İçeriğe git

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Sınıf Öğretmenliği Programı {contentdata_Department_Title}nün kurulması ile birlikte 2007 yılından itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır. Sınıf Öğretmenliği Programına sadece Türkiye'den öğrenci kabul edilmektedir. Dört yıllık bir program olan Sınıf Öğretmenliği Programında alan bilgisi, genel kültür, meslek bilgisi ve pedagojik formasyona yönelik derslere yer verilmektedir.

Genel Bilgi

Programın ilk yıllarında teorik bilgiye ağırlık verilirken, özellikle beşinci yarıyıldan itibaren uygulama dersleri, araştırma projeleri ve topluma hizmet uygulamaları dersleri ile, öğrencilerimiz hem eğitim ve öğretim ile ilgili konularda doğrudan deneyim sahibi olmakta, hem de topluma hizmet konusunda tecrübeler edinmektedirler. Uygulama dersleri dışında genel olarak dönem içinde ödevler, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılabilmelerine aracı olabilecek birçok öğretim yöntem ve tekniklerin geliştirilebileceği çeşitli araştırma projeleri, bir veya iki ara sınav ve bir final sınavı ile dönem değerlendirmesi yapılmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Amacımız öğrenciyi tanıyan, öğretme ve öğrenme sürecini etkili kullanan, çevreyi tanıyan ve toplum okul ve aile işbirliğini düzenleyen, bilimsel ve teknolojik gelişimi yakından takip eden çok yönlü örnek öğretmenler yetiştirmektir. Bunun yanında öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artıracak, onları mesleğe aşamalı bir şekilde hazırlayacak teorik dersleri, pratikte pekiştirebilecekleri uygulama fırsatlarını da sağlamaya özen göstermekteyiz.

Olanaklar

Alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir kadroyla ders saatleri dışında da bilimsel görüşme imkanına sahip olan öğrencilerimizin, kütüphane hizmetlerine, konularıyla ilgili kitaplara, ansiklopedilere, sözlük ve süreli yayınlara ulaşabilme olanağı da mevcuttur. Bunlara ek olarak, {contentdata_Department_Title}; öğrencilerin öğrendiklerini gerçek ortamlarda uygulayabilmeleri, değişik eğitim kurumlarında, özel eğitim merkezlerinde ve farklı düzeylerde staj ve alan çalışmaları gerçekleştirebilmeleri için tüm öğrencilerine çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca, öğrenciler teknik ve teknolojik araç-gereçlerle donatılmış ortamlarda öğrendiklerini, okul deneyimi ve öğretmenlik deneyimi derslerinde uygulayabilme fırsatına sahiptirler.

Kariyer Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Sınıf Öğretmeni olarak görev almaktadır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının toplum içinde okuma, yazma oranının artırılması, zorunlu eğitime katılımın yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalara mezunlarımız aktif olarak katılmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 4034
Faks: +90 392 365 4038
E-posta: fedu@emu.edu.tr
Web: http://fedu.emu.edu.tr/