İçeriğe git

Anestezi Önlisans Programı (Türkçe) (A.D., 2 Yıl)

Anestezi Programı’nın amacı, ameliyatlarda anestezi işlemlerinde hekime yardımcı olacak sağlık elemanı yetiştirmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) açılan ilk anestezi bölümü olması, KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) anestezi teknikerine olan ihtiyacı karşılaması bakımından önemlidir. Hızla gelişen tıbbi teknoloji, her alanda olduğu gibi anestezide de belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Bu baş döndürücü gelişmeler yanında, KKTC ve TC’de ara eleman olarak tanımlanan anestezi teknisyeni/teknikeri ihtiyacı da aynı şekilde artarak devam etmekte ve özellikle kamu sektöründe anestezi teknisyeni/teknikeri istihdamı, ihtiyacın çok gerisinde kalmaktadır.

Programın Vizyonu

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bu bölümden mezun olacak nitelikli insan gücü KKTC ve TC’nin anestezi teknikeri ihtiyacına cevap verecektir.

Programın Misyonu

Evrensel değerler ışığında, ülkemizde ve bölgemizde, değişen koşullara uyum sağlayabilen, bilim ve teknolojiden yararlanan, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, ekip çalışmasına uygun, sorun çözme kapasitesi olan, kültürel birikime ve iletişime sahip, insan sağlığına önem veren, toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilen, üretken sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Böylece sağlık sektörünün talep ettiği nitelikli eleman gereksinimi karşılanacaktır.

Genel Bilgi

Anestezi ön lisans programını tamamlayacak olan öğrenciler anatomi, fizyoloji, farmakoloji, özel tedavi yöntemleri ve anesteziyoloji gibi meslek derslerini almış nitelikli, profesyonel, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren, anestezi teknikerleri olarak, KKTC, TC ve diğer ülkelerde sağlık alanında topluma kaliteli hizmetler verebilecektir.

Eğitim / Öğrenim

KKTC ve TC’de anestezi teknikerine olan ihtiyacın karşılanması açısından önemli bir bölüm olduğu öngörülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde KKTC’de ilk kez Anestezi Programı’nın kurulmuş olması önemli bir ihtiyaca cevap verebilecektir.

TC’deki üniversitelerden konularında uzman akademisyenler programa hem danışmanlık yapmayı, hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek vermeyi kabul etmişlerdir. Böylece öğrencilerin nitelikli öğretim üyelerinden ders alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları önemli bir avantajdır.

Olanaklar

  • Bu program için güçlü akademik ve fiziksel alt yapı hazırlanmıştır.
  • Öğrencilere meslekleri ile ilgili yıl içi uygulamalarının yanında yaz stajları da yaptırılmaktadır. Öğrencilere staj yapabilme konusunda geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.
  • Üniversitemiz kampüs alanında öğrencilerin yararlanabileceği sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesis bulunmaktadır.
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Anatomi Laboratuvarı, Mesleki Beceri Laboratuvarı (Anesteziyoloji ve reanimasyon), Antropometri Laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazları ve metabolizma ölçüm cihazlarını bünyesinde barındıran Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin varlığı önemli bir avantajdır.

Aktivitelerimiz/Başarılarımız

‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’, ‘Protez Ortez ve Biyomekanik Merkezi’ aracılığı ile öğretim Üyelerimiz bireysel ve toplumsal hizmetler sunmaya başlamışlardır. Bu doğrultuda hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında çeşitli TV kanalları ile ortak programlar düzenlenmiş ve yazılı basın aracılığı ile toplumun sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimizin çevre ve doğa ile ilgili konularda bilinçlenmesi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla her yıl ağaç dikme şenliği düzenlenmekte, Sağlıkile ilgili meslek alanlarına ilk adımı atan yeni öğrencilerimize eğitim hayatlarının ilk yılında düzenlenen geleneksel bir törenle beyaz önlük giydirilmektedir.

Her yıl 7 Nisan’da ‘Dünya Sağlık Günü’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca her ay ‘Zirvedekilerle Söyleşi’ adlı aktiviteye ise alanında ses getirmiş isimler davet edilerek öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel konulardaki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır. Bu tür aktivitelerimiz düzenli olarak devam etmektedir.

Mezun olanlar;

  • Anestezi alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
  • Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
  • Anestezi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
  • Anestezi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
  • Anestezi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder
  • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Kariyer Olanakları

Mezunlar, tüm resmi ve özel hastanelerin ameliyathane birimlerinde görev alabilirler.

Günümüzde KKTC ve TC’de bulunan hastanelerin ameliyathane bölümü bulunmaktadır. Bu nedenle hastanelerde eğitilmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet ve sosyal sigorta hastaneleri, Üniversite hastanelerinde, anestezi teknikerlerine ihtiyaç duyulmakta, ayrıca kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr