Seçilen konunun temellerini anlar
 • İletişim ve yeterlilik konusunda iyi becerilere sahip olur
 • Örgütsel ihtiyaçlara ve alternatiflerin değerlendirmesine dayalı uygun bilgi teknolojisi çözümleri önerir
 • Takım tabanlı projelerin planlanması ve yürütülmesine etkin bir şekilde katılma yeteneğini gösterir
 • Bilgi sistemleri ve teknolojisinin profesyonel, bireysel, örgütsel, toplumsal ve düzenleyici etkilerini belirler
 • Bilgi ve bilişim teknolojileri sistemlerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için teknolojileri, politikaları ve prosedürleri seçer

Araştırma Alanları

Bölümdeki öğretim elemanlarının araştırma alanları arasında kablosuz mobil iletişim, CDMA iletişimi, bulanık sistemler, kanal tahmini, çok kullanıcılı algılama teknikleri, kanal senkronizasyonu ve eşitleme teknikleri, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre sorunları, enerji üretimi, BT proje yönetimi, bilgi çıkarma, metin madenciliği, veri madenciliği, veri tabanları, sınıflandırma, makine öğrenimi, iş zekası, denetleyici kontrol teorisi, doğrusal ve doğrusal olmayan sistem kontrolü, güç elektroniği, küresel konumlandırma sistemleri, TOA, AOA ve TDOA konum belirleme yöntemleri, hızlı vektör döndürme yöntemleri, proje / problem / iş temelli öğrenme, çevrimiçi proje/problem/iş temelli öğrenme, Bilgi İletişim Teknolojileri öğrenme, öğrenme teknolojileri, mühendislik eğitimi, bilgisayar eğitimi, mesleki eğitim, kriptoloji, veri gizliliği, ağ güvenliği, dijital ve analog sinyal işleme, dijital filtre tasarımı/uygulama, sabit genişbant ağlar, bilgi adli tıp ve güvenlik, kontrol sistemleri, kayan mod kontrolü, ayrıştırılmış doğrusal olmayan sistemler vardır.

Ek Bilgiler

 • Derslerin içeriklerini görmek için Ders El Kitabına bakınız.
 • Kayıt kabul koşulları, müfredat, ders kaydı, geç kayıt, ders ekleme/bırakma, ders tekrarı, dersten çekilme, üniversiteden ayrılma, sınavlar, değerlendirme yöntemleri ve akademik personel hakkında hızlı bir kılavuz için Öğrenci El Kitabına bakınız.

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: http://sct.emu.edu.tr