İçeriğe git

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Biyoloji canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Tarihsel gelişimi içerisinde, canlılığın ortaya çıkışı, nitelikleri, sınıflandırılması, işleyişi, ve birbirleriyle ilişkileri gibi konularda çalışmalar yapılmıştır. Zamanımızda, farklı disiplinlerin bilgi altyapısı ve teknolojinin kullanılmasıyla incelenen konular çeşitlenmiş, ortaya özelleşmiş uygulama alanları ve programlar çıkmıştır. "Moleküler Biyoloji ve Genetik" bütün dünyada en çok tercih edilen lisans veya lisansüstü programlar arasında yer almaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler canlılığın temel yapıtaşlarını ve şifrelerini anlamamızı sağlamıştır. Artık bu bilgiyi insanlık yararına kullanmanın zamanı gelmiştir. 21. yüzyıl moleküler biyoloji ve genetiğin altın çağı olacak ve dünyanın yeniden şekillenmesinde büyük payı olacaktır. Bu yarışa katılmak ve "Moleküler Biyoloji ve Genetik" ile bilim, sanayi, tıp, çevre ve tarım gibi hemen hemen bütün sektörlere damgasını vuracak gelişmelerin anahtarı olan bir bilim dalının sunduğu değerlere sahip olmak büyük bir ayrıcalık oluşturacaktır.

Genel Bilgi

Biyolojik Bilimler Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı’nın dört yıllık müfredatı ABD ve TC üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarına paralel olarak hazırlanmıştır. Geniş kapsamlı bu müfredatla, öğrenciler genetik ve moleküler biyoloji temel olmak üzere, biyolojinin çeşitli alt dallarından dersler almaktadırlar. Müfredat eğitimi yanında öğrenciler, öğretim elemanlarının araştırma projelerinde de çalışma fırsatı bulabilmektedirler. Biyolojik Bilimler Bölümü özellikle güncel biyomedikal araştırmaların takip edilip, derslerde öğrencilere aktarılmasına önem vermektedir.

Akreditasyonlar

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

Eğitim / Öğrenim

Doğu Akdeniz Ünıversitesi bünyesi altında Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı dört yıllık bir lisans eğitimi vermektedir. Eğitim tetrisatının dili İngilizcedir. Öğrenciler esas olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimi ağırlıklı olmakla birlikte genetic alanında değişik konuları da incelemektedir. Bunun dışında, müfredar kapsamı içerisinde diğer biyolojik konular örneğin imunoloji ve sinir bilimi de ele alınmaktadır. Tam kapsamlı eğitim ek olarak fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve diğer seçmeli derslerinde müfredatta yer almasıyla sağlanmaktadır.Öğrenciler birinci yıllarında biyolojik bilimlerin temeline giriş yapacak ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında detaylı bir eğitim alacaklardır. Bunun devamında ise, genetik ve moleküler biyoloji dalına odaklanıp, hem teorik hem de pratik bilgiye sahip olacak şekilde eğitimlerine devam edeceklerdir. Bu olanakların yanı sıra, öğrenciler alan dışı seçmeli ders alıp kendilerini farklı alanlarda da geliştirme fırsatı bulacaklardır.

Olanaklar

Biyolojik Bilimler Bölümü’nün Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları'na ek olarak, öğrenciler Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin kimya, fizik, bilgisayar laboratuvarları ve görsel işitsel teknoloji olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca DAÜ Kütüphanesi’ndeki yayın veritabanları öğrencilerin biyolojik bilimler ve ilişkili disiplinlerle ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır. Uygulamalı çalışmalar açısından, DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nün işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve özel kuruluşlarda staj yapabilme olanağı vardır. Ek olarak öğrenciler, bölümde akademik personel tarafından yürütülen projelere yardımcı araştırmacı olarak katılabilme olanağına sahiptir.

Kariyer Olanakları

Dört yıllık Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programını başarıyla tamamlatan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans diploması almaya hak kazanacaklardır. Bu programı tamamladıktan sonra, mezunlar lisansüstü eğitime devam edecek donanım ve pratik bilgiye sahip olacaklardır.Bu bölümden mezun olmak, mezunlara farklı iş sektörlerinde yer alabilme olanakları sağlaycaktır. Bu alanlar arasında, klinik genetik, biyoteknoloji ve farmasütik endüstrileri, tanı laboratuvarları ve araştırma enstituteri yer almaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 3923
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: mbg@emu.edu.tr
Web: fas.emu.edu.tr