İçeriğe git

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Biyomedikal mühendisliği, mühendislik prensiplerini biyoloji ve sağlık hizmetleri alanlarına uygulayan çok disiplinli bir programdır.

Bu program Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri, Matematik, Fizik ve Kimya Bölümleri ile Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi ile koordineli olarak geliştirilmektedir. Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik, doğal ve tıbbi bilimler arasında işbirliği için ortak bir platform sağlayan son teknoloji disiplinlerarası bir programdır. Bu bağlamda, elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine mühendisleri, insanlığın daha sağlıklı bir geleceği için fizyoterapistler, biyologlar, tıp doktorları ve eczacılarla işbirliği yapmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Biyomedikal Mühendisliği programı hedefi, hepsi güçlü bir bilim ve mühendislik eğitimi üzerine kurulmuş olan tıbbi cihazlar ve ilaçların yanı sıra hükümet ve özel danışmanlık uygulamaları yoluyla hasta bakımına odaklanan biyomedikal ile ilgili endüstrilerin 21. yüzyıl ihtiyaçlarını karşılamak için dünya çapında mezunlar yaratmaktır. DAÜ Biyomedikal Mühendisliği Programı mezunları:

 • İnsan sağlığı ve hastalığına ilişkin biyolojik ve fizyolojik sistemlerin davranışını anlamak ve tahmin etmek için mühendislik ilkelerini uygulayacaktır.
 • Hasta bakımı ve insan sağlığına yönelik biyomedikal mühendislik tasarımı ve teknoloji yaratma teorisini ve uygulamasını anlayacak ve uygulayacaktır.
 • Çok değişken ve karmaşık biyomedikal problemler içinde sağlam çözümler üretecektir.
 • Farklı takım ortamlarında başarılı olmak ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlanmak için kritik liderlik, kişilerarası ve profesyonel beceriler geliştirecektir.
 • Biyomedikal uygulamalara dayanan deneyimsel bir öğrenme yaklaşımı için fırsatlar sağlanacaktır.
 • Beşeri bilimler, tarih ve sosyal bilimler alanında tamamlayıcı bir genel eğitime sahip olacaktır.

Kariyer Olanakları

Yaşlanan nüfus ve diyabet ve obezite gibi hastalıklarla birlikte, toplumumuz her gün sağlık ve esenlik konusunda yeni sorunlarla karşı karşıyadır. Biyomedikal Mühendisliği çözüm geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Biyomedikal mühendislerinin dünyamızda bir fark yaratmaları ve aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama alanlarında çalışabilmeleri için sayısız fırsat bulunmaktadır:

 • Biyomedikal veri analizi
 • Biyomedikal görüntü analizi ve örüntü tanıma
 • Tıbbi cihaz ürün tasarımı, üretimi, testi ve yönetimi
 • Hastalıkların ve biyolojik sistemlerin simülasyonu ve modellenmesi
 • Sağlık düzenlemeleri
 • Spor ekipmanlarının tasarımı ve mühendisliği ve testi
 • Tıbbi cihazlarda ve enstrümantasyonda araştırma ve geliştirme

İletişim

Tel: +90 392 630 1301
Faks: +90 392 365 1648
E-posta: infoee@emu.edu.tr
Web: http://ee.emu.edu.tr