İçeriğe git

İnşaat Teknolojisi Önlisans Programı (Türkçe) (A.C.T., 2 Yıl)

İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı'nın amacı; inşaat sektöründe olabilecek tüm aktiviteleri günümüz teknolojisinin sağladığı imkanları kullanarak öğrencilere sınıf ve şantiye ortamında uygulama tekniklerini kullanarak öğrenmek ve şantiyede bir çok aktivitenin birarada yürüdüğü gerçeğini her zaman ön planda tutarak, öğrencileri işçi sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmektir.

Genel Bilgi

İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı'nın müfredatı uygulama prensipleri üzerine kurulmuştur. Bu nedenle, eğitimin %40'ı teorik, %60'ı ise verilen konuların uygulamalarına yöneliktir. Uygulama konuları İnşaat Sektöründe kullanılan ve tatbik edilen aktiviteler olduğundan öğrencilerin mesleki konulara daha yakın olmasını ve motivasyonunu kazanmasını sağlar. Programda, öğrencilerin verilen projeleri, İnşaat Teknisyeni olarak mezun olurken yapabileceği ve hayatını idame ettirebilecek konuları kendisinin seçmesine özen gösterilir.

Akreditasyonlar

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

Eğitim / Öğrenim

İki yıllık İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı sonucunda, mezun olan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen vasıflarla donatılmış olmasına özen göstermekteyiz:

 • İyi derecede bilgisayar kullanmak;
 • El ve Auto-CAD ile çizim yapmak;
 • Mimari ve statik projelerini uygulamaya koyabilmek;
 • Yapı yöneticiliği yapabilmek;
 • Arazi ölçme metodlarını bilmek ve aletlerini kullanabilmek;
 • Bina metraj ve keşif raporu hazırlayabilmek;
 • Yapı laboratuvarlarında yapı malzemeleri ile ilgili deneyler yapabilmek;
 • Yol yapımı ve parselasyon işleri yapmak;
 • Yapı malzemelerini tanımak.

Olanaklar

Okulumuzda, İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı’na ait günümüz teknolojisini takip eden laboratuvarlar mevcuttur.

 • Bilgisayar Laboratuvarı: Bilgisayara giriş dersleri ve bilgisayar uygulamalı dersler laboratuvarında her öğrencinin ayrı ayrı çalışabileceği bilgisayarlarla donanımı sağlanmıştır.
 • Auto-CAD Laboratuvarı: Auto-CAD yazılım programı ile mimari ve statik projelerin yanında diğer çizimlerin de rahatça çizildiği laboratuvardır.
 • Çizim Laboratuvarı: Klasik yöntemlerle çizim temelini öğreten Temel Teknik Çizim dersi, Mühendislik Çizimi I ve Mühendislik Çizimi II dersleri ve tüm diğer derslerimizin çizim ihtiyacını gideren laboratuvardır.
 • Topoğrafya (Ölçme Bilgisi) Laboratuvarı;
 • Nivelmanda kullanılan aletler: nivolar, miralar ve mira düzeçleri;
 • Yatay ve düşey açı ölçümünde kullanılan Teodolitler;
 • Yatay ve düşey uzunlukları bulmada kullanılan Takeometreler;
 • Bir adet Modern DTM 801 Arazi İstasyonu bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin bazı istihdam alanları şunlardır:

 • Şantiye yöneticiliği;
 • Yapı teknisyenliği bürosu açma;
 • Klasik proje ve Auto CAD ile proje çizimi;
 • Arazi ölçüm ve haritaların hazırlanması;
 • Bina metraj ve keşif raporlarının hazırlanması;
 • Devlet, özel okullar ve inşaat sektöründe yapı labovatuvarı teknisyenliği;
 • Yol yapımı ve parselasyon teknik hizmetleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: http://sct.emu.edu.tr