İçeriğe git

Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Eğitimde teknoloji tabanlı ortamlar ve araçlar geliştirmek için B.İ.T. (Bilgi İletişim Teknolojileri) kullanımı hayati derecede önemlidir. Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, lisansüstü düzeyde temel yetenekleri geliştirmek için gelişmiş profosyenel çalışmalar sağlamak, etkili tasarım, değerlenme ve teknoloji tabanlı eğitim ve öğretim için tasarlanmıştır (yazılım geliştirme, multimedya geliştirme, web tabanlı geliştirme ve uzaktan eğitim). E-öğrenme, uzaktan eğitim, öğretim tasarımı içeriği, içerik geliştirme ve değerlendirme çevrimiçi eğitimi ve Internet üzerinden eğitimi destekleyen eğitimle ilgili önemli BİT alanlarıdır. Bu uzmanlık alanı eğitimle ilgili alanda çalışanlar ve eğitimde BT kullananlara son teknolojiler hakkında bilgi ve eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu alan E-Öğrenme Tasarımı, Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim, BT ve Öğretim, Okullarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı, Çokluortam Tasarım ve Geliştirilmesi, Eğitim Teknolojisi Çalışmaları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı, Web Programlamaya Giriş, Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon, Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş, Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları, Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı, Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi derslerini içermektedir.

Programın amacı, (1) eğitimcilere hem varolan hem de eğitimde gelişmekte olan okul müfredatı ya da eğitimsel etkinliklerde bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte liderlik rolleri kazandırmak, (2) yüksek lisans seviyesinde çeşitli kitlelere eğitimsel olanaklar sağlamak. Ayrıca bu kitle içindeki kişilerin ihtiyacı olan hem teknolojik yeterlilik hem de eğitimsel tasarımın ilke ve tekniklerinin anlaşılması, (sınıf öğretmenleri, eğitimsel yazılım geliştiriciler, eğitimsel sistem tasarımcıları vb.) ve (3) Öğrenme sürecinin geçtiği ortamda, varolan ve ortaya çıkmış eğitsel ve bilgi teknolojilerinin uyarlanması bağlamında doğru kararlar alma ve tavsiyelerde bulunmaktır. Programımızın ilerleyen yıllarda da yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, ihtiyaç duyulan yeni teknolojileri sistem içerisinde, daha farklı şekillerde kullanarak sürekli kendisini yenileyebilen, sürdürülebilir gelişme yapısında olması hedeflenmektedir.

Kayıt-Kabul Şartları

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fakülte Araştırma Alanları

Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Tabanlı Eğitim, Multi-medya ve interaktif video sistemleri, Öğretim Tasarımı ve Uygulaması, Öğretim Materyal Geliştirme, Web Tabanlı Multimedya Uygulamaları, Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Materyal Geliştirme, Hizmet öncesi ve hizmet içi bilgisayar eğitimi, Yazılım Değerlendirme.

İletişim

Tel: +90 392 630 3122
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr/​