Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Bölümü

Doğu Akdeniz Üniversitesinin Eğitim Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim yapan Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün özgörevi; bilimsel anlayışta, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen; Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. VUGAR SULTANZADE

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Özgörevimiz bir yanıyla "Ana dili Türkçe", diğer yanıyla "Öğretmenlik" olgularına yaslanmaktadır. Bilindiği üzere anadili her şey gibi düşüncenin de merkezidir. Öğretmenlik ise mevcut her türlü verimliliğin saklanması ve artırılarak gelecek kuşaklara aktarılması için en önemli meslek mahiyetindedir. Bu itibarla bölümümüzün ilk ve en büyük amacı, anadili olarak Türkçenin sorumluluk ve şuuruna sahip çıkarak onun her türlü kirlenmesine karşı koyabilecek, Türkçeyi tarihî ve kültürel arka zemini ile kavratabilecek, ulusal bir miras olarak Türkçenin eş zamanlı ve art zamanlı aktarımını sağlayabilecek, Türkçeyi yazılı ve sözlü iletişimde doğru kullanma becerisini kazandırabilecek, Türkçeyi öğrenme, öğretme ve yaşama biçimi olarak benimseyebilecek ve benimsetebilecek, ilköğretim kurumları II. kademedeki gençleri dil bilincine ve sevgisine sahip bir şekilde eğitecek Türkçe öğretmenlerini yetiştirmektir.

Bölümümüz, Türkçe Öğretmenliği Programı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı olmak üzere iki programdan oluşmaktadır.

Programlar

İletişim Bilgileri

Adres:
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Socrates Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 4011
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel
Prof. Dr. AHMET PEHLİVAN TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4010
Prof. Dr. VUGAR SULTANZADE TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1513
Doç. Dr. İBRAHİM SEÇKİN AYDIN * TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLEN TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4023
Yrd. Doç. Dr. AHMET SÜHA KOCAKUŞAK TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4019
Yrd. Doç. Dr. ELNARA BASHIROVA TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1104
Yrd. Doç. Dr. EMEL KAYA TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4012
Yrd. Doç. Dr. ERTUĞRUL AYDIN TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4027
Yrd. Doç. Dr. SATIA TAYYİBE UÇ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 4016
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel
Dr. SEYİT ÖZKUTLU
(Öğretim Üyesi)
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ