İçeriğe git

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Mekatronik Mühendisliği Programı Makine Mühendisliği Bölümü altında olup, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu tarafından Akredite edilmiştir. Mezunlar, Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisine, deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisine sahip mühendisler olacaklardır. Mezunlarımız, sistem, eleman ve prosesi, istenilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisine, çok disiplinli takım çalışması yürütebilme, mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisine de sahip olacaklardır. Mekatronik Mühendislerinin aldıkları eğitim onların, mesleki ve etik sorumlulukları kavrayan, yaşam boyu öğrenme ihtiyacını kavramış ve bu yeteneği kazanmış mühendisler olmalarını sağlamaktadır. Modern, araştırmacı ve yaratıcı mühendisleryetiştirmek de eğitimin bir parçasıdır.

Genel Bilgi

Mekatronik Mühendisliği Programını yürüten Makine Mühendisliği ve Elektrik&Elektronik Mühendisliği programları ABET (Mühendislik ve Teknoloji Akreditasyon Kurulu) tarafından uluslararası denklik alan iki programdır. Mekatronik Mühendisliği programı mezunları, Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisine, deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisine sahip mühendisler olacaklardır. Mezunlarımız, sistem, eleman ve prosesi, istenilen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisine, çok disiplinli takım çalışması yürütebilme, mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisine de sahip olacaklardır. Mekatronik Mühendislerinin aldıkları eğitim onların, mesleki ve etik sorumlulukları kavrayan, yaşam boyu öğrenme ihtiyacını kavramış ve bu yeteneği kazanmış mühendisler olmalarını sağlamaktadır. Modern mühendislik aygıtlarını kullanabilme becerisine sahip, araştırmacı ve yaratıcı mühendisler yetiştirmek de eğitimin bir parçasıdır.

Akreditasyonlar

Eğitim / Öğrenim

Mekatronik Mühendisliği programının hedefi, mühendislik biliminin temellerini aktarmanın yanında, öğrencilerin ekonomi, çevre, etik, politik, sosyal ve kültürel konuların mühendisliğe yaptığı etkiyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu konuların mühendislik üzerindeki etkilerini anlayarak, etik sorumluluk çerçevesinde, endüstriyel ve toplumsal problemlere çözüm üretebilmek de programın hedeflerindendir. Mekatronik Mühendisliği programı, hayat boyu öğrenmeyi, araştırmayı, üretmeyi ve yaratıcılığı hedef alan, topluma karşı sorumluluk sahibi olan mühendisler yetiştiren bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilere mühendislik problemlerini çözme yeteneği kazandırmak, takım çalışması yapabilmeleri ve liderlik vasıflarını geliştirmelerini sağlamak da temel ilkelerimizdendir.

Olanaklar

Mekatronik Mühendisliği programında, Makine ve Elektrik&Elektronik Mühendisliği programları için kurulan yüksek teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar, seminer odaları ve sınıflar kullanılmaktadır. Lisans programında yer alan pratik dersler ve projeler için çalışmaların yapıldığı Makine ve Elektrik&Elektronik Mühendisliği programlarına bağlı birçok laboratuvar kullanılmaktadır. Mekanik tasarımların ve çalışmaların yapıldığı, Makine Mühendisliği programı bünyesindeki CAD/CAM, Bilgisayar, Autocad, Dinamik, ve Otomotiv, laboratuvarları ile Elektrik&Elektronik çalışmaların yapıldığı Ölçüm, Kontrol Sistemleri, Elektronik, Mikroişlemciler, Mantık Devre Tasarımı gibi laboratuvarlar kullanılmaktadır. Her öğrenci için akademik danışmanlık hizmetinin yanında laboratuvar sorumluları ve asistanlar bulunmaktadır. Öğrenciler, üniversite kütüphanesinin yanı sıra, Makine ve Elektrik&Elektronik Mühendisliği programları için kurulan kütüphanelerden de yararlanabilmektedir.

Kariyer Olanakları

Mezunların endüstride çok geniş iş olanakları vardır. Mekatronik mühendisi olarak çalışabilecekleri gibi birçok iş alanlarında çalışmaları mümkündür Bunun yanında, ileri teknolojinin kullanıldığı, her türlü makine ve alet tasarımı ve üretiminde, biomedikal ve tıp alanlarında, enerji üretimi, madencilik, ve tarım alanlarında bile kolaylıkla iş bulma imkanına sahiptir. Mühendislik alanları dışında, proje planlayıcısı, yöneticilik ve liderlik yapabilecekleri alanlarda da iş olanaklarına da sahiptirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1210
Faks: +90 392 365 3715
E-posta: me.info@emu.edu.tr
Web: http://me.emu.edu.tr