İçeriğe git

Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.Arch., 1 - 1.5 Yıl)

Mimarlık Bölümü farklı ilgi alanları veya profesyonel perspektifi olan bireyler için bir yıllık profesyonel Mimarlık yüksek lisans (M.Arch.) programını sunmaktadır. Program, öğrencilerin ileri düzeyde mimari tasarım projeleri ile ilgili kişisel ilgi alanlarına ve yöntemlerine yer verecek şekilde tasarlanmıştır. Tezsiz Mimarlık yüksek lisans programı bir yıllık olup tasarım becerilerini geliştirmek ve mimarlık alanındaki güncel teoriler, teknolojiler ve çevresel sistemler üzerine bilgilerini artırmak isteyen adaylar için uygun bir eğitim ortamı sunmaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Bir yıllık profesyonel Mimarlık Yüksek Lisans (M.Arch.) Programına kabul görmek isteyen adayların Mimarlık alanında edinilmiş bir lisans diplomasına (B.Arch.) sahip olmaları gerekmektedir. Program mezunları ‘Kayıtlı Mimar’ ünvanını alırlar.

Mimarlık Bölümü Tarafından Sunulan Programlara Başvuru için İstenen Belgeler:

Mimarlık Bölümü başvuru formunda belirtilen dökümanlara ek olarak aşağıda listelenen belgeleri de başvuru sırasında istemektedir:

  • Portföy [Portföy lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında alınan derslerde üretilen bütün araştırma ve mimarlık projelerini ve adayın diğer profesyonel beceri ve performansını sergileyecek belgeleri içerir (A4, A3 kağıdına basılmış veya CD formatında olması gerekmektedir)]
  • Özgeçmiş (CV),
  • Referans Mektubu (Mektupları),
  • En son edinilen diplomanın kopyası,
  • Diploma/ların not dökümleri,
  • Niyet Mektubu (Bu belgede adayların programa katılma amacı ve gerekçeleri belirtilmelidir)
  • Yüksek lisans tezi özeti (sadece Doktora Programı başvuru sahipleri için geçerli)
  • Bilimsel Yayınlar (varsa)(sadece Doktora (PhD) program başvuru sahipleri için geçerli)

Araştırma Alanları

Mimari Tasarım, Mimalık Tasarım Teorisi, Mimarlık Eğitimi, Mimarlık Tarihi, Geleneksel Mimari,Turizim Mimarisi, Yerel Kimlik, Konut Eğitimi,Mimarlık ve Kent,Kentsel Temsiliyet,Kent Kültürü, Mimarlık ve Politika,Tarihi Kültürel Yapı, Restorasyon, Kentsel Tasarım(teori ve eğitim),Kentsel Dönüşüm ve Yenileme, Koruma, Sürdürülebilirlik, Çevresel Koruma, Yeşil Mimari, Yapı Bilgisi,Akıllı Bina Tasarımı,Strüktür, Risk Yönetimi,Çevresel Faktörler,Entegre Bina Sistemleri,Deprem, İçmimarlık, Mobilya Tasarımı, Tasarımda Aydınlatma ve Renk, İçmimari ve İnsan Davranışları, Engelli Tasarımı.

İletişim

Tel: +90 392 630 1049
Faks: +90 392 630 2365
E-posta: arch@emu.edu.tr
Web: http://arch.emu.edu.tr