İçeriğe git

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO); üniversitemiz kurulduğundan beri, üniversitemiz Hazırlık, Lisans, ve Yüksek Lisans öğrencilerine ve topluma kaliteli dil eğitim hizmeti vermektedir. Birçok farklı öğrenim çıktısı ve hedefi göz önünde bulundurularak hazırlanmış farklı dil seviyelerindeki İngilizce derslerinin yanısıra YDİHO, üniversitemiz öğrencilerine ikinci bir yabancı dili öğrenme olanağını da sağlamaktadır. Okulumuz ayrıca IELTS (International English Language Testing System), TOLES (The Test of Legal English Skills), TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based Test), LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) ve TELC (The European Language Certificates) gibi tüm dünyada tanınan ve kabul gören uluslararası dil sınavlarının sınav merkezliğini yapmaktadır.

Web Sitesi

Yönetim

Müdür:
Yrd. Doç. Dr. RAMADAN EYYAM

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. NAZAN DOĞRUER
Öğr. Gör. İPEK MENEVİŞ

YDİHO’nun vizyonu dil öğretimi ve dil öğretmenliği eğitimi alanlarında bölgesel bir lider olmaktır. Bu vizyona uygun olarak, okul bünyesindeki tüm dil programları sürekli olarak geliştirilmektedir. YDİHO,dil alanındaki gelişmelere uyumlu yeni programlar açmayı, üniversite öğrencilerinin yanı sıra yerel ve uluslararası topluma kaliteli dil öğrenimi deneyimi yaşatmayı hedeflemekte ve bu hedefe öğrencilerin dil gelişimlerine verdiği önem ve sağladığı destekle ulaşmayı amaçlamaktadır.

YDİHO’nun misyonu ise üniversitemiz öğrencilerine gelecekteki akademik ve profesyonel hayatlarında kolaylık sağlayacak ulaslarası dil sertifikaları sunmak ve bizimle geçirdikleri eğitim sürecinde faydalanabilecekleri tüm eğitsel, sosyal ve kültürel desteği sağlamaktır.

YDİHO, İngilizce Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Birimi olarak üç birimden oluşmaktadır: İngilzce Hazırlık Okulu, Türkçe Hazırlık Okulu ve Modern Diller Dirimi. İngilizce/Türkçe Hazırlık Okulu yeterli İngilizce/Türkçe dil bilgisine sahip olmayan lisans öğrencilerine; Edexcel Assured tarafından akredite edilmiş ve Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ ne (AODKÇ) uyumu gerçekleştirilmiş olan 4 farklı seviyede kurslar sunmaktadır: Başlangıç (A1), alt düzey (A2), orta alt düzey (A2+) ve orta düzey (B1). Bu kurslarda eğitime gelişimsel, interaktif ve yansıtıcı bir süreç olarak bakılmakta ve öğrencilerin gelişimi sürekli olarak öğretmenleri ve kendileri tarafından İngilizce/Türkçe Hazılık Okulu Dil Portfolyo’su aracılığı ile takip edilip yönlendirilmekte ve desteklenmektedir. İngilizce/Türkçe Hazılık Okulu Dil Portfolyo’su Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’nde sunulan portfolyo çalışmalarından yola çıkarak , kurumun ve öğrencilerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

Uygulanan müfredatın temelini dil becerilerini aktif olarak kullanma oluşturmaktadır. Dili yazılı ve sözlü olarak gerek sınıf içerisinde yapılan aktivitelerde gerekse sınıf dışında sunulan Bireysel Çalışma Merkezi, Topluma Hizmet projeleri, geziler, ve eğitsel faaliyetler gibi imkanlarla kullandırıp, öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirmeleri, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmaları ve öğretmenlerinin desteğiyle calışmalarını buna göre planlamaları Hazırlık Okulu dil programlarının temel felsefesini oluşturmaktadır. Kursların en iyi şekilde verilebilmesi için müfredatla uyumlu ders kitapları ve kaynak kitaplar da öğrencilere sunulmaktadır.

Hazırlık Okulu, sınıf dışı etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler ve seminerler düzenlemektedir. Bu ekinliklerin amacı sosyal, kültürel ve akademik açıdan Hazırlık Okulu öğrencilerinin gelişimini desteklemektir. Ayrıca, YDİHO’nun Öğrenci Rehberlik, Gelişim ve Araştırma Merkezi öğrencilerin eğitsel, sosyal, ve her türlü kişisel problemlerinin üstesinden gelmelerine, kişisel gelişimlerine, üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarına rehberlik etmektedir.

Modern Diller Birimi, üniversitenin tüm Lisans ve Yüksek Lisans programlarına İngilizce dil dersleri sunmaktadır. Bunun yanında, ikinci yabancı dil öğrenmek ya da İngilizce dil bilgisini geliştirmek isteyen öğrencilere seçmeli ikinci yabancı dil ve İngilizce dersleri verilmektedir.

Modern Diller Birimi tarafından sunulan derslerin müfredatı Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi’ne uyumludur. Ölçme ve değerlendirme kriterleri, öğrenim çıktıları ve amaçları doğrultusunda sürekli yenilenip iyileştirilmektedir. AODKÇ’de yer alan Eylem Odaklı Yaklaşım’a bağlı olarak, Modern Diller Birimi’nin eğitim ve öğretim politikaları öğrenci memnuniyetini ve eşit öğrenim fırsatlarını destekleyecek şekilde planlanıp uygulanmaktadır.

Lisansüstü İngilizce Destek Programı, Yüksek Lisans öğrencilerine dört zorunlu ve altı seçmeli olmak üzere 10 dersten oluşan Akademik İngilizce dersleri sunmaktadır. Öğrenciler zorunlu derslere İngilizce dil becerilerinin yeterliliği doğrultusunda yerleştirilmektedir. İngilizce dil becerisine sahip olmayan yada düşük seviyede İngilizce dil becerisine sahip olan öğrenciler, yoğun bir İngilizce dil programına tabi tutulmaktadır.

Akreditasyonlar

EAQUALS: Evaluation and Accreditation of Quality Language Services
https://www.eaquals.org
Akredite Edilmiş Programlar: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Merkezler

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, PEARSON EDEXCEL akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayarak bölgedeki ilk Edexcel akreditasyonuna sahip olan okul olma hakkını kazanmıştır. Pearson Edexcel, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’nın beş sınav kurulundan biri olup eğitimde dünyanın en büyük yayın yapan teknoloji firması Pearson ve Pearson PLC, Penguin ve Financial Times’ın bir parçasıdır.

City & Guilds: Vocational Education and Apprenticeships
http://www.cityandguilds.com
Üye Olan Birimler: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

TOLES: Test of Legal English Skills
https://toleslegal.com/tolescentres
Üye Olan Birimler: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

Uluslararası Üyelikler

ALTE: Association of Language Testers in Europe
https://www.alte.org
Üye Olan Birimler: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

IATEFL: International Association of Teachers of English as a Foreign Language
http://www.iatefl.org
Üye Olan Birimler: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

ILA: International Language Association
https://icc-languages.eu/about-us
Üye Olan Birimler: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

ILTA: International Language Testing Association
https://www.iltaonline.com/page/AboutILTA
Üye Olan Birimler: Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu

İletişim

Adres:
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 2153 / 1330 / 2423
Faks: +90 392 630 2324 / 3055
E-posta: epsassist@emu.edu.tr
Web: http://fleps.emu.edu.tr