İçeriğe git

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Teknisyen Programı (Türkçe) (H.D.E.E.T., 3 Yıl)

Amacı, KKTC ve Türkiye`de iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu, teorik ve pratik beceriler ile donatılmış, bilgisayar ve teknolojiyi işinin gerek duyduğu her alanda kullanabilen, alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, yabancı dil bilen, değişime ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, kültürlü, çevresi Ile iletişim kurabilen, üstün iş ahlakına sahip ve motivasyonu yüksek milenyum çağının ara elemanlarını yetiştirmek. Elektronik, mikroişlemciler, elektrik tesisatı, motor kumanda ve sargı teknikleri ile bilgisayar donanımı konuları ana eğitim dallarımız olup ilgili alanlarda iş kalitesini artırmak da yine ayrı bir misyonumuzdur.

Genel Bilgi

Birinci yıl büyük ölçüde yabancı dil geliştirme, meslek içerisinde bulunan alanları tanıma ve bu alanları sahalarında yakınen inceleme imkanları bulan, temel elektrik, elektronik ve sayısal elektronik ile bilgisayar uygulama becerilerini iyileştirmeye yönelik dersler içermektedir. İkinci yıllarda öğrenciler kuramsal ve pratik altyapıya yönelik mikroişlemcilerin mimarisini, programlamasını ve uygulamalarını, bir evin veveya sanayi elektrik alanlarındaki tesisat tasarımı, elektronik alanı ile ilgili yeni teknolojileri anlayacak dersler alır. Üçüncü yılda ise öğrencilerimiz daha üst düzeyde öğrenecekleri bilgiler sayesinde, almış olacakları mezuniyet projesi ve endüstriyel staj yardımı ile kuramsal bilgilerini pratik ile bütünleştirme fırsatına sahip olmaktadır. Ders sınama sisteminde herbir ders içerisinde laboratuvar ağırlıkları diğer sınamalara göre üst düzeyde tutulmaktadır. Buna bağlı olarak herbir ders içerisinde öğrencilere ayrı proje ödevleri de verilirek, öğrencilerimizin öğrenme ve becerilerindeki özgüvenleri artırılmaktadır. Öğrencilerimize iş bulmadan çok iş kurma mentalitesini geliştirecek motivasyon ve üretim teknikleri ile mesleki oriyantasyon programları uygulamaktadır.

Akreditasyonlar

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de

Eğitim / Öğrenim

Program, YÖK ve YÖDAK tarafından onaylı akademik programı, seçkin öğretim elemanı kadrosu ve çağdaş teknolojik olanakları ile, tüm elektrik ve elektronik teknisyeni adaylarını gelişmiş bilgi ve beceri dünyası ile bütünleştirmek için kucak açmaktadır. Ayrıca, bölümümüz öğrencileri, gerek kendi laboratuvarlarımızda gerek yaz stajlarında kapsamlı çalışmalar yapabilme imkanı da bulmaktadır.

Olanaklar

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Bölümünde iki adet elektronik laboratuvarı, herbir laboratuvar içerisinde bulunan tek kişilik deney masalarında osiloskop, güç kaynağı ve işaret üreticileriyle donatılmış, 20 kişilik düzenekler,Elektrik Tesisat ve Ev Aletleri Laboratuvarı elektrik tesisatında kullanılan tüm bağlantı tekniklerinin üzerinde gerçeklenebileceği ve ölçümlerinin yapılabileceği düzeneklerle donatılmış uygulamalı atölye. Mikroişlemciler Laboratuvarı içerisisinde Pic eğitim setleri ve PLC uygulama düzeneği üzerinde uygulamalara müsait ortam.

Kariyer Olanakları

Bölümümüz mezunu öğrenciler piyasanın öncelikli olarak aradığı ve iş hiyerarşisinin önemli bir halkasını tamamlayan kaliteli teknik ara elemanlardır. Piyasadaki iş kalitesinin yükseltilmesi ve buna bağlı olarak uluslar arası standartlara uygun bir iş yapısının oluşmasına çok olumlu bir etki yapmaktadır. Mezunlarımız bina ve sanayi elektrik tesisatlarının projelendirilmesi, tesisat uygulamaları ve kontrolörlüğü, elektrik makineleri ve ev aletlerinin bakım ve onarım hizmetleri,bilgisayar montaj, bakım ve onarım hizmetleri, Devlet veya özel sektörde teknisyenlik veya teknik okullarda laboratuvar teknik öğretmenliği yapabilmektedir.

Ek Bilgiler

Öğrenci El Kitabı

Dersler ile ilgili detaylı bilgi için Ders Tanımları

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: http://sct.emu.edu.tr