İçeriğe git

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Semester

Ref
Code

Course
Code

Full Course Title

Course Category

Credit

Pre-req.

ECTS

Lec.

Lab.

Tut.

Total

2

4Z723

Stat152

Statistical Methods

AC

3

1

0

3

STAT151

6

3

4Z732

Stat221

Statistical Computing, I (With Python)

AC

3

2

0

4

STAT152

8

4

4Z741

Stat242

Applied Statistics

AC

3

2

0

4

STAT152

8

4

4Z745

Stat222

Statistical Computing II (With R)

AC

3

2

0

4

8

5

4Z751

Math348

Regression Analysis

AC

3

0

1

3

MATH324

6

5

4Z752

Stat361

Sampling Techniques

AC

3

0

1

3

STAT152

6

5

4Z753

Stat351

Multivariate Statistical Analysis

AC

3

0

1

3

6

6

4Z761

Math326

Stochastic Calculus

AC

3

0

1

3

6

6

4Z762

Stat342

Nonparametric Statistical Methods

AC

3

0

1

3

6

6

4Z766

Stat400

Internship

AC

0

0

0

0

0

7

4Z771

Stat477

Insurance and Actuarial Analysis

AC

3

0

0

3

6

8

4Z781

Stat488

Advanced Statistical Computing (MATLAB, SAS, STATA)

AC

3

2

0

4

8

Total Credits (a minimum of 36 is required)

37

Total ECTS

74

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 0416
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: https://math.emu.edu.tr