İçeriğe git

Mimarlık Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Mimarlık Bölümü, çok yönlü eğitim anlayışı ve fark yaratan akademik yapısıyla değişik kültürlerden gelen öğrencilere güncel bir yaklaşımla mimarlık eğitimi vermektedir. Bölüm, hızla gelişen küresel dinamiklerle birlikte yerel özgünlükleri de göz önünde bulunduracak/bulunduran çağdaş mimarlık anlayışının gereklerini yerine getirecek mimarlar yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Sorumluluk ve liderlik gibi önemli özellikleri içinde barındıran ve takım çalışmasında önemli roller alan bölüm mezunlarının, mevcut yaşam kalitesinin geliştirilmesine büyük katkı koyacağı tartışılmazdır.

Bölgesel olarak mimarlık eğitimi veren bölümler arasında lider olma özelliğini taşıyan Mimarlık Bölümü, Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) onaylı ve Avrupa Mimarlık Eğitimi Birliği (EAAE), Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) ve Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) gibi farklı uluslararası organizasyonlar tarafından tanınırlığı olan Mimarlık Yüksek Lisans (M.S., M.Arch.) ve Doktora (PhD) programları aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde topluma kaliteli hizmet ve araştırma olanakları sunmaktadır.

Mimarlık Doktora (Ph.D.) programı araştırmaya dayalı bir program olup, mimarlık bilimi ve yapısal çevrenin ana konuları üzerine yoğunlaştırılmış teorik ve uygulamaya yönelik eğitim vermektedir. Doktora programına kabul gören öğrencilerden programı başarı ile tamamlamaları için 24 krediye denk gelen 8 ders almaları ve bir doktora tezi yazıp savunmaları beklenmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Doktora (Ph.D.) Programına başvuran adayların Mimarlık veya ilgili bir alandan edinilmiş yüksek lisans düzeyinde (M.S.) veya aynı denklikte bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin aynı zamanda Enstitü ve Bölüm tarafından belirlenen koşulları sağlamaları beklenir.

Adayların ‘Lisansüstü Programlara Başvuru Form’unu eksiksiz doldurup formda belirtilen ek belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne belirlenen başvuru tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Mimarlık Bölümü Tarafından Sunulan Programlara Başvuru için İstenen Belgeler:

Mimarlık Bölümü başvuru formunda belirtilen dökümanlara ek olarak aşağıda listelenen belgeleri de başvuru sırasında istemektedir:

  • Portföy [Portföy lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında alınan derslerde üretilen bütün araştırma ve mimarlık projelerini ve adayın diğer profesyonel beceri ve performansını sergileyecek belgeleri içerir (A4, A3 kağıdına basılmış veya CD formatında olması gerekmektedir)]
  • Özgeçmiş (CV),
  • Referans Mektubu (Mektupları),
  • En son edinilen diplomanın kopyası,
  • Diploma/ların not dökümleri,
  • Niyet Mektubu (Bu belgede adayların programa katılma amacı ve gerekçeleri belirtilmelidir)
  • Yüksek lisans tezi özeti (sadece Doktora Programı başvuru sahipleri için geçerli)
  • Bilimsel Yayınlar (varsa)(sadece Doktora (PhD) program başvuru sahipleri için geçerli)

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimalık Tasarım Teorisi, Mimarlık Eğitimi, Mimarlık Tarihi, Geleneksel Mimari,Turizim Mimarisi, Yerel Kimlik, Konut Eğitimi,Mimarlık ve Kent,Kentsel Temsiliyet,Kent Kültürü, Mimarlık ve Politika,Tarihi Kültürel Yapı, Restorasyon, Kentsel Tasarım(teori ve eğitim),Kentsel Dönüşüm ve Yenileme, Koruma, Sürdürülebilirlik, Çevresel Koruma, Yeşil Mimari, Yapı Bilgisi,Akıllı Bina Tasarımı,Strüktür, Risk Yönetimi,Çevresel Faktörler,Entegre Bina Sistemleri,Deprem, İçmimarlık, Mobilya Tasarımı, Tasarımda Aydınlatma ve Renk, İçmimari ve İnsan Davranışları, Engelli Tasarımı.

İletişim

Tel: +90 392 630 1049
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: arch@emu.edu.tr
Web: http://arch.emu.edu.tr