İçeriğe git

İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.A., 1 - 2 Yıl)

İngilizce Dil Eğitimi lisansüstü programları İngilizce dil öğretimi üzerine kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bölüm tarafından sunulan Yüksek Lisans (M.A.) programı 8 ders, seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarına ek olarak İngilizce Öğretmenliği Lisansüstü programlarına başvuran adaylardan ilgili alanda eğitmenlik deneyimine sahip olmalarının yanısıra, çeşitli konferanslara sunum ile katılmış olmaları beklenir. Ayrıca, adayların uzmanlık gerektiren derslere, aktivitelere ve çalıştaylara katılmış olmaları beklenir. Başvuru sırasında adayların detaylı bir başvuru dosyası sunmaları gerekmektedir. Uluslararası başvuru sahipleri Bölümün Lisansüstü Komitesi tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilirler. Yerel başvuru sahipleri Bölümün Lisansüstü Komitesi tarafından uygulanan yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya mülakata tabi tutulurlar. Adayların yazılı ve/veya sözlü başarısı; adayların güncel kuramsal bilgileri, uygulama alanları hakkındaki farkındalıkları ve tüm bunları İngilizce dil eğitimiyle bağdaştırma yetenekleri dikkate alınarak değerlendirilir.

Araştırma Alanları

İngilizce Dil Eğitimi Yöntem Bilmi, Öğretmen Eğitimi, Müfredat Gelişimi, Materyal Gelişimi/Tasarımı, Eğitimsel Tasarım, Toplumdilbilim, Edimbilim, Uygulamalı Dilbilim, İngilizce Sınama ve Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri, Çoklu Zeka, Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi, Dilsel Ödünçleme, Dilsel Kökenlik, Dil Değişimi, Ağız Çalışmaları, Dilsel Görünüm, Çocuklara İngilizce Öğretimi, Derlemsel Çalışmalar, Derlem Dilbilim, Dil Programları Değerlendirmesi ve Tasarımı, Problem Merkezli Öğrenme, Beyin Merkezli Öğrenme, Dil Öğrencilerinin Kişisel Özellikleri, Eğitimsel Söylem, Dil Öğrencilerinin Dil Öğrenme Hakkındaki İnançları, Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı, Öğrenci Stratejileri, Okuma Becerisinin Değerlendirilmesi, Hata Çözümlemesi, İletişim Stratejileri, Çeviri, Dil Cinsiyet İlişkisi, Dil Edinim Kuramları.

İletişim

Tel: +90 392 630 1467
Faks: +90 392 630 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr