Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Derece: M.Tech.
Süre (Yıl): 1 - 1.5
Eğitim Dili: İngilizce

Bilişim Teknolojileri Master Programı

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı’nın genel amacı en güncel bilgisayar teknolojileri alanında lisansüstü seviyede eğitim olanakları sunmaktır. Artan küresel ihtiyaçlar doğrultusunda, Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, teknik bilgiyle teoriyi birleştirip bilişim teknolojileri projelerini tasarlayan, uygulayan, sürdüren ve değerlendiren bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bilişim Sistemleri alanında proje bazlı dersler içeren program, profesyonel hayata atılmış bireylerin lisansüstü ihtiyaçlarını karşılamanın yanında Bilişim Sistemleri alanında iş kurmak isteyen yeni mezunları da gerekli bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans programı, geçerli bir eğitim kurumundan alınmış Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Yönetimi veya ilgili bir alanda lisans diplomasına sahip olan öğrenciler için tasarlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı mezunları, sistem tasarımı, veritabanı tasarımı, istemci/sunucu uygulamaları (masaüstü uygulamaları, ağ uygulamaları ve ağ hizmetleri) ve ağ yapıları konularında çalışabilir, analiz ve etik uygulama birikimleri ile piyasadaki Bilişim Teknoloji alanlarındaki istihdamları karşılayabilirler. Bilişim Sistemleri yüksek lisans programı tezsiz olup 4 ana ve 6 seçmeli ders ile dönem projesinden oluşmaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerin Enstitü’nün genel kayıt-kabul şartları çerçevesinde geçerli bir eğitim kurumundan alınmış Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Yönetimi veya ilgili bir alanda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Diğer adaylardan ise yüksek lisans programı yükümlülükleri dışında bilimsel hazırlık derslerini tamamlamaları beklenir. Kayıt-kabul koşullarını sağlayamayan adaylar Bilişim Teknolojileri Lisansüstü Komitesi’nin yapacağı bir mülakata tabi olurlar.

Araştırma Alanları

Kablosuz mobil iletişim, Kod Bölmeli Çoklu Erişim (CDMA) iletişim, bulanık sistemler, knal keşfi, çoklu-kullanıcı algılama teknikleri, kanal senkronizasyon ve denkleştirme teknikleri, yenilenebilir enerji kaynakları, çevre sorunları, enerji üretimi, BT proje yönetimi, bilgi alma, metin madenciliği, bilgi madenciliği, veritabanları, sınıflandırılması, otomatik öğrenmesi, ticari bilgi toplama ve raporlama, denetim kontrol teorisi, doğrusal ve doğrusal olmayan sistemleri kontrolü, güç elektroniği, küresel konumlandırma sistemleri, ÖY, AOA ve TDOA konum belirleme yöntemleri, hızlı vektör rotasyon yöntemleri, proje/sorun/iş tabanlı öğrenme, çevrimiçi proje/sorun/iş tabanlı öğrenme, BİT öğrenme, öğrenme teknolojileri, mühendislik eğitimi, bilgisayar eğitimi, mesleki eğitim, kriptoloji, veri gizliliği, ağ güvenliği, dijital ve analog sinyal işleme, dijital filtre tasarımı/uygulama, sabit geniş bant ağları, bilgi adli ve güvenlik.

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: http://sct.emu.edu.tr