İçeriğe git

Enformatik Sistemleri Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Matematik Bölümü, öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek ve ilgi alanlarını geliştirme olanağı sunmak amacıyla tasarlanan yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Öğrencilerin eğitimlerini ilgi alanları doğrultusunda şekillendirmelerini sağlayan programlar ve dersler esnek olarak tasarlanmış olup sürekli yenilenmektedir. Bölümün araştırma aktiviteleri Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerdeki saygın üniversitelerle işbirliği içinde sürdürülmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Matematik Bölümü ayrıca, Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı adı altında da öğrencilerine eğitim olanakları sunmaktadır. Programın amacı öğrencilerinin bilişim sistemleri, bilişim teknolojileri ve bilgisayar bilimleri alanlarında avantajlı duruma gelerek edindikleri bilgileri farklı alanlarda uygulamaya koymalarına yardımcı olmaktır. Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı müfredatı 30 krediye denk gelen 10 lisansüstü ders ve dönem projesinden oluşmaktadır. Program mezunları, eğitimlerine Matematik Bölümünde Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanında doktora düzeyinde devam edebilirler.

Araştırma Alanları

Matematik

Matematiksel Analiz, Diferansiyel Denklemler Yaklaşım Teorisi, Stokastik Süreçler, Optimal Kontrol Teorisi, Fonksiyonel Analiz

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Yöneylem arastırması, Nümerik analiz, Petri ağlarıyla modelleme ve simulasyon, Biyoenformatik, Yapay zeka, Karar alma, Nöral ağları, Kuantum hesaplama, Bilişim veri güvenliği, Coğrafik bilgi sistemleri

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 1314
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: http://math.emu.edu.tr