İçeriğe git

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Önlisans Programı (Türkçe) (A.E.E.T., 2 Yıl)

Programın amacı, KKTC ve Türkiye`de iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu, teorik ve pratik beceriler ile donatılmış, bilgisayar ve teknolojiyi işinin gerek duyduğu her alanda kullanabilen, alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, yabancı dil bilen, değişime ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, kültürlü, çevresi ile iletişim kurabilen, üstün iş ahlakına sahip ve motivasyonu yüksek milenyum çağının ara elemanlarını yetiştirmek. Elektronik, mikroişlemciler, elektrik tesisatı, motor kumanda ve sargı teknikleri ile bilgisayar donanımı konuları ana eğitim dallarımız olup ilgili alanlarda iş kalitesini artırmak da yine ayrı bir misyonumuzdur.

Genel Bilgi

Birinci yıl büyük ölçüde yabancı dil geliştirme, meslek içerisinde bulunan alanları tanıma ve bu alanları sahalarında yakınen inceleme imkanları bulan, temel elektrik, elektronik ve sayısal elektronik ile bilgisayar uygulama becerilerini iyileştirmeye yönelik dersler içermektedir. İkinci yıllarda öğrenciler kuramsal ve pratik altyapıya yönelik mikroişlemcilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamalarını, bir evin ve/veya sanayi elektrik alanlarındaki tesisat tasarımı, elektronik alanı ile ilgili yeni teknolojileri anlayacak dersler alır. Bu dersler sayesinde edinmiş oldukları kuramsal bilgilerini, elektronik laboratuvarı, mikroişlemciler laboratuvarı ve elektrik tesisat ve ev aletleri laboratuvarında pratik deneyimlerini birleştirerek hayata geçirme fırsatı bulmaktadırlar. Elektrik ve Elekronik Teknolojisindeki eğitim anlayışı “Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı öğrenirim” atasözüne bağlı olarak az kuramsal ve çok tatbiki uygulamalara bağlı olarak diğer bölümlere göre farklı bir anlayışa sahiptir. Ders sınama sisteminde herbir ders içerisinde laboratuvar ağırlıkları diğer sınamalara göre üst düzeyde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak herbir ders içerisinde öğrencilere ayrı proje ödevleri de verilirek, öğrencilerimizin öğrenme ve becerilerindeki özgüvenleri artırılmaktadır. Öğrencilerimize iş bulmadan çok iş kurma mentalitesini geliştirecek motivasyon ve üretim teknikleri ile mesleki oriyantasyon programları uygulamaktadır.

Akreditasyon

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programları ASIIN akreditasyonuna sahiptir. ASIIN (Mühendislik, Bilişim, Doğa Bilimleri ve Matematik Akreditasyon Derecesi Programları Konusunda Uzmanlaşmış Akreditasyon Ajansı), teknik ve bilimsel çalışma programları için en önemli kalite güvence kurumlarından biridir.

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

Eğitim / Öğrenim

Program, YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı akademik programı, seçkin öğretim elemanı kadrosu ve çağdaş teknolojik olanakları ile, tüm elektrik ve elektronik teknisyeni adaylarını gelişmiş bilgi ve beceri dünyası ile bütünleştirmek için kucak açmaktadır. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri, gerek kendi laboratuvarlarımızda gerek yaz stajlarında kapsamlı çalışmalar yapabilme imkanı da bulmaktadır.

Olanaklar

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümünde iki adet elektronik laboratuvarı, herbir laboratuvar içerisinde bulunan tek kişilik deney masalarında osiloskop, güç kaynağı ve işaret üreticileriyle donatılmış, 20 kişilik düzenekler,Elektrik Tesisat ve Ev Aletleri Laboratuvarı elektrik tesisatında kullanılan tüm bağlantı tekniklerinin üzerinde gerçeklenebileceği ve ölçümlerinin yapılabileceği düzeneklerle donatılmış uygulamalı atölye. Atölyede ayni zamanda üç faz sistemler için kompenzasyon sistemide bulunmaktadır.Mikroişlemciler Laboratuvarı içerisisinde Arduino eğitim setleri ve PLC uygulama düzeneği üzerinde uygulamalara müsait ortam. Ayni zamanda LPFK hızlı PCB prototipleme cihazıda bulunmaktadır.

Eğitim Amaçları

Programının eğitim hedefleri aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • Mikrodenetleyicilerin ve PLC`nin nasıl çalıştığını anlar ve bunlar için programlar geliştirir
 • Güneş enerji sistemlerini ve bunların sınıflandırılmasını, güneş pillerini, PV sistem bileşenlerini ve bunların fiyatlandırılmasını, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarını ve kirliliğe karşı çevresel hususları öğrenir
 • Yarı iletken elemanların çalışma ilkelerini teorik ve pratik olarak anlar ve mantık IC`leri ve kombinasyonel devreler hakkında sayısal elektronik bilgilerini geliştirir
 • Temel elekrik kuramlarını ve kavramlarını, gerilim, akım, direnç ve hesaplamaları ile tanımlar, güç, enerji, faz açısı, RC devreleri gibi temel kavramları bilir
 • Elektrik tesisatı ile ilgili temel kavramları, enerji dağıtım sistemleri, proje malzemeleri ve sembollerini, elektrik tesisat testini ve fiyatlandırmasını ve ayrıca genel güvenlik ve elektrik çrpmasına karşı kurallar ile ilk yardımı bilir
 • Tek ve üç fazlı motorların çalışma prensiplerini ve bunların sargılamasını, ev aletlerinin tamir ve servisini yapar.

Öğrenme Çıktıları

Programının öğrenme çıktıları aşağıda listelenmiştir.

Mezunlar,

 • EET alanında güncel temel teorik ve pratik bilgilere sahiptir ve bu teknikleri kullanır
 • uygulamada algoritmik düşünme ve planlama yaklşımlarını kullanabilir
 • küçük ve orta ölçekli projeler için elektrik tesisatı tasarlayabilir ve uygulayabilir
 • elektrik üretimini, iletimini ve dağıtımını anlar
 • bilgisayar sistemindeki farklı donanım ve yazılım bileşenlerini kullanabilir
 • bilgisayar programlarını kullanarak tek veya çift taraflı baskılı devre tasarımını ve üretimini yapar
 • takım bazlı projelerin planlanması ve yürütülmesine etkin bir şekilde katılma yeteneğini gösterebilir
 • bilgi teknolojileri çözümlerinin küresel, toplumsal ve etik bağlamdaki etkisini tanımlayabilirler
 • sürekli öğrenme ihtiyacını tanımlayabilir
 • bilişim alanındaki son gelişmeleri takip edebilir
 • iş gereksinimlerine uygun pratik becerileri kullanabilirler
 • geniş ölçüde eğitilebilirler

Kariyer Olanakları

Bölümümüz mezunu öğrenciler piyasanın öncelikli olarak aradığı ve iş hiyerarşisinin önemli bir halkasını tamamlayan kaliteli teknik ara elemanlardır. Piyasadaki iş kalitesinin yükseltilmesi ve buna bağlı olarak uluslar arası standartlara uygun bir iş yapısının oluşmasına çok olumlu bir etki yapmaktadır.

Mezunların çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

 • Bina ve sanayi elektrik tesisatlarının projelendirilmesi
 • Tesisat uygulamaları ve kontrolörlüğü
 • elektrik makineleri ve ev aletlerinin bakım ve onarım hizmetleri
 • bilgisayar montaj, bakım ve onarım hizmetleri
 • Devlet veya özel sektörde teknisyenlik
 • teknik okullarda laboratuvar teknik öğretmenliği yapabilmektedir.

Ek Bilgiler

Öğrenci El Kitabı

Dersler ile ilgili detaylı bilgi için Ders Tanımları

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: https://sct.emu.edu.tr