Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO); üniversitemiz kurulduğundan beri, üniversitemiz Hazırlık, Lisans, ve Yüksek Lisans öğrencilerine ve topluma kaliteli dil eğitim hizmeti vermektedir. Birçok farklı öğrenim çıktısı ve hedefi göz önünde bulundurularak hazırlanmış farklı dil seviyelerindeki İngilizce derslerinin yanısıra YDİHO, üniversitemiz öğrencilerine ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağını da sağlamaktadır. Okulumuz ayrıca IELTS (International English Language Testing System), TOLES (The Test of Legal English Skills), TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based Test), LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) ve TELC (The European Language Certificates) gibi tüm dünyada tanınan ve kabul gören uluslararası dil sınavlarının sınav merkezliğini yapmaktadır.

Yönetim

Müdür:
Yrd. Doç. Dr. RAMADAN EYYAM

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. NAZAN DOĞRUER
Öğr. Gör. İPEK MENEVİŞ

YDİHO’nun vizyonu dil öğretimi ve dil öğretmenliği eğitimi alanlarında bölgesel bir lider olmaktır. Bu vizyona uygun olarak, okul bünyesindeki tüm dil programları sürekli olarak geliştirilmektedir. YDİHO,dil alanındaki gelişmelere uyumlu yeni programlar açmayı, üniversite öğrencilerinin yanı sıra yerel ve uluslararası topluma kaliteli dil öğrenimi deneyimi yaşatmayı hedeflemekte ve bu hedefe öğrencilerin dil gelişimlerine verdiği önem ve sağladığı destekle ulaşmayı amaçlamaktadır.

YDİHO’nun misyonu ise üniversitemiz öğrencilerine gelecekteki akademik ve profesyonel hayatlarında kolaylık sağlayacak ulaslarası dil sertifikaları sunmak ve bizimle geçirdikleri eğitim sürecinde faydalanabilecekleri tüm eğitsel, sosyal ve kültürel desteği sağlamaktır.

YDİHO, İngilizce Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Birimi olarak üç birimden oluşmaktadır: İngilzce Hazırlık Okulu, Türkçe Hazırlık Okulu ve Modern Diller Dirimi. İngilizce/Türkçe Hazırlık Okulu yeterli İngilizce/Türkçe dil bilgisine sahip olmayan lisans öğrencilerine; Edexcel Assured tarafından akredite edilmiş ve Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ ne (AODKÇ) uyumu gerçekleştirilmiş olan 4 farklı seviyede kurslar sunmaktadır: Başlangıç (A1), alt düzey (A2), orta alt düzey (A2+) ve orta düzey (B1). Bu kurslarda eğitime gelişimsel, interaktif ve yansıtıcı bir süreç olarak bakılmakta ve öğrencilerin gelişimi sürekli olarak öğretmenleri ve kendileri tarafından İngilizce/Türkçe Hazılık Okulu Dil Portfolyo’su aracılığı ile takip edilip yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. İngilizce/Türkçe Hazılık Okulu Dil Portfolyo’su Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’nde sunulan portfolyo çalışmalarından yola çıkarak , kurumun ve öğrencilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Uygulanan müfredatın temelini dil becerilerini aktif olarak kullanma oluşturmaktadır. Dili yazılı ve sözlü olarak gerek sınıf içerisinde yapılan aktivitelerde gerekse sınıf dışında sunulan Bireysel Çalışma Merkezi, Topluma Hizmet projeleri, geziler, ve eğitsel faaliyetler gibi imkanlarla kullandırıp, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmeleri, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmaları ve öğretmenlerinin desteğiyle calışmalarını buna göre planlamaları Hazırlık Okulu dil programlarının temel felsefesini oluşturmaktadır. Kursların en iyi şekilde verilebilmesi için müfredatla uyumlu ders kitapları ve kaynak kitaplar da öğrencilere sunulmaktadır.

Hazırlık Okulu, sınıf dışı etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler ve seminerler düzenlemektedir. Bu ekinliklerin amacı sosyal, kültürel ve akademik açıdan Hazırlık Okulu öğrencilerinin gelişimini desteklemektir. Ayrıca, YDİHO’nun Öğrenci Rehberlik, Gelişim ve Araştırma Merkezi öğrencilerin eğitsel, sosyal, ve her türlü kişisel problemlerinin üstesinden gelmelerine, kişisel gelişimlerine, üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarına rehberlik etmektedir.

Modern Diller Birimi, üniversitenin tüm Lisans ve Yüksek Lisans programlarına İngilizce dil dersleri sunmaktadır. Bunun yanında, ikinci yabancı dil öğrenmek ya da İngilizce dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrencilere seçmeli ikinci yabancı dil ve İngilizce dersleri verilmektedir.

Modern Diller Birimi tarafından sunulan derslerin müfredatı Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ne uyumludur. Ölçme ve değerlendirme kriterleri, öğrenim çıktıları ve amaçları doğrultusunda sürekli yenilenip iyileştirilmektedir. AODKÇ’de yer alan Eylem Odaklı Yaklaşım’a bağlı olarak, Modern Diller Birimi’nin eğitim ve öğretim politikaları öğrenci memnuniyetini ve eşit öğrenim fırsatlarını destekleyecek şekilde planlanıp uygulanmaktadır.

Lisansüstü İngilizce Destek Programı, Yüksek Lisans öğrencilerine dört zorunlu ve altı seçmeli olmak üzere 10 dersten oluşan Akademik İngilizce dersleri sunmaktadır. Öğrenciler zorunlu derslere İngilizce dil becerilerinin yeterliliği doğrultusunda yerleştirilmektedir. İngilizce dil becerisine sahip olmayan yada düşük seviyede İngilizce dil becerisine sahip olan öğrenciler, yoğun bir İngilizce dil programına tabi tutulmaktadır.

Akreditasyonlar

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, PEARSON EDEXCEL akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayarak bölgedeki ilk Edexcel akreditasyonuna sahip olan okul olma hakkını kazanmıştır. Pearson Edexcel, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın beş sınav kurulundan biri olup eğitimde dünyanın en büyük yayın yapan teknoloji firması Pearson ve Pearson PLC, Penguin ve Financial Times’ın bir parçasıdır.

EDEXCEL: Higher National Diploma-HND-UK
DAÜ Yabancı Diller Okulu EDEXCEL üyesidir.
http://www.edexcel.com

Uluslararası Üyelikler

IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language
DAÜ Yabancı Diller Okulu IATEFL üyesidir.
http://www.iatefl.org

LCCI: London Chamber of Commerce Industrial Qualifications
DAÜ Yabancı Diller Okulu LCCI yetkili sınav merkezidir.
http://www.lcci.org.uk

İletişim Bilgileri

Adres:
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu,
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 2153 / 1330 / 2423
Faks: +90 392 630 2324 / 3055
E-posta: epsassist@emu.edu.tr
Web: http://fleps.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel Eposta Web Sayfası CV
Yrd. Doç. Dr. AYŞEGÜL SALLI
(Öğretim Üyesi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3942 E-posta CV
Yrd. Doç. Dr. ELMAZİYE ÖZGÜR KÜFİ
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3063 E-posta CV
Yrd. Doç. Dr. GÜLEN ONURKAN ALİUSTA
(Öğretim Üyesi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2879 E-posta CV
Yrd. Doç. Dr. HİCRAN BAYRAKTAROĞLU FIRAT
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2560 E-posta CV
Yrd. Doç. Dr. İLDENİZ ÖZVERİR
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3288 E-posta Web Sayfası CV
Yrd. Doç. Dr. İSMAİL ERKAN ARKIN
(Akademik Işler Koordinatörü)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1132 E-posta Web Sayfası CV
Yrd. Doç. Dr. MUTLU KALE
(Öğrenci Işleri Koordinatörü)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1578 E-posta
Yrd. Doç. Dr. NADIRAN TANYELİ
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1629 E-posta CV
Yrd. Doç. Dr. NAZAN DOĞRUER
(Müdür Yardımcısı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1604 E-posta
Yrd. Doç. Dr. NAZENİN RUSO
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2920 E-posta Web Sayfası CV
Yrd. Doç. Dr. NİLGÜN HANCIOĞLU
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3063 E-posta CV
Yrd. Doç. Dr. RAMADAN EYYAM
(Müdür)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1374 E-posta
Yrd. Doç. Dr. YEŞİM BETÜL OKTAY
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2495 E-posta Web Sayfası CV
Yrd. Doç. Dr. YONCA AYBAY
(Öğretim Üyesi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1296 E-posta
Dr. KENAN BAŞARAN
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1681 E-posta CV
Öğr. Gör. AFET AKTUĞRALI
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1573 E-posta CV
Öğr. Gör. ALİ KATIRCIOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2493 E-posta CV
Öğr. Gör. ALİME MUTLU
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 E-posta CV
Öğr. Gör. ALİŞAN ŞAN
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2644 E-posta CV
Öğr. Gör. ALPER GÜÇLÜCAN
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3027 E-posta CV
Öğr. Gör. ARZU ONBAŞI
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1074 E-posta
Öğr. Gör. ARZU ÖZBİLEN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3288 E-posta CV
Öğr. Gör. ASLI CAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165 E-posta CV
Öğr. Gör. AYFER CİVİSİLLİ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2915 E-posta CV
Öğr. Gör. AYGÜN ÖZYAHYALAR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2438 E-posta CV
Öğr. Gör. AYŞE ÖZVERİR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2189 E-posta CV
Öğr. Gör. AYŞE KAHRAMAN KOZANSOY
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2763 E-posta CV
Öğr. Gör. AYŞE ONUT
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2607 E-posta CV
Öğr. Gör. AYŞEN KÜÇÜK
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1074 E-posta CV
Öğr. Gör. AYŞİM ERSAY
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2605 E-posta CV
Öğr. Gör. AYTÜL DEREBOYLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2801 E-posta CV
Öğr. Gör. BERNA BEREKET
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1575 E-posta CV
Öğr. Gör. CANAN KORAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 E-posta CV
Öğr. Gör. CEM YILDIRAY
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1531 E-posta CV
Öğr. Gör. CEMALİYE SOĞANCI
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3943 E-posta CV
Öğr. Gör. CEMALİYE NEVGÜL İNAL
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1096 E-posta CV
Öğr. Gör. CEMİL SARIÇİZMELİ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1537 E-posta
Öğr. Gör. CENK ÖZDAĞ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Öğr. Gör. CHRISTINE ELIZABETH KANNUR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2282 E-posta CV
Öğr. Gör. ÇİĞDEM TUNCERGİL
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2265 E-posta CV
Öğr. Gör. DERYA SABRİLER
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 E-posta
Öğr. Gör. DÜRİYE DAHLAMEROĞLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2607 E-posta CV
Öğr. Gör. EBRU KUMYALILI
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 E-posta
Öğr. Gör. ELİF ÇİLLİ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2184 E-posta CV
Öğr. Gör. EMETE KAPTAN MAVİLİ
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2160 E-posta CV
Öğr. Gör. EMİR AHMET KONUKLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2497 E-posta CV
Öğr. Gör. EREN SÜLEYMAN KÜFİ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2493 E-posta CV
Öğr. Gör. ERSOY ŞENER
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2168 E-posta CV
Öğr. Gör. ESEN UYGAROĞLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3059 E-posta
Öğr. Gör. EYLEM AKİM
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 E-posta
Öğr. Gör. FATMA GALATYALI
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2437 E-posta CV
Öğr. Gör. FATMA BASRİ
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3288 E-posta CV
Öğr. Gör. FİKRİ ALTINTAŞ
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1531 E-posta CV
Öğr. Gör. FİLİZ BODİ
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2168 E-posta CV
Öğr. Gör. FİLİZ ÖZKAYA KAVAZ
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 E-posta
Öğr. Gör. GÜL SARITAŞ TOKHAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2151 E-posta
Öğr. Gör. GÜRSEL BAYTAROĞLU
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 E-posta
Öğr. Gör. HEVES SORGUÇ EŞLİK
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 E-posta
Öğr. Gör. HUREY CAMBAZ AHMETOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1573 E-posta CV
Öğr. Gör. HÜSEYİN BİLSEN
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2912 E-posta CV
Öğr. Gör. İPEK MENEVİŞ
(Müdür Yardımcısı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1470 E-posta
Öğr. Gör. IŞIN TUNA
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Öğr. Gör. İSMET DİRAN ÖZDÖL
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2151 E-posta
Öğr. Gör. KAYSEM KORUK
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2161 E-posta
Öğr. Gör. MEHŞEN ERCANLAR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 E-posta
Öğr. Gör. METİN MAVİOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2499 E-posta CV
Öğr. Gör. METİN BULGAN KANNUR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 E-posta
Öğr. Gör. MÜNİSE KEŞANLI
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2176 E-posta
Öğr. Gör. MUSTAFA İPEKCİOĞLU
(Öğrenci Işleri Koordinatörü)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2870 E-posta CV
Öğr. Gör. MÜSTEYDE IRIKOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165
2009
E-posta
Öğr. Gör. NADİR GÜRTAŞ
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1074 E-posta
Öğr. Gör. NAFİA AKDENİZ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1696 E-posta CV
Öğr. Gör. NALAN GÜDER
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2344 E-posta
Öğr. Gör. NEVİN ADALAR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2162 E-posta
Öğr. Gör. NİBEL TEKTAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3210 E-posta CV
Öğr. Gör. NİHAN KUYUCU BENLİOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2697 E-posta CV
Öğr. Gör. NİL IRIKOĞLU ARKIN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165 E-posta
Öğr. Gör. OZAN SÜLEYMAN İNAMLIK
(Uluslararası Işler Ve Tanıtım Koordinatörü)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3163 E-posta Web Sayfası CV
Öğr. Gör. ÖZGÜR TAŞÇIOĞLU GÜLER
(Mezunlarla Iletişim Koordinatörü)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1169 E-posta
Öğr. Gör. ÖZKAN ÖZÇINAR
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2499 E-posta CV
Öğr. Gör. ÖZLEM ÇATAL ESERER
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1629 E-posta CV
Öğr. Gör. PEMBE GARİP
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3056 E-posta CV
Öğr. Gör. PEMBE TINAZCI
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2265 E-posta CV
Öğr. Gör. PERAY HİLMİ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2762 E-posta CV
Öğr. Gör. PERİL EMİROĞULLARI
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2764
2762
E-posta CV
Öğr. Gör. PINAR HÜDAOĞLU
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 E-posta
Öğr. Gör. SEDA EMİRZADEOĞLULARI
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2838 E-posta CV
Öğr. Gör. SELCAN SINAL BIYIKLI
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2175 E-posta
Öğr. Gör. SELDA GÖÇER
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2437 E-posta CV
Öğr. Gör. SEREN BAŞOR REYNOLDS
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2165 E-posta
Öğr. Gör. ŞERİFE SAKALLI KURT
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2146 E-posta CV
Öğr. Gör. ŞERİFE MUHTAROĞLU ÖZYAHYALAR
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1206 E-posta CV
Öğr. Gör. SEVDİYE TOKER
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2495 E-posta CV
Öğr. Gör. SÜLEYMAN DOĞAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2161 E-posta
Öğr. Gör. SÜRİZ GÜNAY
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 E-posta CV
Öğr. Gör. TAHİR EŞLİK
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 E-posta
Öğr. Gör. TİMUR ERCAN BODİ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Öğr. Gör. TUNÇ NALBANT
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2190 E-posta
Öğr. Gör. ULAŞ GÖKÇE
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2056 E-posta CV
Öğr. Gör. VELİ MUTLU
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2161 E-posta
Öğr. Gör. VERDA ŞENER
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1132
1295
E-posta
Öğr. Gör. YELDA ÇUBUKÇU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2061 E-posta CV
Öğr. Gör. YELİZ ERDOĞAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2458 E-posta CV
Öğr. Gör. YEŞİM DEDE
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1310 E-posta CV
Öğr. Gör. ZALİHE BAYRAM
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Öğr. Gör. ZEHRA ÜNVEREN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1096 E-posta CV
Öğr. Gör. ZEHRA NALBANTOĞLU YETİNER
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2439 E-posta CV
Öğr. Gör. ZEHRA ERTAY
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1531 E-posta CV
Öğr. Gör. ZEKİYE ESENTUNA
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2014 E-posta CV
Öğr. Gör. ZİYA TOKHAN
(Öğretim Görevlisi)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2151 E-posta
Okutman AFET ŞEYTAN
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 E-posta
Okutman AHMET DOYGUNEL
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2170 E-posta
Okutman ALEV ÖZÖĞMEN
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2265 E-posta CV
Okutman ALİ BÜLLÜROĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2154
2150
2160
E-posta CV
Okutman ASLI GÖNENÇ
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2764 E-posta CV
Okutman AYNUR İSTİLLOZLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 E-posta
Okutman AZİZİYE ŞİRKET
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2175 E-posta
Okutman BETÜL EREN
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3290 E-posta CV
Okutman ÇELEN MÜEZZİN KARADAĞLI
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1575 E-posta CV
Okutman DAMLA SİMSAROĞLU ÜREM
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3943 E-posta
Okutman DİLEM KÖYLÜOĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 E-posta CV
Okutman EJBER AYDIN
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Okutman EMİNE ERMETAL
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 3292 E-posta
Okutman FAİKA GÜRESUN
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2190 E-posta
Okutman FATMA AKEJDER KAYA
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Okutman FATMA OLCAYTUĞ ÜNAL
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1059 E-posta CV
Okutman FEZİLE TOKER
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3292 E-posta
Okutman FULYA AYŞE NURÇİN
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Okutman GÜLDEM SÜREÇ
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 E-posta CV
Okutman GÜLDEN ÇAĞAKAN
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 E-posta CV
Okutman GÜLSEREN HÜROL
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2163 E-posta CV
Okutman GÜRAN KIZIL RUSO
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2344 E-posta CV
Okutman HATİCE ERKUL KIZILOKLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 E-posta CV
Okutman HEDİYE BİLLUR KORKUT
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 E-posta CV
Okutman HİLMİYE KONURALP
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Okutman MİCHİLA GENCEL KATLANDUR
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2061 E-posta CV
Okutman MÜNEVVER NİZAM KAHVECİSOY
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Okutman MUSTAFA ÖZÇEVİK
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2154
2174
E-posta CV
Okutman MÜSTEYDE AKHİSAR
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Okutman NAHİDE ÖZÇAĞ KIRAÇ
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 E-posta
Okutman ÖZTÜL YALOVALI ÖZDAĞ
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 E-posta CV
Okutman PEMBE TUNA
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 E-posta
Okutman PINAR LEVENT
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 E-posta CV
Okutman PINAR ÇALAY
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 1549 E-posta CV
Okutman REFİKA İLKAN ÖZER
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 E-posta
Okutman RUŞEN YÜCESOYLU KARAKAYA
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Okutman SAHRA HİLAL EMRE
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2163 E-posta CV
Okutman SENA BUNDAK TOPUKÇUOĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 E-posta
Okutman SERAP SEZER KESEN
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1543 E-posta CV
Okutman ŞERİFE NALBANTOĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2166 E-posta
Okutman ŞERİFE HOCANIN AŞIKSOY
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2159 E-posta
Okutman SEVCAN TEKHANLI ARABACIOĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2156 E-posta
Okutman SEVEN ATAKAN
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2801 E-posta CV
Okutman SEVİLAY KÜÇÜKSU
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Okutman SİNEM ÇAVUŞOĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 3943 E-posta
Okutman SULTAN TAŞKIRAN
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 E-posta
Okutman SUNA ALLAHKERİM
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1076 E-posta CV
Okutman SÜNDÜS ÖZÇOBAN
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 03926303291 E-posta CV
Okutman SUZAN ÖZDİLEK
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2438 E-posta CV
Okutman TANYA SERENLİ BARKINAY
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2174 E-posta
Okutman YEŞİM BAŞAY
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 1295 E-posta
Okutman ZEKİYE DELLALOĞLU
(Öğretim Elemanı)
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2167 E-posta

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel Eposta Web Sayfası CV
Dr. GÜLCAN GÜVERCİN
(Öğretim Üyesi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ 2543 E-posta
Öğr. Gör. FATMA TÜBA AKGÜN
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Öğr. Gör. NEVBER İSTİLLOZLU
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Öğr. Gör. ŞERİFE ÇELEBİ SÖKMEZ
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Öğr. Gör. SEZGİ İNAMLIK
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta CV
Öğr. Gör. SONAY AKGÜN
(Öğretim Görevlisi)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Okutman BUSE SAKALLI
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Okutman FİLİZ PEHLİVANOĞULLARI
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Okutman MARTİNA MİKLAUTSCH
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta
Okutman SUNA AŞIK
(Öğretim Elemanı)
YABANCI DİLLER BİRİMİ E-posta