İçeriğe git

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Araştırma, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren her kurumun ayrılmaz bir parçasıdır. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün lisansüstü düzeyde eğitim olanakları sunmasını takiben bölümde aktif bir araştırma ortamı sağlanmış ve lisansüstü araştırmaların sayısında hızlı bir artış olmuştur. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisansüstü programının misyonu öğrencilerini ilgili alanda sağlam temellerle donatmak ve aynı zamanda ileri seviyede uygulamalı ve teorik araştırma yapma becerilerini geliştirmektir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuru yapan adaylardan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya ilgili bir alandaki lisans programından 4.00 üzerinden en az 2.5 genel not ortalamayla mezun olmaları beklenir. Doktora (PhD) programına başvuran adaylardan ise ilgili bir alanda edinilmiş yüksek lisans (MS) diplomasının yanında lisans öğrenimi sırasında edinilen genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması beklenir. Lisans programından edinilmiş genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.75 ve 3.00 arası olan doktora programı adaylarının uluslararası bir konferansta sunum yapmış olması koşulu aranır. Lisans programından edinilmiş genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 ve 2.75 arası olan doktora programı adaylarında ise uluslararası bilimsel bir dergide (ISI Master List) yayınlanmış bir makalesinin olması şartı aranır.

Araştırma Alanları

İletişim; CDMA, OFDM, Kanal ve kaynak kodlama, Turbo kodları, Performans sınırları ve kesin çözümler Uyarlanır denkleştirme, Kodlama kuramı ve kodlu modulasyon teknikleri, Çoklu-hüzme antenleri, Mikroşerit antenleri, FDTD analizi, Elektromanyetik saçılma

İşaret ve İmge İşleme: Spektral kestirim, Uyarlamalı filtreleme, Filtre banka kuramı, Dalgacık dönüşümleri ve uygulamaları, Damgalama, Yüz tanıma, Kişi veya araç takip, Model tabanlı video kodlama, Süper çözünürlük, Robotik

Bilgi Teknolojileri / Bilgisayar Ağları; Video konferans, Uzaktan eğitim, Bilgisayar ağları

Güç Elektroniği; Güç filtreleri, UPS inverterler

İletişim

Tel: +90 392 630 1301
Faks: +90 392 365 1648
E-posta: infoee@emu.edu.tr
Web: http://www.ee.emu.edu.tr/

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu