İçeriğe git

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Dünyada Beslenme özel alanlardaki gelişimi sağlamak amacıyla yüksek lisans programlarının hızlı bir şekilde arttığı görülürken ülkemizde maalesef yeterli düzeyde değildir. Oysa ki toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için toplum sağlığına katkıda bulunabilen, yeterli ve yetkin uzman diyetisyenlere ihtiyaç vardır. Bu programların amacı Beslenme ve Diyetetik alanlarında kendisini geliştirmek isteyenlere yönelik Türkçe dilinde Yüksek Lisans eğitimi vermektir.Programların bir diğer hedefi de Yüksek Lisans eğitimi veren diğer kurumlardan farklı olarak güncel gelişmeleri takip eden kaliteli bir eğitim vermektir.Ayrıca, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı, alanında ülkemizde açılan ilk yüksek lisans programı olma özelliğini de taşıyacaktır.

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programının temel amacı ise gerek kamu gerekse özel sektörde çalışan ve kendisini geliştirmek isteyen “ diyetisyen” unvanı almış bireylere yönelik Türkçe dilinde Yüksek Lisans eğitimi vermek ve “Beslenme ve Diyet Uzmanı” yetiştirmektir. Ayrıca besin ve beslenme konularında araştırma planlama, yürütme, sonuca göre çözüm üretme bilgi ve becerisi kazanarak toplumun beslenme sorunlarının önlenmesine ve sağlıklı beslenmeye katkı sağlamaktır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programlarına herhangi bir üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitimini başarı ile tamamlamış kişiler başvuru yapabilir.

Yüksek Lisans Programınlarına kabul koşulları şunlardır:

  • İlgili alandan alınmış lisans diploması
  • En az 55 ALES puanı (TC uyruklu öğrenciler için)
  • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olma ya da 4 tam not üzerinden en az 2,5 lisans bitirme genel not ortalaması sağlama
  • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitütüsünün öngördüğü gereklilikleri yerine getirme (EK3)

Araştırma Alanları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde, gerek yüksek lisans ve doktora pogramlarındaki derslerde gerekse lisans programlarındaki derslerde yararlanılan tam donanımlı sağlıklı yaşam merkezi, beslenme ilkeleri laboratuvarı, antropometri laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbfbdb@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr