İçeriğe git

Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE)

Hakkımızda

Merkezin hedefleri şu şekildedir:

 • Yapılı çevredeki çeşitli disiplinlerin eleştirel ve kavramsal tartışmalarının gerçekleştirilebileceği disiplinlerarası bir platform oluşturmak;
 • İlgili mesleklerle aktif etkileşim ve sanayi, merkezi yönetim ve sivil toplum kuruluşları ile çeşitli ortaklıklar sağlamak;
 • Disiplinler ve bölümler arası çalışmalar geliştirmek;
 • Disiplinlerarası araştırma temelinde iletişim ve işbirliği yoluyla yapılı çevrede bilginin sınırlarını genişletmek ve mesleklerde yeniliği, araştırmayı bütünleşik bir öğretim ve uygulama haline getirerek, söz konusu alanlardaki bilginin düzeyini tanımlamak;
 • Yapılı çevrede deney ve yenilik kültürü ile karakterize edilen bir araştırma merkezi haline gelmek için disiplinlerarası yapıcı yaklaşımlar geliştirmek;
 • Zeka ve pratik bilgi birikimi içeren kültürel bir uygulama olarak yapılı çevrede araştırma yapmak;
 • Küresel bağlamda uzmanlık ağları arasında etkileşim ve paylaşımı sağlamak için birden fazla alan ve yöntemi kapsamak;
 • Yapılı çevrede araştırmanın, yapı bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler, sanat ve tasarım araştırması vb. alanlarda etkin farklı yöntemleri kullanarak nasıl yürütülebileceğini araştırmak.

Çalışma Alanları

Merkezin hedefleri doğrultusunda "Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE)" aşağıdaki yönlerde çalışmalar yürütmektedir (ISBE'nin diğer birimleri olarak):

 • Mimarlık ve Tasarımda Eleştirel Kuramlar ve Çalışmalar
 • Yapılı Çevre Teknolojileri
 • Mekansal Kuramlar ve Söylemler
 • Kapsayıcı Tasarım ve Çevresel Erişim

Belirtilen talimatlar aşağıdakilere uygun olacaktır:

 • Çalışma ve projelerin araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirmesini yürütmek;
 • Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve diğer üniversite birimleri ile ortak çalışma ve işbirliği yapmak;
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar / kurumlarla işbirliği yapmak; ortak çalışmalar başlatmak ve işbirlikleri düzenlemek; yaygın konferanslar, kongreler ve bilimsel toplantılar başlatmak;
 • Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek;
 • Yürütülen çalışmaların bilimsel yayınlarını yapmak;

Fakülte ve Üniversitenin tüm araştırma temellerine ve ilgi alanlarına uymak.

İletişim

Adres:
Yapılı Çevrede Disiplinlerarası Çalışmalar Araştırma Merkezi (ISBE),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Chair: Prof. Dr. Kokan Grchev
Tel: (+90) 392 630 1346
Faks: (+90) 392 630 2365
E-posta: faculty.arch@emu.edu.tr
Web: https://isbe.emu.edu.tr