İçeriğe git

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü

Üniversite’deki Akademik ve Yönetsel hizmetlerle ilgili Bilişim Teknolojileri konularında gereksinme duyulan proje, donanım ve yazılımları saptar; bunların temininde yardımcı olur ve Rektörlükçe istenecek Bilişim Teknolojileri ile ilgili diğer konularda hizmet verir. Müdürlük İşleri; Ağ Yönetim Şubesi, Sistem Yönetim Şubesi, Yazılım Teknolojileri Şubesi, Teknik ve Kullanıcı Destek Birimi ve İletişim Birimi tarafından yürütülür.

Üniversite’nin en eski birimlerinden olan Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ilk olarak bir merkez olarak kurulmuş olup 1986 yılından günümüze kadar ise müdürlük olarak üniversite personeline ve öğrencilerine hizmet vermektedir.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü kampüs üzerinde merkezi konuma sahip 750 m2’lik bir alana yayılmış olan bir merkezde tam gün açık olan 2 öğrenci laboratuvarı, 2 eğitim laboratuvarı, bir adet uluslararası tanınırlığa sahip laboratuvar (ECDL, Pearson Vue, Prometric) ve 1 adet sistem odası aracılığıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü akademik ve yönetsel işlevlerin sürdürülmesinde gerekli olan tüm sunucu-sistem servislerinin yanında ulusal ve uluslararası ağ servisleri alanında da hizmet vermektedir. Aşağıda merkezimiz tarafından verilen hizmetlerden bazılarını bula

 • Veritabanı Sunucuları
 • Uygulama Yazılımı Sunucuları
 • Elektronik Mesaj Sunucuları
 • DNS Sunucuları
 • Portal Sunucuları
 • Web Sunucuları
 • FTP Sunucuları
 • Medya Sunucusu
 • CD Sunucusu

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’nün tanınmış yazılım şirketleriyle yapmış olduğu çeşitli ‘Kampüs Lisans’ protokolleri sayesinde bütün DAÜ mensuplarının e-posta, web, ftp ve benzeri İnternet hizmetlerine yaşam boyu erişimi sağlanmıştır.

Üniversitemiz dünyaya iki farklı internet bağlantısı aracılığıyla bağlanmaktadır. Bunlar:

 1. TTNET Türk Telekom ağ bağlantısına 4000 Mbit (4 Gbps) fiberoptik kablo ile bağlantı.
 2. ULAKNET Türkiye Ulusal Akademik ağ bağlantısına 100 Mbit fiber optik kablo ile bağlantı.

Günümüzde önem taşıyan birçok mühendislik ve işletme yazılım programlarını bünyesinde barındıran merkezimiz, üniversite içi ve dışı gelen talepler doğrultusunda eğitim olanakları sunmaktadır. Merkezimiz Bilgisayar Ağları Yönetimi (CNAP), Microsoft Akademi ve Avrupa Bilgisayar Yetkinlik (ECDL) programlarının resmi eğitim merkezi ve aynı zamanda Pearson Vue, Prometric ve ECDL programlarının resmi sınav merkezi olarak görev yapmaktadır.

Merkezimiz farklı İnternet çözümleri aracılığıyla birçok kuruma destek vermekte ve Kuzey Kıbrıs Ulusal Ağı’nın oluşumunda aktif rol almaktadır.

Vizyon

Bilgi teknolojileri çerçevesinde, tüm DAÜ öğrencilerinin, akademisyenlerinin ve personelin heryerden ve herzaman bilgiye erişimini elektronik ortamda kaliteli ve güvenli bir hizmetle ulaşmasına olanak sağlamak.

Kullanılabilirlik ve paylaşım:

 • IT hizmetlerine yetkisi ölçüsünde herkesin, her zaman ve her yerden sürekli erişebilmesini sağlamak.
 • Ortak kaynakların kullanıcılar arasında paylaşılmasına olanak tanımak.

Genişleyebilme ve ölçeklenebilme: Sürekli artan kullanıcı sayısını ve iş yükünü kısa zamanda karşılayabilecek genişleme yeteneğine sahip olmak ve gelişen ihtiyaçlara göre çözüm geliştirebilecek sistemler kurmak.

Taşınabilirlik: Çözümlerin değişik platformlara taşınabilirliğini sağlamak.

İsteklere duyarlılık: Kullanıcı istek, gereksinim ve önerilerine duyarlı olmak.

Güvenlik: Fiziksel ve uygulamalar düzeyinde, kullanıcıların, yetkileri ölçüsünde hizmet almasını sağlamak. Yetkisiz kullanıcıların erişimini engellemek.

Katılımı Özendirici: Varolan ve olası kullanıcıların BT hizmetlerini her yönüyle kullanabilmelerini sağlamak.

Değişiklikleri Uygulama: Süreçlerde oluşacak değişikliklerin, teknoloji altyapısına yansıtılmasını sağlamak.

Esneklik: Teknolojik gelişmelerin, istenildiğinde kolayca uyarlanabileceği bir ortam oluşturmak.

Standartlaşma: Üniversite'nin tüm süreçlerinin en verimli biçimde çalışması ve bütünlüğün sağlanması için gerekli standartları uygulamak.

Uygun maliyet: Her bir sürecin uygun maliyetle yürütülmesini sağlamak.

Önceden önlem alma: Sağlanan BT hizmetlerinin en verimli olması için gerekli önlemleri önceden almak.

Misyon

Etkin, hızlı ve verimli Bilgi Teknolojisi (BT) hizmeti sunmak, Üniversite çapında BT planlamasını ve işbirliğini desteklemek, Üniversite'nin tüm birimlerinde BT olanaklarının geliştirilmesi için gerekli standartları belirlemek ve planları koordine etmektir.

BİM, DAÜ kampüsünü ve ülke çıkarlarını tüm teknolojik imkanlar ile desteklemek ve önce “e-Kampüs” sloganı ile kalite ve güveni kendine misyon edinmiştir.

İletişim

MÜDÜR AYTAÇ ÇERKEZaytac.cerkez@emu.edu.tr +90 392 630 2500
SEKRETER NEPTÜN ZORLUneptun.zorlu@emu.edu.tr +90 392 630 1264

Adres:
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel

+90 392 630 1264

Faks

+90 392 630 2545

E-posta

bim@emu.edu.tr