İçeriğe git

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Guidance and Psychological Counseling) Programının misyonu, Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelecek öğrencileri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında ilk ve orta öğretim kurumları ile özel sektörde insan kaynakları ofislerinde danışmanlık yapmak üzere en iyi düzeyde yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

Programın İngiliz dilinde eğitim vermesi öğrencilerin eğitimleri sırasında ve mezun olduktan sonra, İngiliz dilinde yayınlanan yeni gelişmeleri takip edebilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, yüksek lisans programlarına giriş koşulu olan İngilizcede yeterli puanı kolaylıkla alabilecekler ve yurt dışındaki İngilizce yüksek lisans programlarına da başvuru yapabileceklerdir. Öğrencilikleri sırasında veya mezun olduktan sonra katılacakları uluslararası kongrelerde İngilizce sunumları rahatlıkla takip edebilecekler ve kendileri de İngilizce sunum yapabileceklerdir. Bütün bunlara ek olarak, Avrupa Birliği ve dünyanın diğer ülkelerinde yapılması planlanan öğrenci değişim programlarından faydalanabileceklerdir. Mezunlarımızın içinde bulunduğu toplumların sosyal ve duyuşsal gelişmelerine büyük katkı sağlayacağı beklenmektedir. Özellikle ilk ve orta öğretime devam eden öğrencilerin duyuşsal, kişisel ve akademik başarılarına katkı koyacaklarına inanılmaktadır.

Olanaklar

Her sınıfta akıllı tahta ve bilgisayar dolabı, öğretim elemanı masası ve 25-30 öğrenci masalı sandelyesi bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde üç adet 26 bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı, bir adet bireysel psikolojik danışma odası, bir adet grupla psikolojik danışma odası ve bir de akıllı sınıf bulunmaktadır. Bunlara ek olarak görmez öğrencilerimiz için tam donanımlı bir çalışma odası da mevcuttur. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Özay Oral Kütüphanesi’nde “Eğitim”başlıklı 3,510 elektronik kitap, ve 800’den fazla “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” alanında kitap mevcuttur.

Kariyer Olanakları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’ndan mezun olan öğrencilerimiz okullarda, özel kurum ve iş yerlerinde ve hatta kendi şahsi bürolarında temel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verebilmektedirler. Üniversitelerde akademik görevler de alabilmektedirler. RPD Programını başarı ile bitiren mezunlarımız meslek sınavlarında ve kendi bireysel girişimlerinde üstün başarı göstermektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 2430
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://educ.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu