İçeriğe git

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Mimarlık Bölümü, çok yönlü eğitim anlayışı ve fark yaratan akademik yapısıyla değişik kültürlerden gelen öğrencilere güncel bir yaklaşımla mimarlık eğitimi vermektedir. Bölüm, hızla gelişen küresel dinamiklerle birlikte yerel özgünlükleri de göz önünde bulunduracak/bulunduran çağdaş mimarlık anlayışının gereklerini yerine getirecek mimarlar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Sorumluluk ve liderlik gibi önemli özellikleri içinde barındıran ve takım çalışmasında önemli roller alan bölüm mezunlarının, mevcut yaşam kalitesinin geliştirilmesine büyük katkı koyacağı tartışılmazdır.

Bölgesel olarak mimarlık eğitimi veren bölümler arasında lider olma özelliğini taşıyan Mimarlık Bölümü, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) onaylı ve Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) gibi farklı uluslararası organizasyonlar tarafından tanınırlığı olan Mimarlık Yüksek Lisans (M.S., M.Arch.) ve Doktora (PhD) programları aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde topluma kaliteli hizmet ve araştırma olanakları sunmaktadır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü, eğitimi ve ilgi alanı mimarlık olan adaylar için mimarlık ve ilgili diğer alanlar üzerine, teorik bilgi ve uygulama olanakları sunan tezli yüksek lisans (M.S.) programını uygulamaktadır. Mimarlık mesleğine çok yönlü ve uzman bir yaklaşım sergileyen program, akademik araştırma yapmayı ve mimari ortamı anlama ve sorgulama özelliklerini vurgulayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi ilgi duydukları alanda uzmanlaşmalarına olanak tanıyan yüksek lisans programı, sorgulama, araştırma, bilgi üretme, test etme ve mimari alanlarla ilgili teori geliştirme ve uygulamayı teşvik eden bir yapıdadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını ve Bölüm koşullarını sağlamaları beklenir. Mimarlık yüksek lisans programına (M.S.) kayıt yaptırmak isteyen adayların Mimarlık veya ilgili bir alandan alınmış lisans diplomasına (B.Arch.) sahip olmaları gerekmektedir.

Mimarlık Bölümü Tarafından Sunulan Programlara Başvuru için İstenen Belgeler:

Mimarlık Bölümü başvuru formunda belirtilen dökümanlara ek olarak aşağıda listelenen belgeleri de başvuru sırasında istemektedir:

  • Portföy [Portföy lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında alınan derslerde üretilen bütün araştırma ve mimarlık projelerini ve adayın diğer profesyonel beceri ve performansını sergileyecek belgeleri içerir (A4, A3 kağıdına basılmış veya CD formatında olması gerekmektedir)]
  • Özgeçmiş (CV),
  • Referans Mektubu (Mektupları),
  • En son edinilen diplomanın kopyası,
  • Diploma/ların not dökümleri,
  • Niyet Mektubu (Bu belgede adayların programa katılma amacı ve gerekçeleri belirtilmelidir)
  • Yüksek lisans tezi özeti (sadece Doktora Programı başvuru sahipleri için geçerli)
  • Bilimsel Yayınlar (varsa)(sadece Doktora (PhD) program başvuru sahipleri için geçerli)

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimalık Tasarım Teorisi, Mimarlık Eğitimi, Mimarlık Tarihi, Geleneksel Mimari,Turizim Mimarisi, Yerel Kimlik, Konut Eğitimi,Mimarlık ve Kent,Kentsel Temsiliyet,Kent Kültürü, Mimarlık ve Politika,Tarihi Kültürel Yapı, Restorasyon, Kentsel Tasarım(teori ve eğitim),Kentsel Dönüşüm ve Yenileme, Koruma, Sürdürülebilirlik, Çevresel Koruma, Yeşil Mimari, Yapı Bilgisi,Akıllı Bina Tasarımı,Strüktür, Risk Yönetimi,Çevresel Faktörler,Entegre Bina Sistemleri,Deprem, İçmimarlık, Mobilya Tasarımı, Tasarımda Aydınlatma ve Renk, İçmimari ve İnsan Davranışları, Engelli Tasarımı.

İletişim

Tel: +90 392 630 1049
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: arch@emu.edu.tr
Web: http://arch.emu.edu.tr