İçeriğe git

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM)

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM), Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, Kıbrıs’ın kültürel, tarihi ve siyasi sorunları ile ilgili bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacı ile 1995’de kurulmuştur. Araştırma alanları arkeolojiden antropolojiye, ekonomiden tarihe, dilbilimden folklora uzanan geniş bir yelpazeye yayılmıştır.

Merkez’in amaçları şunlardır:

  • Genel olarak Kıbrıs, özel olarak Kıbrıs Türk tarihi, arkeolojisi, coğrafyası, edebiyatı, sanatı, doğası, folkloru, hukuku, siyaset bilimi, ekonomisi, maliyesi, turizmi, sporu ile Kıbrıs’a ilişkin diğer konularda araştırma yapılmasını teşvik etmek;
  • Yurt içi ya da yurt dışındaki benzeri kurumlarla gerek işbirliği gerekse ortak çalışmalar yapmak;
  • Kıbrıs araştırmaları için özel arşiv, kütüphane ve bilgi merkezi oluşturmak.

Çeşitli zamanlarda değişik konularda gerçekleştirilen panel ve sempozyumların yanı sıra, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi iki yılda bir düzenlediği İz Bırakmış Kıbrıslı Türkler Sempozyumu ve yine iki yılda bir gerçekleşen Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi aracılığıyla, Kıbrıs konusunda araştırma yapan bilim adamlarına ve araştırmacılara ev sahipliği de yapmaktadır. Ayrıca düzenlenen etkinliklerin kitaplaştırılması çalışmaları da sürdürülmektedir.

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin 1995 yılından bu yana süreli yayını olan Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, içerik bakımından çok yönlülüğe sahip uluslararası ve hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce çalışmaların birlikte yayımlandığı Dergide, özgün eleştirel denemeler veya araştırma yazılarının yanı sıra, kitap tanıtım ve incelemeleri ile söyleşiler ve bibliyografya çalışmaları da yer almaktadır. Ayrıca zaman zaman Kıbrıs tarihi ile ilgili tarihi, siyasal, hukuksal ve kültürel belgelerden oluşan arşiv çalışmalarına da yer verilmektedir.

Merkez, halen Kıbrıs Türk Görsel Sanatlar Projesi kapsamında, web ortamında arşiv düzenleme çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim

Adres:
Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Doç. Dr. Netice YILDIZ
Tel:
(+90) 392 630 1327
Faks: (+90) 392 630 2865
E-posta: netice.yildiz@emu.edu.tr
Web: https://daukam.emu.edu.tr/tr